Menu

Pensioenadvies werkgever

Bij aanvang van de pensioenregeling, verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder, wijzigingstrajecten en andere (afwijkende) pensioenvraagstukken verzorgt Dirk-Jan Plate CPC het advies. Pensioenadvies voor de werkgever en HR manager. Hij combineert daarbij de praktijkervaring van een pensioenconsultant met de theoretische kennis van een (fiscaal) pensioenrecht specialist.

Pensioenadvies bij aanvang, verlenging en wijziging

Bij aanvang pensioenregeling

Het belangrijkste is om er bij aanvang zeker van te zijn of u wel of niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Bij de beoordeling kan Pensioenlogica helpen.

De wet en uw budget zijn van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling.

Valt u niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan heeft u de vrijheid zelf een pensioen voor uw werknemers te regelen. De wet biedt op dat moment de ruimte zelf de kwaliteit van de pensioenregeling te bepalen. Hoeveel budget is er beschikbaar? Belangrijk want het beschikbare budget is van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling.

Bij verlenging uitvoeringsovereenkomst met pensioenuitvoerder

Naast advies bij aanvang, is advies bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds (bij een vrijwillige aansluiting) van groot belang. Wijzigt de oorspronkelijke pensioenovereenkomst gelijktijdig met de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst? Deze vraag kan Pensioenlogica beantwoorden.

Anticiperen op het nieuwe pensioenstelsel.

Het nieuwe pensioenakkoord brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Daar kunt u op anticiperen bij de verlenging en/of wijziging van de huidige pensioenregeling. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden. Zo hoeft u slechts eenmaal het wijzigingstraject te doorlopen.

Bij wijziging pensioenovereenkomst

Over wijzigingstrajecten is veel te vertellen. Een goede begeleiding en communicatie is van essentieel belang. Heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) adviesrecht? Hoe om te gaan met individuele werknemer(s) die niet met een wijziging akkoord gaan? Om maar wat te noemen. Uiteindelijk kan de slagingskans aanzienlijk worden verhoogd als de moeilijke boodschap (een versobering) op elk niveau binnen de organisatie te begrijpen is en eventuele onduidelijkheden snel en vakkundig worden opgepakt.

Voorbeelden van wijzigingen kunt u vinden op de informatieve website van Pensioentransitieplan, een ander initiatief van Pensioenlogica:

  • Verzekerde middelloonregeling naar een premieovereenkomst;
  • Middelloonregeling pensioenfonds naar een premieovereenkomst; en
  • Premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke staffel naar een vaste premie (flat rate).

Heeft u vragen over het bovenstaande, andere pensioenvraagstukken of wilt u een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen