Menu

Nieuws

Pensioensituaties verschillen

In meerdere artikelen schrijf ik over het feit dat pensioen een WW-uitkering kort en dat er uitzonderingen zijn om dat te voorkomen. Soms haalt een ontslagen werknemer er een ex-collega bij om zijn verhaal te ondersteunen. Is er sprake van gelijke gevallen of zijn er verschillen tussen de pensioensituaties van de oud-collega’s? Daar gaat het […]

Lees meer

Verlies solidariteitsreserve bij waardeoverdracht

Als u van baan en/of pensioenregeling wisselt kunt u ervoor kiezen de waarde van de oude pensioenregeling over te hevelen naar de nieuwe regeling. Dit wordt ook wel een individuele waardeoverdracht genoemd. Vanaf inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel is deze waardeoverdracht nog steeds mogelijk. Er is echter een belangrijke extra overweging bijgekomen waar u in […]

Lees meer

Dispensatie en indexatie

De kantonrechter sprak zich op 24 april 2024 uit (ECLI:NL:RBMNE:2024:2472) over een werkgever die de lasten voortvloeiend uit de voorwaardelijke indexaties van een gedispenseerde pensioenregeling niet meer wil betalen. In dit artikel vindt u een korte samenvatting van de relevante argumenten over en weer. Uiteindelijk moet de werkgever ruim € 670.000 betalen. Feiten Een werkgever […]

Lees meer

Zelfstandige zonder pensioen

De term zelfstandige zonder pensioen komt regelmatig voorbij als het over de pensioensituatie van zelfstandig ondernemers gaat die geen personeel in dienst hebben. De bedoeling is duidelijk echter dat maakt deze populaire uitdrukking nog niet juist. In dit artikel behandel ik feiten, fictie en mogelijkheden. Een ZZP’er bestaat niet als ondernemingsvorm Zelfstandige zonder pensioen is […]

Lees meer

Hoofdzaak-criterium pensioenfonds

In het artikel ‘Verplichtstelling pensioenfonds’ beschrijf ik uitgebreid de werking van het hoofdzaak-criterium inclusief een aantal voorbeelden. Daarnaast heb ik aparte artikelen geschreven over de vele discussies die ontstaan tussen bijvoorbeeld het Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) en werkgevers. Eerder verwachtte ik dat het bij MITT steeds duidelijker zou worden. Aan de andere kant […]

Lees meer

Pensioen voor virtuele winkels

Ook al is een winkel virtueel, het vrijwaart ze niet van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds! Getir kocht Gorillas in december 2022. Gorillas en Getir zijn beide exploitant van virtuele winkels van waaruit zij levensmiddelen verkopen. Op 23 april 2024 heeft de kantonrechter zich over de ondernemingen uitgesproken. Beide zijn met terugwerkende kracht verplicht […]

Lees meer

Pensioen en WW soms naast elkaar

Pensioen kort WW. Er zijn drie uitzonderingen die ervoor kunnen zorgen dat een WW-uitkering niet met pensioen wordt gekort. In het artikel Pensioen en WW worden de uitzonderingen uitgebreid beschreven inclusief voorbeelden en jurisprudentie. Met dit artikel voeg ik weer een uitspraak toe. Feiten Een werknemer (buschauffeur tijdens zijn laatste dienstverband) wordt gedeeltelijk werkloos nadat […]

Lees meer

Vermogen voor later

Helaas is er geen vermogensvrijstelling meer op het vermogen dat u later, om het inkomen mee te verhogen, wilt gebruiken. Dit specifieke vermogen is sinds de eeuwwisseling (introductie Wet inkomstenbelasting 2001) helaas belast. Dus kiest u voor een voortzetting van de pensioenopbouw of een lijfrente als u zo fiscaal vriendelijk mogelijk wilt sparen. Of u […]

Lees meer

Verlaging progressieve pensioenpremies

In het nieuwe pensioenstelsel is een vlakke premie verplicht. Toch kunnen werkgevers die gebruik maken van het overgangsrecht een leeftijdsafhankelijke (stijgende) premiestaffel blijven aanbieden. De premie mag echter niet uitstijgen boven het fiscale maxima opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. Als de premie wel hoger is dan moet deze worden verlaagd en eventueel […]

Lees meer

Kosten ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad kunt u niet alles weten, het is immers niet uw core business, de arbeidsvoorwaardelijke zaken die worden besproken en waarover de OR instemmingsrecht heeft. Het is daarom dan ook verstandig u met regelmaat te laten trainen en op de hoogte te brengen (en houden) over de vraagstukken die op het […]

Lees meer