Menu

Pensioenrecht adviseur voor onafhankelijk pensioenadvies

Pensioenlogica is sinds 2017 de onderneming van pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate. Logica is de basis van al zijn adviezen. Hij vertelt met passie over zijn werk:

“Ik geef onafhankelijk pensioenadvies. Voor werkgevers, ondernemingsraden, advocaten en individuele werknemers zoek ik naar de oplossing van complexe pensioenvraagstukken. Ik ben een snelle prater, denker en doener, continue op zoek naar het beste resultaat. Ook voor het bedrag onder de streep werkt dit positief uit. Mijn nieuwsgierigheid voor dit mooie vak blijf ik voeden door zelf te onderzoeken, te schrijven en dit alles in de praktijk toe te passen.”

Onafhankelijk pensioenadviseur voor:

Werkgever en HR manager

Wordt de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar of premiepensioeninstelling verlengd, een nieuwe pensioenregeling aangegaan of gewijzigd of bent u als werkgever/HR afdeling op zoek naar een objectieve en creatieve blik op een ander pensioenvraagstuk? Dirk-Jan Plate antwoordt graag nadat hij eerst uw volledige verhaal heeft gehoord.  

Onafhankelijkheid is van essentieel belang.

Pensioenlogica bemiddelt bewust niet, want bij bemiddeling ontstaan er samenwerkingsverbanden met pensioenuitvoerders (verzekeraars, premiepensioeninstellingen of pensioenfondsen). Als pensioenrecht adviseur dient Dirk-Jan Plate uitsluitend uw belang, ook bij conflicten met pensioenuitvoerders. Vandaar.

Hij adviseert graag. Over alle relevante, vaak niet voor de hand liggende, mogelijkheden. U kunt rechtstreeks met het advies onder de arm naar een pensioenuitvoerder of tussenpersoon. Geen dubbele werkzaamheden, Plate’s specialisme bespaart tijd en kosten. 

Naast het maken van een kwalitatieve vergelijking, het adviseren bij een wijzigingstraject of geschil kan hij adviseren als het pensioen bij een pensioenfonds is ondergebracht. Juist dan. Pensioenfondsen moeten informeren maar mogen niet adviseren. De pensioenregeling biedt echter wel vaak onbesproken mogelijkheden ter optimalisatie van de arbeidsvoorwaarden.

De kleine lettertjes bieden juist de voordelen.

Plate heeft zich verdiept in de kleine lettertjes die u en de werknemers veel voordelen kunnen opleveren; tijdens het dienstverband, aan het eind van de carrière en bij ontslag.

Lees meer over:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op!

Ondernemingsraad en pensioenwijziging

Een ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de werknemers met een wijziging van de pensioenregeling te maken krijgen. Ook als er een vakbond in het spel is, kan de ondernemingsraad instemmingsrecht hebben.

Van een middelloon- naar een premieregeling.

Veelvoorkomend zijn vragen over het omzetten van een middelloonregeling (defined benefit) naar een beschikbare premieregeling (defined contribution) of het effect van de rekenrente op het pensioen. Klik hier voor meer informatie, naast de ondernemingsraad ook interessant voor de personeelsvertegenwoordiging.

Ook vragen over het pensioenakkoord zijn aan Plate welbesteed. Hij houdt de uitwerking van dit akkoord voor u in de gaten. Het pensioenakkoord zorgt voor een ingrijpende wijziging van het werknemerspensioen. Een informatiebron voor het verplichte pensioen-transitieplan, het wijzigingstraject en de compensatiemogelijkheden is: pensioentransitieplan.nl

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op!

Auteur van het boek Pensioenoplossingen bij ontslag

Pensioenoplossingen bij ontslag, tweede druk, Uitgeverij Paris 2020
Pensioenoplossingen bij ontslag, tweede druk, Uitgeverij Paris 2020

Bij een individueel ontslag of reorganisatie verdienen de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen meer aandacht. Bent u als arbeidsrechtjurist, HR-manager of vanuit een andere professie geïnteresseerd in aanvullende oplossingsrichtingen? Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate CPC is complementair op het gebied van (fiscaal) pensioenrecht en werkt graag met u samen. Zijn boek (Pensioenoplossingen bij ontslag) en trainingen maken u bekend met oplossingsconstructies die de werkgever en werknemer(s) helpen er samen beter uit te komen. De whitepaper over dit onderwerp is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op!

Eerder met (deeltijd)pensioen?

Wilt u eerder stoppen of minder werken? De AOW leeftijd gaat omhoog, maar u kunt nog steeds zelf uw pensioenleeftijd bepalen. Twijfelt u of u eerder volledig, of gedeeltelijk met pensioen kunt gaan, laat Pensioenlogica dan voordat u een onomkeerbare beslissing neemt, voor u onderzoeken of eerder stoppen of minder werken mogelijk is. Misschien wel in combinatie met een deeltijdpensioen. Dirk-Jan Plate luistert naar uw wensen, onderzoekt de juridische mogelijkheden en geeft daarna advies. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het risico dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds mogelijk leidt tot een toekomstige verlaging van uw pensioen. De basis van de pensioenoplossing is uw persoonlijke pensioenplan en niet een product van één van de vele aanbieders. Misschien is de conclusie naar aanleiding van uw pensioenplan dat de aanpassing van een bestaand pensioenproduct voor u veel interessanter is. Pensioenlogica kan daarbij helpen. 

De adviezen van Pensioenlogica zijn vaak afwijkend en leveren een oplossing op die uw verwachting overtreft. U kunt rekenen op een kwalitatief hoog en betaalbaar advies.

Wilt u eerder stoppen of minder werken mogelijk maken voor uw personeel of uzelf als ondernemer? Lees meer over ‘Eerder met pensioen’.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op!

Contact opnemen

Nieuws van Pensioenlogica

Voorwaardelijk pensioen ABP behouden

Lees meer

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenwijziging

Lees meer

Eerder met pensioen

Lees meer