Menu

Nieuws

Pensioenverschillen geen rechtvaardiging leeftijdsonderscheid sociaal plan (Hoge Raad)

Door Dirk-Jan Plate Een maand geleden schreef ik: ‘Werkgever maakt in een sociaal plan onderscheid op grond van leeftijd. De werkgever past een maximeringsregeling toe, die leeftijdsafhankelijk is. Geboren in 1950-1952 wordt de ontslagvergoeding op 62 jaar afgetopt, geboren in 1953-1972 op 65 jaar. De oudste werknemers ontvangen door deze regeling geen of lage ontslagvergoeding. […]

Lees meer

Ook in 1993 waren er al pensioenoplossingen bij beëindiging arbeidsovereenkomst voorhanden

Door Dirk-Jan Plate Een werknemer wordt tijdens zijn dienstverband arbeidsongeschikt. Het was een tijdelijk dienstverband. De arbeidsongeschikte is inmiddels gewezen werk- en deelnemer als hij in aanmerking voor een WAO-uitkering komt. Twintig jaar later claimt hij ook in aanmerking te komen voor een pensioen waarbij rekening is gehouden met een premievrije voortzetting over al deze […]

Lees meer

Pensioenvoorziening gelijkwaardig? Het laatste woord is aan de Hoge Raad

Door Dirk-Jan Plate In mijn eerdere nieuwsbericht ‘Gelijkwaardig?’ eindigde ik met ‘wordt vervolgd’. De ‘vervolging’ heeft inmiddels plaatsgevonden. Na de kantonrechter, het hof en de advocaat – generaal was de Hoge Raad op 29 maart 2019 (ECLI:NL:HR:2019:449) aan de beurt. De onderstrepingen zijn van mijn hand. ‘De kantonrechter heeft het verzoek van de werkneemster afgewezen […]

Lees meer

Pensioenverschillen rechtvaardigen leeftijdsonderscheid sociaal plan?

Door Dirk-Jan Plate Werkgever maakt in een sociaal plan onderscheid op grond van leeftijd. De werkgever past een maximeringsregeling toe, die leeftijdsafhankelijk is. Geboren in 1950-1952 wordt de ontslagvergoeding op 62 jaar afgetopt, geboren in 1953-1972 op 65 jaar. De oudste werknemers ontvangen door deze regeling geen of lage ontslagvergoeding. Daar staat tegenover dat zij […]

Lees meer

UWV hoefde niet te anticiperen op een ruimer (toekomstig) uitzonderingsbeleid, WW-korting blijft in stand

Door Dirk-Jan Plate Een werknemer wordt ontslagen en laat zijn prepensioen ingaan. Hij wil zich niet volledig uit het arbeidsproces terugtrekken en gaat weer een arbeidsovereenkomst aan. Als ook deze arbeidsovereenkomst eindigt, wordt de uit dit laatste dienstverband voortvloeiende WW-uitkering niet gekort met de reeds ingegane (pre)pensioenuitkering. Althans, dit zijn de spelregels vanaf 1 mei […]

Lees meer

Kort pensioen een wachtgelduitkering?

Door Dirk-Jan Plate Pensioen kort een WW-uitkering. Uitzonderingen daargelaten. Was er in de te bespreken zaak (ECLI:NL:RBOVE:2019:498) wel sprake van een aan pensioen respectievelijk WW gelijk te stellen regeling? Pensioen? Werkgever heeft eerder eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld voor een premievrij prepensioen. De regeling is ondergebracht bij een verzekeraar. Het niet meer beschikbaar zijn […]

Lees meer

Gelijkwaardig?

Door Dirk-Jan Plate In het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ staat de volgende tekst: ‘Zo was er een geschil tussen een ex-werkneemster en ex-werkgever. Aanleiding was de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die de transitievergoeding verving. In de cao was bepaald dat het dienstverband zou worden beëindigd zodra de werkneemster volledig en duurzaam, […]

Lees meer

Pensioenfonds informeert zonder rechtsgevolg onjuist

Door Dirk-Jan Plate Een pensioenfonds mag informeren, niet adviseren. Als het pensioenfonds informeert beoogt het fonds juist dat te doen; te informeren. Het is niet de bedoeling een rechtsgevolg tot stand te brengen. Zo ook in dit arrest: Hof Den Haag 29 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:76. De werknemer wordt op eigen verzoek door het pensioenfonds geïnformeerd […]

Lees meer

In lijn met

Door Dirk-Jan Plate Op 15 november 2018 sprak de rechtbank Amsterdam zich uit over de aftopping van een stimuleringspremie (ECLI:NL:RBAMS:2018:8281). De kantonrechter: ‘Van belang bij de verdere beoordeling is dat het Sociaal Plan, waar de aftoppingsregeling deel van uit maakt, tussen ABN AMRO en de vakbonden tot stand is gekomen. Terecht heeft ABN AMRO opgemerkt […]

Lees meer

Geen transitievergoeding bij een gelijkwaardige voorziening

Door Dirk-Jan Plate De werknemer heeft geen aanspraak op een transitievergoeding als bij cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voor werknemers een gelijkwaardige voorziening is opgenomen (art. 7:673b BW). Het gaat in het te bespreken arrest (Hof Amsterdam 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4183) om het volgende: Een werkneemster is ziek geworden. Zij […]

Lees meer