Menu

Ondernemingsraad pensioen

Een ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht over het pensioen. Ook de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet de benodigde informatie van de werkgever krijgen die zij voor een eventueel overleg nodig hebben.

Ook als er geen sprake is van een pensioenwijziging, is een goede communicatie over de huidige pensioenregeling van belang. Is het een volwaardige regeling of een basisregeling, worden er garanties geboden, welke keuzes kunnen er tijdens de looptijd of op pensioendatum worden gemaakt? Kortom ook voor de ondernemingsraad is het pensioen een belangrijk item.

“Van een middelloonregeling naar een premieovereenkomst”

De pensioenwijziging die gedurende de laatste tientallen jaren het meeste plaatsvond en nog veel zal plaatsvinden is de wijziging van een gegarandeerde pensioenuitkering naar een premieovereenkomst.

Het nieuwe pensioenstelsel dwingt werkgevers de middelloonregeling te wijzigen naar een premieovereenkomst.

Schema pensioentransitie
De mijlpalen van de aanstaande pensioentransitie.

Het verschil zit in de garanties en de belofte. Een middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst die een uitkering belooft, een premieovereenkomst belooft een premie. Met de premie wordt een pensioenkapitaal opgebouwd die afhankelijk is van de beleggingsresultaten en de inleg. Samen werken zij naar een pensioenkapitaal toe waarmee op pensioendatum een pensioen moet worden gekocht. De hoogte? Die is afhankelijk van de marktrente en de overlevingskansen. Kortom:  

“Bij een premieovereenkomst zijn er nogal wat variabelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen bepalen”.

Een pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds 

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de pensioenuitkering vast. Wel is het zo dat als de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenfonds het pensioenfonds met een te lage dekkingsgraad in nood de pensioenen kan verlagen. De aanhoudende lage marktrente is daar onder andere wederom de oorzaak van. Meer informatie over de laatste stand van zaken op het gebied van kortingen en het voorkomen daarvan is te vinden op de website van Pensioentransitieplan.nl. 

Een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar

Bij een verzekeraar speelt het risico van korting (ook wel afstempelen genoemd) niet. Zij verzekeren/ garanderen immers. Verzekeraars kunnen echter bij het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever (meestal eens per 5 jaar) de premie verhogen. De verhoging is de laatste jaren aanzienlijk geweest omdat de  marktrente daalt. Dus ook hier hebben we te maken met de effecten van de lage marktrente. Het lijkt erop dat we daar voorlopig nog niet vanaf zijn.   

Bij een kwalitatief hoogwaardige premieovereenkomst wordt dan ook met de lage rente rekening gehouden. De premie-inleg wordt erop afgestemd. Met andere woorden: een hogere premie-inleg vangt de mogelijk nog steeds op pensioendatum lage marktrente op. Als dat niet gebeurt dient er bij de wijzing van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst een groter bedrag te worden gecompenseerd. In de vorm van bijvoorbeeld een extra looncompensatie. Pensioen in nou eenmaal een arbeidsvoorwaarde waarbij beide partijen elkaar nodig hebben. Een werknemer en ondernemingsraad hoeven namelijk niet zomaar met een versobering akkoord te gaan.  

“Een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging die de kennis direct paraat heeft maakt het verschil”.

Juist bij het communicatietraject en eventueel daaropvolgende welbewuste instemming is het kennisniveau op de besproken gebieden van de ondernemingsraad belangrijk. Daar staat en valt alles bij en kan Pensioenlogica u bij helpen. Als onafhankelijk pensioenadviseur kan Dirk-Jan Plate u terzijde staan. Uw pensioenjuridische rechten vertaalt hij meteen naar de praktijk. Strategisch overleg is vervolgens de tactiek om samen met de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging er met de werkgever uit te komen. 

Pensioenlogica kan u bijstaan als het gaat om:

  • de pensioenovereenkomst wijzigt;
  • de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder loopt af; of
  • vóór 2025 als er instemming moet zijn bereikt over de nieuwe pensioenovereenkomst naar aanleiding van de vernieuwing van het pensioenstelsel (extra informatie over de pensioentransitie kunt u vinden door hier te klikken).

Contact opnemen