Menu

Eerder stoppen met werken

Zonder pensioen eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken hoeft niet automatisch het vervroegen van uw pensioen(en) te betekenen. Er zijn meerdere bronnen waarvan u wellicht kunt leven tot pensioendatum. De mogelijkheden zijn uitgebreid beschreven in de whitepaper ‘Eerder met pensioen’. In dit artikel licht ik toe dat zonder inkomen (zoals pensioen) ook eerder kan worden gestopt met werken.

Stoppen met werken zonder inkomen

Voorbeeld

Stel, Lenna wil vanaf 63 jaar stoppen met werken. Haar werkgever wil eigenlijk nog geen afscheid nemen waardoor ze geen recht heeft op een WW-uitkering. Voor een RVU-regeling is ze nog net te jong (kan eventueel wel gedeeltelijk gebruik van worden gemaakt in overleg met de werkgever) en ze is gelukkig niet ziek. Ze wil gewoon eerder stoppen met werken.

Oriënteren

Ze kan ervoor kiezen zich eerst te oriënteren in het portaal van de pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling) door met verschillende pensioeningangsdata te gaan schuiven. Dat geeft een indruk…maar waarvan? Ze heeft veel meer pensioenpotjes opgebouwd bij andere pensioenuitvoerders en de standaardberekening uit de portaal van de pensioenuitvoerder houdt geen rekening met haar specifieke wensen. De vraagstelling van de software is daarvoor te beperkt. Niet vreemd, niet alles is in een programma te vatten. Ze heeft genoeg geld om de periode tot AOW-leeftijd te overbruggen, ze verwacht oud te worden en heeft dan zoveel mogelijk pensioen vanaf AOW-leeftijd nodig. Het inzetten van haar spaargeld gedurende de overbruggingsperiode kan voor haar interessant zijn omdat:

  • een vervroegd pensioen een verlagend effect heeft op het totale pensioen en dat wil ze niet;
  • een pensioenuitkering vóór AOW-leeftijd wordt gemiddeld fiscaal zwaarder belast; en
  • er moet over het pensioen AOW-premie worden betaald.

Hoe kan ik eerder stoppen met werken?

Kortom ‘hoe’ eerder stoppen met werken is afhankelijk van vele variabelen zoals het aanwezige spaargeld, wensen, realistische toekomstvooruitzichten, eventuele te verwachten erfenissen, overwaarde op huis, gezinssituatie, het aanwezig zijn van een lijfrente, stamrecht B.V. en timing.

Timing is cruciaal - Pensioenlogica

Keuzebegeleiding

Pensioenuitvoerders moeten sinds 1 juli 2023 de keuzes van hun deelnemers gaan begeleiden. De deelnemers moeten beschermd worden tegen het maken van suboptimale keuzes zo schrijft de wetgever voor. Dat is lastig als de pensioenuitvoerder alleen naar de eigen pensioenregeling kijkt, terwijl deze mogelijk slechts een kleine schakel vormt in het totale financiële plaatje van de deelnemer. Pensioenuitvoerders kunnen eventueel verder kijken echter hoe onafhankelijk is dat? De wetgever is ermee bekend dat er dan altijd sprake kan zijn van enige sturing. Meer hierover is te lezen in het artikel ‘Keuzebegeleiding‘.

Onafhankelijk pensioenadvies blijft mensenwerk

Onafhankelijk pensioenadvies ‘stuurt’ niet. Het gaat om een objectieve beoordeling waarbij samen met de klant alle mogelijkheden en wensen moeten worden gewogen. Het is te vatten in een persoonlijk advies. Automatisering kan daarbij helpen, echter voor maatwerk is meer nodig.

Met dat ‘meer’ kan ik (Dirk-Jan Plate) u als onafhankelijk pensioenadviseur helpen.  

Bijgewerkt op 12 december 2023.