Menu

Nieuws

Voorwaardelijk pensioen leidt tot schade

Voorwaardelijk pensioenen zullen nog jaren tot onvoorwaardelijke schadeclaims blijven leiden. Als de werknemer zich ervan bewust is. Hoe zit het ook alweer? Het voorwaardelijk pensioen was een toezegging voor extra pensioen ter compensatie van het afschaffen van de VUT– en prepensioenregeling. Ook al is het voorwaardelijk pensioen bij de meeste pensioenfondsen inmiddels gefinancierd (en daardoor onvoorwaardelijk geworden) […]

Lees meer

Eerste uitbetaling bepaalt hoogte RVU-vrijstelling

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vandaag een nieuwe V&A gepubliceerd (V&A 23-001). In het kort komt het erop neer dat als er sprake is van een periodieke RVU-uitkering de eerste uitbetaling de hoogte van een extra heffing voor de werkgever bepaalt. In dit artikel behandel ik eerst in het kort de mogelijkheden voor de […]

Lees meer

Vervroegd pensioen 60 jaar

In veel pensioenregelingen staat de minimale pensioenleeftijd op 60 jaar. Het kan overigens zijn dat deze leeftijd de komende jaren opschuift om zo de overbruggingsperiode met de AOW-leeftijd zoveel mogelijk gelijk te houden. De AOW-leeftijd stijgt immers als de gemiddelde levensverwachting toeneemt zoals beschreven in het artikel ‘Met pensioen‘. In dat artikel geef ik aan […]

Lees meer

Hoe lang van te voren moet u vervroegd pensioen aanvragen?

De datum vanaf wanneer u het pensioen kunt laten ingaan verschilt per pensioenregeling. De aanvraagtermijnen verschillen ook en er zijn fiscale regels om rekening mee te houden. Makkelijker en effectiever: maak eerst een persoonlijk pensioenplan. Vaak is de uitkomst dat het volledig naar voren halen van het pensioen niet nodig en onverstandig is. Dit artikel […]

Lees meer

Vanaf welke leeftijd bouwde u vroeger pensioen op?

Een reis terug in de tijd. Vroeger zorgden familie en kinderen voor de bejaarde ouders. In de 16e en 17e eeuw kwamen er liefdadigheidshofjes die huisvesting boden aan behoeftige ouderen en twee eeuwen later waren er grote industriëlen die pensioenregelingen aan hun werknemers aanboden. De aangeboden pensioenregelingen waren beperkt in omvang echter het begin was […]

Lees meer

Excedent pensioenregeling

Er zijn veel werkgevers verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of de Wet Bedrijfstakpensioenfonds 2000. Bedoeld om concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen binnen een sector tegen te gaan én om ook later goed voor de werknemers te zorgen. Dat goed zorgen voor kent verschillende gradaties. Niet alle verplicht gestelde […]

Lees meer

Vrijwillige deelname bedrijfstakpensioenfonds

Verstandig, een vrijwillige deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds? Dat is de vraag en het antwoord is bijna altijd afhankelijk van de specifieke situatie en wensen. Tevens is het belangrijk rekening te houden met de invloed van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit artikel biedt een overzicht van de voor- en nadelen van een vrijwillige deelname aan […]

Lees meer

LuxeTenten onder verplichtstelling mode en interieur (MITT)

Bij het verplicht gestelde Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) is geen hoofdzaak-criterium opgenomen in het verplichtstellingsbesluit. Dat kan ervoor zorgen dat de werkgever zich sneller verplicht moet aansluiten. In het artikel ‘Waar ligt de ondergrens voor verplichte deelname pensioenfonds MITT?‘ wordt beschreven waar de grens ligt. Naar aanleiding van twee eerdere uitspraken met andere […]

Lees meer

Geen verplichte aansluiting StiPP

Dochteronderneming gemeente valt niet onder Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Een dochteronderneming (een besloten vennootschap) is opgericht door een gemeente die tevens enig aandeelhouder is. De werknemers hebben ernstige structurele beperkingen (maar zonder SW-indicatie) en vallen onder de reikwijdte van de Participatiewet. De medewerkers worden allemaal tewerkgesteld bij het SW-bedrijf van de gemeente. Uitgezonderd die […]

Lees meer

Premievordering pensioenfonds: € 30 miljoen

Kan een hulpmiddel een verpleegartikel zijn? Een belangrijke vraag want als dat zo is vallen werkgever en werknemers terugwerkend onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat heeft grote financiële consequenties. Voor de werkgever leidt een verplichtstelling tot een extra premielast van ongeveer € 30 miljoen over een periode […]

Lees meer