Menu

Onafhankelijk pensioenadvies

Dirk-Jan Plate is een onafhankelijk pensioenadviseur voor werkgevers, werknemers, ondernemingsraden, arbeidsjuristen en HR-professionals

onafhankelijk pensioenadviseur
Onafhankelijk pensioenadviseur Dirk-Jan Plate

Onafhankelijk pensioenadviseur Dirk-Jan Plate CPC is sparringpartner voor werkgevers, ondernemingsraden, arbeidsjuristen en HR-professionals. Ook werknemers die een onafhankelijk pensioenadviseur zoeken, kunnen bij hem terecht. Heeft u ingewikkelde en/of afwijkende pensioenvragen dan is Dirk-Jan de aangewezen persoon om met u mee te denken. Hij adviseert nadat alle juridische mogelijkheden zijn onderzocht en communiceert zijn oplossingen helder en in stapjes. Plate combineert twee werelden: de praktijk en de wetenschap. Dit is een unieke combinatie. Met de voeten in de klei en dan weer met zijn neus in de boeken. Dat zorgt voor synergie, wat een groot voordeel is voor iedereen die op zoek is naar een op maat gesneden pensioenplan.

Onafhankelijk pensioenadviseur, specialist (fiscaal) pensioenrecht

Pensioen is een complexe materie. Wilt u uw visie voorleggen aan een onafhankelijk pensioenadviseur of wilt u een pensioenplan ontvangen, neem dan contact op met Pensioenlogica. Belangenverstrengeling is er nooit, want Dirk-Jan verkoopt geen productoplossingen maar adviseert. Indien gewenst kan hij zijn netwerk van specialisten en generalisten met zeer uiteenlopende disciplines voor u inschakelen. Zij zijn complementair aan elkaar. Dirk-Jan is lid van de Vereniging van Pensioenjuristen.

Waar kan Pensioenlogica u bij helpen?

Pensioenlogica kan u helpen bij tal van pensioenvraagstukken. Om er een paar te noemen:

 • Wijzigingstraject pensioenregeling en een praktische oplossing om eventuele verschillen te compenseren (pensioencompensatie);
 • Verlenging van het pensioencontract, de uitvoeringsovereenkomst;
 • Pensioenoplossingen bij ontslag, daar waar pensioengerelateerde zaken de ontslagpraktijk een helpende hand kunnen bieden. Werkgever en werknemer(s) zijn gebaat bij praktisch toepasbare informatie over zaken als:
  • alternatieve besteding van de transitievergoeding;
  • mogelijkheden het voorwaardelijk pensioen te behouden (VPL-aanspraken);
  • voordelen van het vrijwillig voortzetten van een pensioen;
  • begeleiding van werknemers naar een vervroegde pensionering (bijvoorbeeld door middel van een generatiepact en/of een deeltijdpensioen);
  • hoe kan een korting van de WW-uitkering met pensioen worden voorkomen;
  • hoe een RVU-boete voorkomen (Regeling voor vervroegde uittreding); en
  • berekening pensioencompensatie.
 • Kwalitatieve vergelijking tussen verschillende pensioenuitvoerders en/of pensioenregelingen;
 • Zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders op de hoogte brengen van alle alternatieve pensioenmogelijkheden die keurslijf-producten niet kunnen bieden; en
 • Werkingssfeeronderzoek bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Publicaties en pensioen trainingen

De actuele wet en regelgeving omtrent pensioenregelingen zijn voor Dirk-Jan Plate gesneden koek. Hij deelt zijn kennis op civielrechtelijk en fiscaal pensioengebied door het schrijven van publicaties en het geven van pensioen trainingen.

Deskundigheid Pensioenlogica

Plate’s opleidingen in combinatie met zijn jarenlange ervaring en enthousiasme voor niet alledaagse puzzels hebben de deskundigheid opgeleverd die ten grondslag ligt aan Pensioenlogica.

 • Postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) -Vrije Universiteit Amsterdam
 • Fiscaal Pensioenrecht – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hogeschool Tilburg (MPLA) – Oysterwyck
 • Vakopleidingen: beleggingen, Assurantie A, employee benefits

Netwerk en reviews

Contact opnemen

Veel gestelde vragen

Wat doet een onafhankelijk pensioenadviseur?

Uitsluitend uw belangen dienen, dat is zijn opdracht. Het advies staat centraal. Waar nodig worden de kleine lettertjes van uw bestaande pensioenregelingen benut om de gewenste oplossing te bereiken. Door objectief te adviseren en geen producten van de vele aanbieders te verkopen blijft zijn onafhankelijkheid optimaal gewaarborgd.

Wat kost een onafhankelijk pensioenadviseur?

Door als adviseur volledig op de hoogte te blijven van onder andere wetswijzigingen en jurisprudentie kan hij deze direct in de praktijk toepassen. Dat scheelt tijd, dus geld waardoor het bedrag onder aan de streep meevalt. Vooraf is een inschatting van de totale kosten mogelijk.

Hoe werkt het?

Eerst wordt de relevante informatie verzameld. Vervolgens toetst de adviseur of zijn mogelijke oplossing aan uw verwachtingen voldoet. Als dit het geval is gaat hij verder voor u aan het werk met maar één opdracht: uw verwachtingen overtreffen. Regelmatig zorgt dit voor een out-of-the-box oplossing.