Menu

Pensioenadvies werkgever

Bij wijzigingstrajecten, bij aanvang van de pensioenregeling en andere (afwijkende) pensioenvraagstukken verzorgt Dirk-Jan Plate CPC het advies. Pensioenadvies voor de werkgever en HR manager. Hij combineert daarbij de praktijkervaring van een pensioenconsultant met de theoretische kennis van een (fiscaal) pensioenrecht specialist.

Pensioenadvies bij aanvang of verlenging van de uitvoeringsovereenkomst

Bij aanvang 

Het belangrijkste is om er bij aanvang zeker van te zijn of u wel of niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Bij de beoordeling kan Pensioenlogica helpen.

De wet en uw budget zijn van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling.

Valt u niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan heeft u de vrijheid zelf een pensioen voor uw werknemers te regelen. De wet biedt op dat moment de ruimte zelf de kwaliteit van de pensioenregeling te bepalen. Hoeveel budget is er beschikbaar? Belangrijk want het beschikbare budget is van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling.

Bij verlenging

Naast advies bij aanvang, is advies bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds (bij een vrijwillige aansluiting) van groot belang. Wijzigt de oorspronkelijke pensioenovereenkomst gelijktijdig met de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst? Deze vraag kan Pensioenlogica beantwoorden.

Anticiperen op het nieuwe pensioenstelsel.

Het nieuwe pensioenakkoord brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Daar kunt u op anticiperen bij de verlenging en/of wijziging van de huidige pensioenregeling. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden. Zo hoeft u vóór 2025 slechts eenmaal het wijzigingstraject te doorlopen. Voor de tijdsplanning met betrekking tot het wijzigingstraject dat bij het nieuwe pensioenstelstel hoort klikt u hier.

Voorbeelden wijziging pensioenregeling

U kunt rechtstreeks doorklikken naar de juiste plaats op de informatieve website van Pensioentransitieplan, een ander initiatief van Pensioenlogica:

Begeleiden wijzigingstraject pensioen

Over wijzigingstrajecten is veel te vertellen. Een goede begeleiding en communicatie is van essentieel belang. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht of de personeelsvertegenwoordiging adviesrecht? Hoe om te gaan met individuele werknemer(s) die niet met een wijziging akkoord gaan? Om maar wat te noemen. Het is een vak apart waarin Pensioenlogica de nodige sporen heeft verdiend. Moeilijke boodschappen geaccepteerd krijgen is voor pensioenstrateeg Plate dé uitdaging. Deze uitdaging slaagt als de boodschap op elk niveau binnen de organisatie begrijpelijk is en u onduidelijkheden snel en vakkundig de wereld uit helpt.

Heeft u vragen over het bovenstaande, andere pensioenvraagstukken of wilt u een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen