Menu

Pensioenadvies ondernemer

Het komt regelmatig voor dat de zelfstandig ondernemer, met of zonder personeel (ZZP), of de directeur grootaandeelhouder zijn eigen pensioen vergeet. Het bedrijf is immers zijn of haar pensioen. Of er wordt voor een kant en klare productoplossing gekozen. Bij een verzekeraar, bank of vermogensbeheerder. Pensioenspecialist Dirk-Jan Plate (Pensioenlogica) heeft een andere insteek. Hij helpt ondernemers eerst aan een eigen pensioenplan, op maat. Aan de hand van dit plan is de gewenste koers te bepalen wat vaak leidt tot een praktische pensioenoplossing.

Pensioenplan voor de ondernemer

Een pensioenplan vormt de basis. Na rekening te houden met uw wensen, mogelijkheden, lasten en baten volgt er een advies. Het pensioenadvies kan zijn dat het aanpassen van een eerder afgesloten product(en) verstandiger en goedkoper is dan de aanschaf van een nieuw product. Of er is helemaal geen product nodig en het is beter een andere (alternatieve) weg te nemen.

Mogelijkheden voor de ondernemer

Het totaalpakket aan oudedagsvoorzieningen bestaat uit meerdere pijlers: AOW, pensioen via de werkgever, of zelf pensioen opbouwen. Een greep uit verschillende manieren om zelf pensioen op te bouwen:
  1. Aflossen van de hypotheek;
  2. Beleggingspand(en) aankopen;
  3. Sparen en/of beleggen in privé (meer over te lezen in het artikel Pensioenopbouw Box 3 belast);
  4. Sparen en/of beleggen in de B.V. (Box 2) en vanaf pensioengerechtigde leeftijd dividend uitkeren;
  5. Een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar; en/of
  6. Lijfrentevoorziening (lees voor de verruiming van de mogelijkheden het artikel ‘Lijfruimte‘).

Combinaties zorgen voor het gewenste maatwerk

Er zijn nog meer mogelijkheden en combinaties zorgen regelmatig voor de gewenste optimalisatie. Tevens kan de beschikbaarheid van kapitaal belangrijker zijn dan de al dan niet tijdelijke fiscale voordelen. Het gaat erom dat het plan aansluit op de persoonlijke financiële situatie en wensen. Over een verantwoorde inleg is een artikel gewijd met de titel: Pensioenoplossing ZZP-ers. Dit artikel is ook interessant voor zelfstandigen met personeel en directeur grootaandeelhouders. Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica kan samen met u uw pensioenplan opstellen en geeft u een kwalitatief hoog en betaalbaar advies. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen