Menu

Onafhankelijk pensioenadvies

Dirk-Jan Plate is een onafhankelijk pensioenadviseur voor werkgevers, werknemers, ondernemingsraden, arbeidsjuristen en HR-professionals

 

Onafhankelijk pensioenadviseur Dirk-Jan Plate CPC is sparringpartner voor werkgevers, ondernemingsraden, arbeidsjuristen en HR-professionals. Ook werknemers die pensioenadvies van een onafhankelijk pensioenadviseur zoeken, kunnen bij hem terecht.

Complexe pensioenvraagstukken zijn meer dan welkom!

Hij adviseert nadat alle juridische mogelijkheden zijn onderzocht en communiceert zijn oplossingen helder en in stapjes. Plate staat met de voeten in de klei en dan weer met zijn neus in de boeken. Dat zorgt voor synergie, wat een groot voordeel is voor iedereen die op zoek is naar een op maat gesneden pensioenoplossing.Onafhankelijk pensioenadviseur, specialist (fiscaal) pensioenrecht

Pensioen is een complexe materie. Wilt u uw visie voorleggen aan een onafhankelijk pensioenadviseur of wilt u een pensioenplan ontvangen, neem dan contact op met Pensioenlogica. Dirk-Jan kijkt verder dan een eventueel voor de hand liggende productoplossing. Hij adviseert op maat en bijt zich net zolang in uw pensioenvraagstuk vast totdat de meest passende (eventueel alternatieve) oplossing is gevonden. Indien gewenst kan hij zijn netwerk van specialisten en generalisten met zeer uiteenlopende disciplines voor u inschakelen. Zij zijn complementair aan elkaar. Dirk-Jan is lid van de Vereniging van Pensioenjuristen.

Pensioenadvies van Pensioenlogica bij:

 • Wijzigingstraject pensioenregeling en een praktische oplossing om eventuele verschillen te compenseren (pensioencompensatie);
 • Verlenging van het pensioencontract, de uitvoeringsovereenkomst;
 • Het vormgeven van een eigen pensioenregeling;
 • Is de werkgever vrij in zijn pensioenkeuze of geldt er een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds? Een werkingssfeeronderzoek brengt duidelijkheid of er wel of geen sprake is van een verplichtstelling;  
 • Pensioenadvies bij ontslag, daar waar pensioengerelateerde zaken de ontslagpraktijk een helpende hand kunnen bieden. Werkgever en werknemer zijn gebaat bij praktisch toepasbare informatie over zaken als:
  • alternatieve besteding van de transitievergoeding;
  • mogelijkheden het voorwaardelijk pensioen te behouden (VPL-aanspraken);
  • voordelen van het vrijwillig voortzetten van een pensioen;
  • begeleiding van werknemers naar een vervroegde pensionering (bijvoorbeeld door middel van een generatiepact en/of een deeltijdpensioen);
  • hoe kan een korting van de WW-uitkering met pensioen worden voorkomen;
  • hoe een RVU-boete voorkomen (Regeling voor vervroegde uittreding); en
  • berekening pensioencompensatie.
 • Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking tussen verschillende pensioenuitvoerders en/of pensioenregelingen; en
 • Pensioenadvies aan zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders over alle alternatieve pensioenmogelijkheden die keurslijf-producten niet kunnen bieden.
Dit betreft geen limitatieve opsomming. 

Publicaties en pensioentrainingen

De actuele wet en regelgeving omtrent pensioenregelingen zijn voor Dirk-Jan Plate gesneden koek. Hij deelt zijn kennis op civielrechtelijk en fiscaal pensioengebied door het schrijven van publicaties en het geven van pensioentrainingen.

Deskundigheid Pensioenlogica

Plate’s opleidingen in combinatie met zijn jarenlange ervaring en enthousiasme voor niet alledaagse puzzels hebben de deskundigheid opgeleverd die ten grondslag ligt aan Pensioenlogica.

 • Postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) -Vrije Universiteit Amsterdam
 • Fiscaal Pensioenrecht – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hogeschool Tilburg (MPLA) – Oysterwyck
 • Vakopleidingen: beleggingen, Assurantie A, employee benefits

Netwerk en reviews

Contact opnemen

Veel gestelde vragen

Wat doet een onafhankelijk pensioenadviseur?

Uitsluitend uw belangen dienen, dat is zijn opdracht. Het advies staat centraal. Waar nodig worden de kleine lettertjes van uw bestaande pensioenregelingen benut om de gewenste oplossing te bereiken. Door objectief te adviseren ongeacht pensioenproduct en/of pensioenuitvoerder behaalt u het beste resultaat. 

Wat kost een onafhankelijk pensioenadviseur?

Door als adviseur volledig op de hoogte te blijven van onder andere wetswijzigingen en jurisprudentie kan hij deze informatie direct in de praktijk toepassen. Dat scheelt tijd, dus geld waardoor het bedrag onderaan de streep meevalt. Vooraf is een inschatting van de totale kosten mogelijk.

Hoe werkt het?

Eerst wordt de relevante informatie verzameld. Vervolgens toetst de adviseur of zijn mogelijke oplossing aan uw verwachtingen voldoet. Als dit het geval is gaat hij verder voor u aan het werk met maar één opdracht: uw verwachtingen overtreffen.