Menu

Vervroegd pensioen: nieuwe fiscale regels

Vervroegd met pensioen gaan, voor het bereiken van de AOW-leeftijd wordt tot 2021 niet fiscaal gestimuleerd. Vanaf 2021 komt daar verandering in. Vanaf die datum zijn er nieuwe fiscale regels als u vervroegd met pensioen wilt gaan. De mogelijkheden vervroegd pensioen nemen hierdoor toe. Voor de andere mogelijkheden, klik hier.

Regelgeving tot 2021

Vijftien jaar geleden werd de VUT afgeschaft. Sindsdien worden verkapte VUT-regelingen (zogenoemde Regeling voor Vervroegde Uittreding) beboet. Klik hier voor meer informatie over een RVU.

Vanaf 2021, een versoepeling

Vanaf 2021 treedt er een versoepeling op. Er komt een drempelvrijstelling. In verhouding hebben werknemers met lagere inkomens het grootste voordeel van de drempelvrijstelling. Dit geldt ook voor hun werkgevers. Afhankelijk van de afspraken tussen sociale partners kan het zijn dat er een doelgroep wordt afgebakend. Bijvoorbeeld dat alleen de zware beroepen voor een drempelvrijstelling in aanmerking komen. Dat is een discussie op zich. Wat is de definitie van een zwaar beroep? Als er geen afbakening van doelgroep plaatsvindt kan de versoepeling ook gunstig zijn voor werknemers die meer verdienen.

Vervroegd pensioen werkt als volgt

Voor een maximale periode van drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wordt er per jaar een brutobedrag van € 21.200 vrijgesteld. Er moet over dit bedrag nog steeds inkomstenbelasting (BOX 1) door de werknemer worden betaald. Echter de boete voor de werkgever is vanaf 2021 minder hoog of niet meer aanwezig.

De drempelvrijstelling voorkomt of vermindert een boete voor de werkgever.

De drempelvrijstelling scheelt de werkgever 52% aan belastingheffing, waardoor hij eerder van dit middel gebruik zal maken om vervroegd pensioen binnen het bereik van de werknemer te brengen. Een wederzijdse vrijwilligheid van zowel werknemer en werkgever is het uitgangspunt. Uitkeringen die eerder ingaan of het maximaal vrijgestelde bedrag te boven gaan worden alleen voor het meerdere belast.

Er zijn overigens ook twee toetsen die tot een vrijwaring kunnen leiden. Uitgewerkt in mijn boek.

Tevens mogen werknemers meer verlofspaarweken opbouwen. Honderd in plaats van vijftig.

Uitwerking pensioenakkoord

In artikel 5 lid b Uitwerking pensioenakkoord staat dat: ‘werknemers hoeven dan zelf maar een klein beetje pensioen vervroegd te laten ingaan, om een goed (vroeg)pensioeninkomen te hebben’.

Vervroegde ingang deeltijdpensioen niet altijd verstandig  

Als een werknemer volledig wil stoppen en er is ‘later’ voldoende pensioen aanwezig dan is het scenario uit de vorige alinea realistisch. Maar dat is niet altijd het geval.

Een voorbeeld (werkt ook voor een deeltijdpensioen):

Stel, het pensioen gaat drie jaar eerder in. Hierdoor is de pensioenuitkering vanaf AOW-leeftijd lager omdat de werknemer door deze actie drie opbouwjaren mist. Tevens nemen de uitkeringsjaren toe. Met in totaal drie jaar. Hij geniet door eerder met pensioen te gaan langer van zijn lagere pensioen. Het kan zijn dat de werknemer door het vervroegen van het pensioen later, vanaf AOW-leeftijd, te weinig inkomsten overhoudt. Een voorafgaande financiële analyse is geen overbodige luxe.

Soms is uitstel beter.

Daarnaast kan een pensioenuitkering (een bruto inkomensbron) vanaf AOW-leeftijd interessanter zijn dan voor die tijd. Door de lagere inkomsten is de belastingdruk vanaf die leeftijd vaak lager én het wegvallen van de AOW-premie scheelt 17.9% aan premieheffing. Zeker voor werknemers met een modaal inkomen (bruto € 36.500 in 2020) kunnen deze voordelen relatief groot zijn.

Oplossingen

  • In deeltijd beschikbaar voor de arbeidsmarkt blijven. Dan ontvangt de werkloze een WW-uitkering en hoeft het pensioen niet te worden vervroegd;
  • Daarnaast kan een generatiepact juist voor deze groep interessant zijn. Een nieuwe verdeling van de ‘werkuren-beloning-pensioen’. Bijvoorbeeld in een verhouding van (60%-80%-100%). Met als gevolg een kleine netto inkomensverlaging. Voor 3 dagen werk wordt de werknemer voor 4 dagen beloond. Dat scheelt aan brutoloon 20%. Netto is de verlaging kleiner. Ongeveer 10%. Meer over een generatiepact klik hier.
  • Misschien passen maatregelen op het gebied van een duurzame inzetbaarheid beter.

Conclusie

De nieuwe fiscale regels zijn een uitbreiding op het bestaande assortiment aan mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. De beste oplossing is afhankelijk van de financiële situatie van de werknemer en zijn wensen. Daar komt dus veel bij kijken. Dat is maar goed ook, mijn werk moet wel uitdagend blijven.

Voor de goede orde, de plannen zijn nog geen wet. Ze blijven nog even onder constructie.

Bijgewerkt op 8 juli 2020.