Menu

Nieuws

Overwaarde huis verhoogt pensioen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het later financieel goed te hebben. Zoals een goed pensioen, spaargeld en het eventueel aanwenden van de overwaarde van uw huis. Als pensioenspecialist houd ik mij niet bezig met hypotheekadvies, wel met het maken van een pensioenplan waarbij ik indien nodig buiten de gebaande paden treed. Vandaar.  Uw huis biedt […]

Lees meer

Premievakantie

Heeft de regering pakweg 40 jaar geleden een greep uit de ABP-kas gedaan? Ik hoor dit gerucht vaak (vooral in de media). Tijd voor onderzoek en wat blijkt: er is nooit geld uit de ABP-kas gehaald. Wel was er sprake van een gedeeltelijke premievakantie. Werkgever (de overheid) en de werknemers profiteerden daar samen van. De […]

Lees meer

Beroepspensioenfondsen

Pensioen voor vrije beroepsbeoefenaren Wie zijn vrije beroepsbeoefenaren? Dat zijn beroepsbeoefenaren die worden ingehuurd op basis van hun specialisme. Zij werken zelfstandig en kunnen niet zomaar worden vervangen. Meestal zijn vrije beroepsbeoefenaren actief als advocaat, notaris, makelaar, vertaler, architect, kunstenaar, huisarts, medisch specialist, juridisch adviseur of pensioenspecialist.   Verplicht gestelde beroepspensioenregeling Om te voorkomen dat […]

Lees meer

Pensioenrobot

Robo-advies effectief? Er is nog steeds sprake van een adviesgat. Of zoals ze dat zo mooi in het Verenigd Koninkrijk noemen: een ‘Advice-gap’. Het hiaat ontstaat omdat mensen het niet weten, of wel weten maar een advies en/of oplossing niet willen of kunnen betalen. Veel partijen zijn bekend met deze oorzaken en zoeken een manier […]

Lees meer

Eerbiedigende werking pensioen

Vanaf inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 mogen nieuwe pensioenregelingen enkel nog een premie beloven en geen pensioen. Een zogenoemde premieovereenkomst met een gelijk (vast) premiepercentage.   Wat te doen met de bestaande pensioenregelingen? Het antwoord op de vraag ‘wat te doen met de bestaande pensioenregelingen’ is afhankelijk van vele variabelen […]

Lees meer

Geen dienstverband, geen pensioen

Opdrachtnemer (eiser) is van 2001 tot 2007 regelmatig als waarnemend oogarts ingehuurd. Hij stelt dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst en eist daarom extra pensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Volgens PFZW was er geen sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Er is ook door niemand premie betaald. […]

Lees meer

RVU-drempelvrijstelling tijdelijk beschikbaar

Vertrekregelingen die ervoor zorgen dat voornamelijk oudere werknemers de periode tussen ontslag en pensioen kunnen overbruggen worden niet gestimuleerd. Ze worden ook wel verkapte VUT-regelingen genoemd of beter een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Mocht een vertrekregeling als RVU-regeling wordt aangemerkt dan betaalt een werkgever een extra fiscale heffing van 52% over de totale vergoeding. De kans […]

Lees meer

Communicatie bij pensioenwijzigingen

Het naar behoren informeren van werknemers bij een pensioenwijziging. Een werknemer kan achteraf stellen dat hij niet goed is geïnformeerd of gewaarschuwd. Zeker als de uitkomsten achteraf tegenvallen. Het hof deed verleden week op 12 december 2023 uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2023:2323. Het betrof een pensioenwijziging uit 2001. Van eindloon naar een beschikbare premieregeling én tevens droeg de […]

Lees meer

Achterstand pensioenuitvoerders

De regels om eerder met pensioen te gaan zijn versoepeld vanaf de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) per 1 juli 2023. Het komt erop neer dat een pensioengerechtigde die niet eerder dan 10 jaar voor AOW-datum met vervroegd pensioen gaat daarnaast ook onbeperkt mag werken. In mijn praktijk ben ik de afgelopen maand […]

Lees meer

Pensioen terugbetalen

Een pensioenuitvoerder die verkeerd informeert. Het komt voor en heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een pensioengerechtigde jaren lang tot minder gerechtigd was. De laatste tijd kloppen steeds vaker pensioengerechtigden bij mij aan nadat ze een brief van de pensioenuitvoerder hebben ontvangen waarin de pensioenuitvoerder zijn fout erkent en voorstelt het te veel betaalde pensioen over […]

Lees meer