Menu

Wanneer met pensioen

De AOW-datum en de ingangsdatum van de pensioenregelingen verschillen regelmatig. De AOW-datum is geen vast gegeven maar is afhankelijk van het geboortejaar en wijkt af van de in pensioenovereenkomst opgenomen pensioeningangsdatum. Sommigen pensioenregelingen staan nog op 65 jaar (opbouw verzekerde pensioenregeling tot 2015), 67 jaar (betreffende de opbouw tot 2018) en voor de toekomstige is de pensioenleeftijd vaak 68 jaar. In ieder geval gelden deze verschillende data bij pensioenregelingen ondergebracht bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Bij pensioenfondsen is de datum meestal gelijk aan de AOW-leeftijd. U zou zich na het zien van al deze data de vraag kunnen stellen: ‘Wanneer mag ik met pensioen?’ Antwoord: u bepaalt zelf wanneer met pensioen te gaan! U kunt alle data naar uw hand zetten. In dit artikel zal ik het nut daarvan toelichten door middel van een voorbeeld. U zult zien dat de AOW-leeftijd niet doorslaggevend hoeft te zijn. Vervolgens kunt u veel mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan lezen in het artikel ‘Eerder met pensioen‘.

‘Wanneer mag ik met pensioen?’  

Stel, Marijke heeft meerdere werknemerspensioenen opgebouwd in de loop van haar carrière. De pensioenen hebben een verschillende ingangsdatum, veroorzaakt door fiscale wijzigingen vanaf 2015. Daarnaast zijn de pensioenen bij verschillende pensioenuitvoerders ondergebracht. Bij een pensioenverzekeraar en een pensioenfonds. Alle pensioenen zijn inmiddels premievrij. Zonder actie komen de pensioenen bij het bereiken van de volgende leeftijden vrij:

1. 65 jaar werknemerspensioen:€15.000
2. 67 jaar werknemerspensioen:€4.000
3. 68 jaar werknemerspensioen:€8.000
4. 67 jaar AOW alleenstaand:€15.000
 Alle bedragen zijn bruto per jaar en afgerond. Het gaat om een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

Marijke wil met 64 jaar met pensioen. Belangrijk om eerst het pensioenreglement te bestuderen.

‘Is het mogelijk de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen?’

Veel rekentools beschikbaar op de websites van pensioenuitvoerders kunnen een eventuele flexibele pensioeningang bevestigen. Deze rekentools zijn echter niet meer dan een hulpmiddel. Uiteindelijk is het pensioenreglement juridisch leidend. Het pensioenreglement is vaak niet makkelijk leesbaar maar er zijn pensioenrechtadviseurs (lees uw auteur) die liever het pensioenreglement (voor u) lezen dan een gemiddelde brochure. Als er kan worden geschoven kunnen de pensioeningangsdata naar Marijke’s hand worden gezet. Zij vraagt zich af:  

‘Wanneer ga ik met pensioen?’

Wanneer Marijke met pensioen kan is niet alleen een kwestie van de mogelijkheden die de diverse pensioenregelingen bieden, maar ook of Marijke andere middelen heeft. Zoals spaargeld, een lijfrentevoorziening enz. Het zou goed kunnen zijn dat in haar situatie het schuiven met de verschillende data niet verstandig is. Of dat er voor haar betere opties zijn. Voor nu houd ik mij alleen bezig met de effecten van het schuiven met de verschillende data. Voor het gemak is er rekening gehouden met een belasting- en volksverzekeringendruk voor AOW-leeftijd van 40% en vanaf AOW-leeftijd van 25%. Het betreft een vereenvoudigde weergave.  

Pensioeningangsdata laten staan

Verschillende pensioendata
Vereenvoudigde netto weergave.

Schuiven met de ingangsdatum

Schuiven met pensioendata
Vereenvoudigde netto weergave.

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden beschikbaar

Naast het schuiven van pensioendata of slechts een pensioendatum van één pensioenregeling kan er ook voor een hoog-laagconstructie worden gekozen. Dan wordt een gedeelte van het levenslange ouderdomspensioen naar voren gehaald om voor pensioendatum het pensioen tijdelijk te verhogen. Echter daardoor houdt u misschien wel te weinig inkomen vanaf pensioendatum over. Tevens is de belastingdruk vóór AOW-datum vaak hoger. Dan is het naar voren halen van het pensioen netto nadelig.

Er zijn veel keuzes rond pensioendatum te maken. Uiteindelijk is het allemaal afhankelijk van timing en welke middelen u heeft een eventuele periode te overbruggen. In het artikel ‘Eerder met pensioen’ worden dit soort zaken uitvoerig besproken en onderbouwd met voorbeelden.

Voor maatwerk weet u mij te vinden. Want wanneer u met pensioen mag is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. En vele variabelen zijn van invloed. Dat is ingewikkeld maar levert veel op als er tijdig met aandacht naar wordt gekeken.

Bijgewerkt op 15 maart 2022.