Menu

Nieuws

Gedispenseerde pensioenregeling

Een gedispenseerde pensioenregeling gelijkwaardig aan een pensioen ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds kan voordelen bieden. De voordelen, vrijstellingsgronden, regels en eventuele solidariteitsbijdrage (verzekeringstechnisch nadeel) worden in dit artikel besproken. Ter voorbereiding als een werkgever de keuze heeft een gedispenseerde pensioenregeling aan te bieden en/of voort te zetten.    Werkingssfeeronderzoek Het is voor een werkgever belangrijk tijdig […]

Lees meer

Leeftijdsonderscheid werknemersbijdrage

De kantonrechter sprak zich op 18 augustus 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:4492) uit over het vraagstuk waar het College voor de rechten van de mens (CRM), voorheen de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), zich ook vaker over heeft gebogen: Is het onderscheid dat het gevolg is van een met de leeftijd oplopende werknemersbijdrage objectief gerechtvaardigd? Anders gezegd: onder welke […]

Lees meer

Waardeoverdracht pensioen

Om praktische redenen, bijvoorbeeld als de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder wordt beëindigd, is het als werkgever interessant voor te sorteren op de aanstaande wijziging van het pensioenstelsel. Hoe? Door zelf alvast de pensioenwijziging op tafel te leggen en te bespreken met de ondernemingsraad, werknemers en eventuele vakbonden. Als er overeenstemming is bereikt over de toekomstige […]

Lees meer

Keuzes rond pensioendatum

De aspirant-pensioengerechtigde heeft steeds meer te kiezen. In dit artikel worden de meeste keuzes kort toegelicht of is er een link naar een eerdere verdieping opgenomen. De te maken keuzes zijn afhankelijk van ieders wensen en financiële situatie. Maatwerk dus. Gemaakte keuzes zijn niet meer terug te draaien. Tenzij de pensioenuitvoerder een uitzondering toestaat. Afhankelijk […]

Lees meer

Transitieplan, praktische richtlijn

Vanaf 2026 (uitgesteld naar uiterlijk 2027) is de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel voltooid. Alle pensioenregelingen wijzigen tenzij de huidige regeling al voldoet. De meeste pensioenregelingen voldoen (nog) niet aan de nieuwe regels dus is er veel te doen. Het wijzigingstraject gaat gepaard met een uitgebreid informatie-, berekenings- en instemmingstraject. Het pensioen-transitieplan is gedurende het […]

Lees meer

Eerder met pensioen

Eerder met pensioen Inleiding​ ‘Hoe’ kunt u eerder met pensioen? Het antwoord op deze vraag vindt u in dit artikel. De onderwerpen die voorbij komen maken u meer vertrouwd met de mogelijkheden die er zijn om eerder met pensioen te gaan, en zetten u indien gewenst aan tot handelen. De volgende onderwerpen komen aan bod […]

Lees meer

Pensioenbedrag ineens

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de pensioengerechtigde er een keuze bij. Hij kan kiezen een gedeelte van het pensioenbedrag ineens (waardoor de periodieke uitkering lager wordt) te ontvangen. Naast alle andere keuzes zoals wel of niet uitruilen van het ouderdoms-/ nabestaandenpensioen, een vervroegd pensioen of kiezen voor de hoog-laagvariant. Meer informatie over alle keuzes die […]

Lees meer

Voorwaardelijk pensioen ABP behouden

Het voorwaardelijk pensioen is een toezegging uit 2005 voor extra pensioen ter compensatie van het afschaffen van de VUT- en prepensioenregeling. Eerder in 2018 schreef ik meerdere artikelen over het beschermen van het voorwaardelijk pensioen. Het voorwaardelijk pensioen bij het ABP behouden was en is nog steeds een punt van aandacht. In dit artikel wil […]

Lees meer

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenwijziging

De werkgever kan de pensioenovereenkomst tussen de werknemers en de werkgever niet wijzigen zonder instemming van de ondernemingsraad (OR). Met andere woorden: de OR heeft een instemmingsrecht bij een pensioenwijziging. Bij kleinere ondernemingen met een personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet de werkgever de PVT of de werknemers de benodigde informatie verstrekken die zij voor een eventueel overleg […]

Lees meer

Vervroegd pensioen: nieuwe fiscale regels

Vervroegd met pensioen gaan, voor het bereiken van de AOW-leeftijd werd tot 2021 niet fiscaal gestimuleerd. Vanaf 2021 is dit veranderd. Vanaf die datum zijn er nieuwe fiscale regels (een zogenoemde ‘RVU-vrijgestelde vroegpensioenuitkering’) die u kunnen helpen vervroegd met pensioen te gaan. De mogelijkheden vervroegd pensioen nemen hierdoor toe. In dit artikel uitgediept. Andere mogelijkheden […]

Lees meer