Menu

Pensioenadvies werkgever

Pensioenadvies na een juridische verdieping is de USP van Dirk-Jan Plate CPC. Bij wijziging van een pensioenregeling is hij sparringpartner voor werkgever en HR manager. Hij combineert de praktijkervaring van een pensioenconsultant met de wetenschappelijke kennis van een (fiscaal) pensioenrecht specialist. Dat zorgt voor synergie, wat een groot voordeel is voor iedereen die op zoek is naar een op maat gesneden collectief of individueel pensioenplan.

Pensioenadvies bij aanvang of verlenging van de uitvoeringsovereenkomst

Het belangrijkste is om er bij aanvang zeker van te zijn of u wel of niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en een mogelijk aanwezige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) valt. Bij de beoordeling kan Pensioenlogica helpen. Valt u niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan heeft u de vrijheid zelf een pensioen voor uw werknemers te regelen. De wet biedt op dat moment de ruimte zelf de kwaliteit van de pensioenregeling te bepalen. Hoeveel budget is er beschikbaar? Belangrijk want het beschikbare budget is van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling

Naast advies bij aanvang, is advies bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds (bij een vrijwillige aansluiting) van groot belang. Wijzigt de oorspronkelijke pensioenovereenkomst door de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst? Deze vraag kan Pensioenlogica beantwoorden. Als er sprake is van een wijziging is een adequate begeleiding hiervan een investering die u dubbel en dwars terugverdiend.

Begeleiden wijzigingstraject pensioen

Over wijzigingstrajecten is veel te vertellen. Een goede begeleiding is van essentieel belang. Wie moet er instemming verlenen, op welke manier geeft u hierover informatie? Het is een vak apart waarin Pensioenlogica de nodige sporen heeft verdiend. Moeilijke boodschappen geaccepteerd krijgen is voor pensioenstrateeg Plate dé uitdaging. Deze uitdaging slaagt als de boodschap op elk niveau binnen de organisatie begrijpelijk is en u onduidelijkheden snel en vakkundig de wereld uit helpt.

Zie ook pensioentransitieplan.nl, de informatiebron over hoe de toekomstige wijziging van het werknemerspensioen (tweede pijler) vorm kan worden gegeven. Welke compensatie is passend? Dat zal per onderneming anders zijn. Het betreft uitsluitend maatwerk op basis van het pensioen-transitieplan.  

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen