Menu

Onafhankelijk pensioenadviseur

Dirk-Jan Plate is een onafhankelijk pensioenadviseur voor werkgevers, ondernemingsraden, arbeidsrecht advocaten en HR-professionals

onafhankelijk pensioenadviseur

Onafhankelijk pensioenadviseur Dirk-Jan Plate

Onafhankelijk pensioenadviseur Dirk-Jan Plate CPC is sparringpartner voor werkgevers, ondernemingsraden, arbeidsrecht advocaten en HR-professionals. Ook werknemers die een onafhankelijk pensioenadviseur zoeken, kunnen bij hem terecht. Heeft u ingewikkelde en afwijkende vragen over een individuele of collectieve pensioenregeling dan is Dirk-Jan de aangewezen persoon om met u mee te denken. Hij adviseert nadat alle juridische mogelijkheden zijn onderzocht en communiceert zijn oplossingen helder en in stapjes. Plate combineert twee werelden: de praktijk en de wetenschap. Dit is een unieke combinatie. Met de voeten in de klei en dan weer met zijn neus in de boeken. Dat zorgt voor synergie, wat een groot voordeel is voor iedereen die op zoek is naar een op maat gesneden pensioenplan.

Onafhankelijk pensioenadviseur, specialist (fiscaal) pensioenrecht

Pensioen is een complexe materie. Wilt u uw visie voorleggen aan een onafhankelijk pensioenadviseur of wilt u een pensioenplan ontvangen, neem dan contact op met Pensioenlogica. Belangenverstrengeling is er nooit, want Dirk-Jan bemiddelt niet in producten en houdt zich uitsluitend bezig met arbeidsvoorwaarden in samenhang met het pensioen. Plate beschikt over een groot netwerk van specialisten en generalisten met zeer uiteenlopende disciplines. In overleg kan hij u met deze partijen in contact brengen. Dirk-Jan is lid van de Vereniging van Pensioenjuristen.

Waar kan Pensioenlogica u bij helpen?

Pensioenlogica kan u helpen bij tal van pensioenvraagstukken. Om er een paar op te sommen:

  • Wijzigingstraject pensioenregeling en een praktische oplossing om eventuele verschillen te compenseren
  • Pensioenoplossingen bij ontslag, daar waar pensioengerelateerde zaken de ontslagpraktijk een helpende hand kunnen bieden. Werkgever en werknemer(s) zijn gebaat bij praktisch toepasbare informatie over zaken als: alternatieve besteding van de transitievergoeding; mogelijkheden het voorwaardelijk pensioen te behouden (VPL-aanspraken); voordelen van het vrijwillige voortzetten van een pensioen; hoe een werknemer begeleiden naar een vervroegd pensioen (bijvoorbeeld door middel van een generatiepact) etc
  • Kwalitatieve vergelijking van verzekeraars met premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen

Publicaties en pensioen trainingen

De actuele wet en regelgeving omtrent pensioenregelingen zijn voor Dirk-Jan Plate gesneden koek. Hij deelt zijn kennis op civielrechtelijk en fiscaal pensioengebied door het schrijven van publicaties en het geven van pensioen trainingen.

Deskundigheid Pensioenlogica

Plate’s opleidingen in combinatie met zijn jarenlange ervaring en enthousiasme voor niet alledaagse puzzels hebben de deskundigheid opgeleverd die ten grondslag ligt aan Pensioenlogica.

  • Postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) -Vrije Universiteit Amsterdam
  • Fiscaal Pensioenrecht – Vrije Universiteit Amsterdam
  • Hogeschool Tilburg (MPLA) – Oysterwyck
  • Vakopleidingen: beleggingen, Assurantie A, employee benefits

Netwerk en reviews

Contact opnemen