Menu

Nieuws

Lijfruimte

In het Wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is terug te lezen dat er een arbeidsvormneutraal pensioenkader wordt beoogd. De tweede pijler (werknemerspensioen) en derde pijler (individuele lijfrente) groeien naar elkaar toe. De verruiming van de lijfrente-mogelijkheden lijkt interessanter dan het ‘Experiment pensioenregeling zelfstandigen’. In dit artikel zijn de argumenten ter onderbouwing van deze voorkeur voor […]

Lees meer

Wanneer met pensioen

De AOW-datum en de ingangsdatum van de pensioenregelingen verschillen regelmatig. De AOW-datum is geen vast gegeven maar is afhankelijk van het geboortejaar en wijkt af van de in pensioenovereenkomst opgenomen pensioeningangsdatum. Sommigen pensioenregelingen staan nog op 65 jaar (opbouw verzekerde pensioenregeling tot 2015), 67 jaar (betreffende de opbouw tot 2018) en voor de toekomstige is […]

Lees meer

Doorwerken na pensioen

Een werkgever kan op AOW-leeftijd of eerder stoppen met werken. Later is ook een optie, zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte en omdat de factor ervaring extra waardevol kan zijn. Wat zijn de financiële gevolgen van doorwerken na pensioen? Alles staat en valt bij een gedegen financieel plan, dat tijdig wordt gemaakt en anticipeert op een […]

Lees meer

Besluit pensioenfonds niet instemmingsplichtig

Een besluit van een pensioenfonds om de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever op te zeggen is niet instemmingsplichtig. De kantonrechter oordeelde op 26 oktober 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:9536) dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft met betrekking tot het besluit van een ondernemingspensioenfonds (OPF) om de uitvoeringsovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. Bevestigde de kantonrechter hiermee de regel […]

Lees meer

Pensioenherstel

In het kort de feiten. De kantonrechter moest eraan te pas komen om te oordelen of het pensioenfonds (BpfBouw) terug mag komen op een te hoge inschatting van het pensioenbedrag. Het gaat om een verschil van € 15,96 per maand. De pensioengerechtigde wil het hogere bedrag. Dat is meer dan waar de pensioengerechtigde recht op […]

Lees meer

Pensioenvoordelen

Pensioenvoordelen is het eerste deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Pensioen komt van het latijnse woord ‘Pensio’ dat letterlijk uitbetaling betekent. Het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt uit bij ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Bovenop de sociale verzekeringen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet werk en […]

Lees meer

Belastinguitstel stimuleert pensioenopbouw

Belastinguitstel stimuleert pensioenopbouw is het tweede deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. De werknemer betaalt loonbelasting over het loon uit tegenwoordige arbeid. Boter bij de vis, hij geniet nu loon en betaalt daar dan ook direct belasting over. Pensioen geniet de werknemer later. Pensioen is uitgesteld loon; het loon, […]

Lees meer

Totstandkoming pensioenregeling

Totstandkoming pensioenregeling is het derde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Heeft de werkgever zelf de vrijheid te bepalen of hij een pensioenregeling aanbiedt en zo ja wat voor een pensioenregeling? Het is belangrijk dat een werkgever nagaat of er reeds voor hem is gekozen op basis van een […]

Lees meer

Pensioenregeling inhoudelijk

Pensioenregeling inhoudelijk is het vierde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Als de werkgever en werknemers zich niet verplicht hoeven aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds kan de werkgever kiezen: geen pensioenregeling aan te bieden maar een hoger loon zodat de werknemers zelf een voorziening kunnen treffen buiten de […]

Lees meer

Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders is het vijfde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen. Alle afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in de pensioenovereenkomst. De pensioenuitvoerder bevestigt de afspraken in het pensioenreglement. Op basis van de Pensioenwet brengt de werkgever de pensioenregeling buiten het bedrijf onder. Hij mag de pensioengelden niet zelf […]

Lees meer