Menu

Nieuws

Pensioenbedrag ineens

Vanaf (vermoedelijk) 2022 krijgt de pensioengerechtigde er een keuze bij. Hij kan kiezen een gedeelte van het pensioenbedrag ineens (boven op de periodieke uitkering) te ontvangen. Naast alle andere keuzes zoals wel of niet uitruilen van het ouderdoms-/ nabestaandenpensioen, het pensioen eerder of later laten ingaan of kiezen voor de hoog-laagvariant. Het tijdstip van het […]

Lees meer

Voorwaardelijk pensioen ABP behouden

Het voorwaardelijk pensioen is een toezegging uit 2005 voor extra pensioen ter compensatie van het afschaffen van de VUT- en prepensioenregeling. Eerder in 2018 schreef ik meerdere artikelen over het beschermen van het voorwaardelijk pensioen. Het voorwaardelijk pensioen bij het ABP behouden was en is nog steeds een punt van aandacht. In dit artikel wil […]

Lees meer

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenwijziging

De werkgever kan de pensioenovereenkomst tussen de werknemers en de werkgever niet wijzigen zonder instemming van de ondernemingsraad (OR). Met andere woorden: de ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht bij een pensioenwijziging. Bij kleinere ondernemingen met een personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet de werkgever de PVT of de werknemers de benodigde informatie verstrekken die zij voor een eventueel overleg […]

Lees meer

Eerder met pensioen

Inleiding ‘Hoe’ kunt u eerder met pensioen? Het antwoord op deze vraag vindt u in dit artikel. De onderwerpen die voorbij komen maken u meer vertrouwd met de mogelijkheden die er zijn om eerder met pensioen te gaan, en zetten u indien gewenst aan tot handelen. De volgende onderwerpen komen aan bod (en zijn voorzien […]

Lees meer

Vervroegd pensioen: nieuwe fiscale regels

Vervroegd met pensioen gaan, voor het bereiken van de AOW-leeftijd wordt tot 2021 niet fiscaal gestimuleerd. Vanaf 2021 komt daar verandering in. Vanaf die datum zijn er nieuwe fiscale regels die u kunnen helpen vervroegd met pensioen te gaan. De mogelijkheden vervroegd pensioen nemen hierdoor toe. Er is vanaf 1-1-2021 sprake van een zogenoemde ‘RVU-vrijgestelde […]

Lees meer

Pensioenopbouw Box 3 belast

Eerder benadrukte ik in een artikel over pensioenoplossingen voor ZZP’ers de vraag over ‘hoe’ we ervoor kunnen zorgen dat iedereen genoeg voor later reserveert. Overigens niet alleen bruikbaar voor ZZP’ers maar ook voor DGA’s, werknemers zonder pensioen of werknemers met een pensioentekort. In het artikel kwam de denkrichting naar voren dat als de pensioenreservering niet eerder […]

Lees meer

Pensioenfondsen en dierenleed

Dierenleed is helaas tot op heden geen of nauwelijks een thema voor de grote verplicht gestelde pensioenfondsen. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek gepubliceerd en onlangs geactualiseerd op de website van de Eerlijke Pensioenwijzer. De eerlijke Pensioenwijzer is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. […]

Lees meer

Pensioenoplossing ZZP’ers

In dit artikel maak ik een schets voor een mogelijke pensioenoplossing voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). De aanleiding daartoe vormen eerdere berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldde op 16 april 2020 dat 1 op de 5 ondernemers weinig financiële buffers heeft, een eerder onderzoek van hetzelfde bureau toonde aan […]

Lees meer

Keuzeformulier vernietigd vanwege dwaling

Een werknemer ontvangt een lagere transitievergoeding. Hij is met de werkgever in een keuzeformulier overeengekomen dat alle toekomstige pensioenpremies volledig met de transitievergoeding worden verrekend. Is de werknemer wel volledig en juist geïnformeerd? Was er bij een juiste voorstelling van zaken ook overeenstemming bereikt? Met andere woorden: was er sprake van dwaling en dient het […]

Lees meer

Vooraf pensioengevolgen bestuderen

Op 18 december 2019 deed de kantonrechter een logische uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2019:6107) over een onderwerp waar al vaker over is geschreven: het voorwaardelijk pensioen. Ook wel VPL-aanspraken genoemd. Zie bijvoorbeeld de publicatie over hoe de VPL-aanspraken bij ontslag te beschermen: ‘Doe er een schepje pensioen bovenop’. Het is een extra pensioen die, zodra gefinancierd, bovenop het […]

Lees meer