Menu

Pensioenadvies ondernemer

Het komt regelmatig voor dat de zelfstandig ondernemer, met of zonder personeel (ZZP), of de directeur grootaandeelhouder zijn eigen pensioen vergeet. Het bedrijf is immers zijn of haar pensioen. Of er wordt voor een kant-en-klare productoplossing gekozen. Bij een verzekeraar, bank of vermogensbeheerder. Als onafhankelijk pensioenadviseur werk ik (Dirk-Jan Plate, Pensioenlogica) graag anders. Eerst help ik u aan een flexibel pensioenplan, op maat. Aan de hand van dit plan is de gewenste koers te bepalen. Eventuele producten zijn niet leidend maar van ondergeschikt belang en worden enkel geadviseerd als dat voor u de meest praktische pensioenoplossing is. Vaker sluit een alternatieve oplossing beter aan.

Mogelijkheden voor de ondernemer

Het totaalpakket aan oudedagsvoorzieningen bestaat uit meerdere pijlers: AOW, pensioen via de werkgever (werknemerspensioen), of zelf pensioen opbouwen. Een greep uit de mogelijkheden om zelf voor een betere oude dag te zorgen:

  1. Aflossen van de hypotheek;
  2. Beleggingspand(en) aankopen;
  3. Sparen en/of beleggen in privé (meer over te lezen in het artikel Pensioenopbouw Box 3 belast);
  4. Sparen en/of beleggen in de B.V. (Box 2) en vanaf pensioengerechtigde leeftijd dividend uitkeren;
  5. Een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar; en/of
  6. Lijfrentevoorziening (de laatste ontwikkelingen zijn te lezen in het artikel ‘Lijfruimte‘).

In het artikel ‘Pensioenopbouw ZZP-begin met een plan‘ zijn alle mogelijkheden en de voor- en nadelen te lezen.

Combinaties leiden tot maatwerk

Er zijn nog meer mogelijkheden en combinaties zorgen regelmatig voor de gewenste optimalisatie. Tevens kan de beschikbaarheid van kapitaal belangrijker zijn dan de al dan niet tijdelijke fiscale voordelen. Het gaat erom dat het plan aansluit op de persoonlijke financiële situatie en wensen. Over de hoogte van uw investering is een artikel gewijd met de titel: Pensioenoplossing ZZP-ers. Dit artikel is ook interessant voor zelfstandigen met personeel en directeur grootaandeelhouders. Ik kan samen met u uw pensioenplan opstellen in een relatief kort tijdsbestek. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op! 

Contact opnemen