Menu

Kennisbank

Pensioenvoordelen

Pensioenvoordelen is het eerste deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Pensioen komt van het latijnse woord ‘Pensio’ dat letterlijk uitbetaling betekent. Het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt uit bij...

Lees verder >>

Belastinguitstel stimuleert pensioenopbouw

Belastinguitstel stimuleert pensioenopbouw is het tweede deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. De werknemer betaalt loonbelasting over het loon uit tegenwoordige arbeid. Boter bij de vis, hij geniet nu...

Lees verder >>

Totstandkoming pensioenregeling

Totstandkoming pensioenregeling is het derde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Is pensioen verplicht? Of heeft de werkgever de vrijheid zelf te bepalen of hij een pensioenregeling aanbiedt en...

Lees verder >>

Pensioenregeling inhoudelijk

Pensioenregeling inhoudelijk is het vierde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Als werkgever en werknemers zich niet verplicht hoeven aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds kan de werkgever kiezen:...

Lees verder >>

Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders is het vijfde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Alle afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in de pensioenovereenkomst. De pensioenuitvoerder bevestigt de afspraken in het pensioenreglement....

Lees verder >>

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie is het zesde deel van een serie van negen. Samen vormen ze een kennisbank. Als er een pensioenregeling tot stand komt, zijn er verschillende zaken waarover de werkgever de werknemer moet informeren. Op verschillende...

Lees verder >>

Pensioenwijzigingen

Pensioenwijzigingen is het zevende deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Wijzigingen kunnen plaatsvinden naar aanleiding van (opsomming is niet limitatief):  pensioenakkoord; fiscale wijziging; verlenging pensioencontract (uitvoeringsovereenkomst); functiewijziging; Wijziging bedrijfsactiviteiten;...

Lees verder >>

Waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht pensioen is het achtste deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Om praktische redenen, bijvoorbeeld als de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder eindigt, is het als werkgever interessant voor te...

Lees verder >>

Keuzes rond pensioendatum

Keuzes rond pensioendatum is het negende deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. De aspirant-pensioengerechtigde heeft steeds meer te kiezen. Er zijn steeds meer keuzes rond pensioendatum te maken. In...

Lees verder >>