Menu

Wanneer met pensioen

De AOW-datum en de ingangsdatum van de pensioenregelingen verschillen regelmatig. Welke datum is leidend en wanneer mag u met pensioen? De AOW-datum staat niet vast en is afhankelijk van het geboortejaar. De ingangsdatum van een werknemerspensioen staat ook niet vast en is afhankelijk van wat er tussen werknemer en werkgever over is afgesproken. De zogenoemde pensioenrichtleeftijd is van werknemerspensioenen 65 jaar (voor de pensioenopbouw tot 2015), 67 jaar (voor de opbouw tot 2018) en voor de toekomstige opbouw is de pensioenleeftijd vaak 68 jaar. In ieder geval gelden deze verschillende data bij verzekerde middelloonregelingen. Bij pensioenfondsen is de datum meestal gelijk aan de AOW-leeftijd.

U zou zich na het lezen van al deze data kunnen afvragen: ‘Wanneer mag ik met pensioen?’ Antwoord: u bepaalt zelf wanneer met pensioen te gaan!

Pensioenleeftijd terug naar 65 jaar (of eerder)

U kunt alle data naar uw hand zetten. In dit artikel zal ik het nut daarvan toelichten door middel van een voorbeeld. U zult zien dat de AOW-leeftijd niet doorslaggevend hoeft te zijn. Vervolgens kunt u veel mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan lezen in het artikel ‘Eerder met pensioen‘.

Wanneer mag ik met pensioen?  

Stel, Marijke heeft meerdere werknemerspensioenen opgebouwd in de loop van haar carrière. De pensioenen hebben verschillende ingangsdata, veroorzaakt door de fiscale wijzigingen vanaf 2015. Daarnaast zijn de pensioenen bij verschillende pensioenuitvoerders ondergebracht. Bij een pensioenverzekeraar en een pensioenfonds. Alle pensioenen zijn inmiddels premievrij. Zonder actie komen de pensioenen bij het bereiken van de volgende leeftijden vrij:

1. 65 jaar werknemerspensioen:€15.000
2. 67 jaar werknemerspensioen:€4.000
3. 68 jaar werknemerspensioen:€8.000
4. 67 jaar AOW:€12.000
 Alle bedragen zijn bruto per jaar en afgerond. Het gaat om een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

Marijke wil met 64 jaar met pensioen. Zij is getrouwd. In dit voorbeeld werk ik enkel haar situatie vereenvoudigd uit. Belangrijk om eerst het pensioenreglement te bestuderen.

‘Is het mogelijk de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen, dus om wanneer met pensioen te gaan zelf te bepalen?’

Veel rekentools beschikbaar op de websites van pensioenuitvoerders kunnen een eventuele flexibele pensioeningang bevestigen. Deze rekentools zijn echter niet meer dan een hulpmiddel. Uiteindelijk biedt het pensioenreglement vaak meer mogelijkheden en is juridisch leidend. Meer over het juridisch leidend zijn van het pensioenreglement is te lezen in het artikel ‘Pensioenherstel‘. Het pensioenreglement is vaak niet makkelijk leesbaar maar er zijn pensioenspecialisten (lees uw auteur) die liever het pensioenreglement (voor u) lezen dan een gemiddelde brochure. En als zij goed lezen vinden ze vaak interessante toepassingen die voor maatwerk zorgen en die niet in de standaard rekentools zijn verwerkt. Als er kan worden geschoven met de pensioeningangsdata kiest Marijke zelf wanneer met pensioen te gaan. Zij vraagt zich af:  

Wanneer ga ik met pensioen?

Wanneer Marijke met pensioen kan is niet alleen een kwestie van de mogelijkheden die de verschillende pensioenregelingen bieden, maar ook of zij andere middelen heeft. Zoals spaargeld, een lijfrentevoorziening enz. En de (financiële) situatie van haar partner. Het zou goed kunnen zijn dat het schuiven met de verschillende data voor haar niet verstandig is. Misschien zijn er betere opties. In dit voorbeeld houd ik mij alleen bezig met de gevolgen van het schuiven met de verschillende data. Voor het gemak is er rekening gehouden met een belasting- en volksverzekeringendruk voor AOW-leeftijd van 40% en vanaf AOW-leeftijd van 25%. Tevens schuif ik in het voorbeeld alle werknemerspensioenen naar voren wat in de praktijk misschien wel helemaal niet verstandig is. Het betreft altijd maatwerk!

Pensioeningangsdata laten staan

Verschillende pensioendata
Vereenvoudigde netto weergave.

Schuiven met alle ingangsdata

Schuiven met pensioendata
Vereenvoudigde netto weergave.

Wanneer pensioen, later, eerder, mogelijkheden te over

Naast het schuiven van pensioendata kan er ook voor een hoog-laagconstructie worden gekozen. Dan wordt een gedeelte van het levenslange ouderdomspensioen naar voren gehaald om voor pensioendatum het pensioen tijdelijk te verhogen. Echter daardoor houdt u misschien te weinig inkomen vanaf pensioendatum over. Tevens is de belastingdruk vóór AOW-datum vaak hoger. Dan kan het naar voren halen van het pensioen netto nadelig uitpakken.

Er zijn veel keuzes rond pensioendatum te maken. Uiteindelijk is het allemaal afhankelijk van timing en welke middelen u heeft een eventuele periode te overbruggen. In het artikel ‘Eerder met pensioen’ worden dit soort zaken uitvoerig besproken en onderbouwd met voorbeelden.

Voor maatwerk weet u mij te vinden. Want wanneer u met pensioen mag is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. En vele variabelen zijn van invloed. Dat is ingewikkeld maar levert veel extra tijd op als er tijdig met aandacht naar wordt gekeken.

Bijgewerkt op 26 januari 2023.