Menu

Pensioenadvies werkgever of ondernemingsraad

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) laten zich over de arbeidsvoorwaarden (vaak) adviseren door een HR-manager. Pensioen vormt een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en is regelmatig complex. Ik (Dirk-Jan Plate) ben als onafhankelijk pensioenadviseur in staat u als werkgever/HR-manager of ondernemingsraad (OR) te ondersteunen bij complexe pensioenvraagstukken. Als pensioenspecialist benut ik de juridische mogelijkheden om vervolgens de theorie om te zetten naar praktische pensioenoplossingen. 

Wanneer? Graag ruim op tijd bij:

 1. aanvang van de pensioenregeling;
 2. verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder;
 3. wijzigingstrajecten; en
 4. andere (afwijkende) pensioenvraagstukken.  

Pensioenadvies bij aanvang, verlenging en wijziging

1. Aanvang pensioenregeling

Het belangrijkste is om er bij aanvang zeker van te zijn of u wel of niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Op basis van een cao of de Wet bedrijfstakpensioenfonds 2000 is ongeveer 80% van de in Nederland gevestigde werkgevers verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichtstelling komt tot stand nadat een representatieve vertegenwoordiging van sociale partners erom heeft gevraagd. Reden? Het voorkomen van concurrentie op pensioengebied en werknemers voorzien van een aanvullend pensioen bovenop de AOW-uitkering.

Werkingssfeeronderzoek

Ik kan helpen bij de beoordeling of uw bedrijf onder één van de pakweg 40 verplichtstellingen valt. Door middel van een werkingssfeeronderzoek. Gewijzigde werkzaamheden, een fusie of overname kunnen ervoor zorgen dat een verplichting later ontstaat nadat er al geruime tijd een eigen pensioenregeling bij bijvoorbeeld een verzekeraar is ondergebracht. Onder voorwaarden kan een werkgever er dan toch voor kiezen de bestaande pensioenregeling te continueren. Als hij een vrijstelling (dispensatie) verkrijgt. De gedispenseerde pensioenregeling moet wel gelijkwaardig zijn (of worden gemaakt) aan de verplicht gestelde pensioenregeling. Interessant? Ik kan u helpen de juiste afweging te maken.  

Als u meer wilt lezen over een verplichtstelling dan zijn de volgende artikelen onder andere interessant: ‘Totstandkoming-pensioenregeling’,  ‘Verplichtstelling pensioenfonds‘, en ‘Gedispenseerde pensioenregeling‘.   

De wet en het budget zijn van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling

Vrijheid, geen verplichte aansluiting

Valt u niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan heeft u de vrijheid zelf een pensioen voor uw werknemers te regelen. De wet biedt op dat moment de ruimte zelf de kwaliteit van de pensioenregeling te bepalen. Hoe wilt u dat de regeling er inhoudelijk uit komt te zien, welke onderdelen (ouderdomspensioen, partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen enz.) en hoeveel geld is er beschikbaar? Belangrijk want het beschikbare budget is van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling. Het budget heeft vaak meer invloed dan de kosten- en resultaatsverschillen tussen de diverse pensioenaanbieders onderling (verzekeraar, premiepensioeninstelling, algemeen pensioenfonds of een vrijwillige deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds).  

Een andere mogelijkheid is dat u geen pensioen aanbiedt maar een andere vorm van beloning zoals bijvoorbeeld een hoger salaris waarmee werknemers zelf kunnen doen wat zij willen. 

2. Verlenging uitvoeringsovereenkomst met pensioenuitvoerder

Bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds (bij een vrijwillige aansluiting) wijzigt meestal ook de oorspronkelijke pensioenovereenkomst. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht en tevens kan de pensioenovereenkomst alleen worden gewijzigd nadat de werknemer volledig geïnformeerd over de te wijzigen onderdelen akkoord is gegaan.

Anticiperen op het nieuwe pensioenstelsel voorkomt dubbel werk

Daarnaast is het verstandig bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst al rekening te houden met de vernieuwing van het pensioenstelsel naar aanleiding van het pensioenakkoord. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden. Zo hoeft u slechts eenmaal het wijzigingstraject te doorlopen. Pensioenlogica houdt sinds 2019 een aanvullende informatieve website up-to-date om alle veranderingen te vertalen naar de praktijk. De naam is  www.pensioentransitieplan.nl omdat bijna alle werkgevers een transitieplan moeten opstellen waarin de genomen keuzes en wijzigingen worden vastgelegd.

pensioen voor werkgevers

3. Wijziging pensioenovereenkomst

Een goede begeleiding en communicatie is bij een pensioenwijziging van essentieel belang. De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft recht op informatie. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij een vaststelling, wijziging of intrekking van pensioen. Een eventuele instemming van de ondernemingsraad bindt individuele werknemers niet. Daarom is het belangrijk om iedereen binnen de organisatie duidelijk te maken wat er wijzigt en waarom de wijziging noodzakelijk is. Dat kost (voorbereidings)tijd echter die verdient u ruimschoots terug.   

De volgende voorbeelden van wijzigingen zijn op de aanvullende website te vinden:

 • verzekerde middelloonregeling naar een premieovereenkomst;
 • middelloonregeling pensioenfonds naar een premieovereenkomst; en
 • premieovereenkomst met een progressieve (stijgende) premie naar een vaste premie (flat rate).

4. Andere vraagstukken waarmee Pensioenlogica kan helpen

 • Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkingen tussen verschillende pensioenuitvoerders en/of pensioenregelingen;
 • Harmonisatie pensioenregelingen;
 • Due diligence bij fusies en overnames;
 • Beoordeling van een collectieve waardeoverdracht;
 • De mogelijkheden bestuderen als een werknemer eerder zijn pensioen wil vervroegen. Een vroegpensioen van de werknemer kan ook in het voordeel van de werkgever zijn. Er is veel mogelijk en combinaties leveren vaak het meeste op; en
 • Als auteur schrijf ik graag teksten. Het is mogelijk teksten en andere communicatievormen (presentaties) op maat voor de werknemers te verzorgen in het Nederlands of Engels. Op een manier dat pensioen gaat ‘leven’ en waar nodig tot handelen aanzet.   

Wilt u als werkgever/ HR-manager of ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen