Menu

Nieuws

Pensioenveranderingen 2023

De Pensioenwet wijzigt in 2023. Dat is in ieder geval de verwachting. De Tweede Kamer is inmiddels al akkoord, nu de Eerste Kamer nog. Het nieuwe pensioenstelsel brengt veel wijzigingen met zich mee. Zoals de toekomstige pensioenopbouw die wijzigt in een premieafspraak. De hoogte van het pensioen wordt daarmee afhankelijk van de hoogte van de […]

Lees meer

Belangenafweging pensioenwijziging

Een uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar loopt af. Het betreft een middelloonregeling. Een verlenging van de middelloonregeling kost 90% aan extra premie. Garanties kosten nu eenmaal geld en ten tijde van het verlengingsvoorstel was de rente laag dus de middelloonregeling duur. De werkgever verlengt de middelloonregeling niet en biedt een beschikbare premieregeling aan. Daarmee loopt hij vooruit […]

Lees meer

Voortzetting pensioen na ontslag

Ontslag en pensioen. Een combinatie waar niet iedereen gelijk aan denkt. Vanzelfsprekend wel aan een andere baan of aan een eigen onderneming. Tenzij het ontslag net voor pensioendatum plaatsvindt. Het zou mooi zijn als een ontslag op jongere leeftijd de voormalig werknemer ook aanzet tot nadenken over een voortzetting van pensioen na ontslag. Afhankelijk van […]

Lees meer

Verplichtstelling pensioenfonds

Is een pensioenregeling verplicht? Als een meerderheid van het georganiseerde bedrijfsleven een verplichtstelling voor de hele sector heeft geregeld moet de kleinere minderheid verplicht meedoen. Voor iedereen die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt, is het pensioen (voortaan) verplicht. Ook wel een grote verplichtstelling genoemd. Een verplicht pensioen heeft voordelen, zoals onderling geen concurrentie […]

Lees meer

Van middelloon naar beschikbare premieregeling

De kantonrechter deed in Rotterdam op 9 december 2022 uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2022:10864). Er vindt een wijziging van middelloon naar een beschikbare premieregeling plaats. De ondernemingsraad heeft ingestemd, een aantal werknemers niet. Deze werknemers voelen zich benadeeld. Zijn ze benadeeld, klopt hun gevoel? Dat ga ik in het onderstaande artikel na. Interessant omdat in de komende jaren […]

Lees meer

Pensioen kort IOW

IOW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Het is een inkomen die oudere werklozen (minimaal 60 jaar oud) na afloop van de WW-uitkering kunnen ontvangen tot pensioengerechtigde leeftijd. De IOW-uitkering is niet meer dan een uitkering op sociaal minimumniveau en is bedoeld om te voorkomen dat werklozen na afloop van de WW- of WGA-uitkering hun […]

Lees meer

Wijziging nabestaandenpensioen

Pensioenakkoord wijzigt nabestaandenpensioen Bij overlijden van een pensioendeelnemer zorgt het nabestaandenpensioen voor een inkomensaanvulling voor partner en kinderen. In het nieuwe pensioenstelsel komt het nabestaandenpensioen er anders uit te zien. De regering tracht hiermee de achterblijvers financieel beter te beschermen. Wat er wijzigt, welke verbeteringen en waar u op moet letten wordt in dit artikel […]

Lees meer

Communicatiefout bij pensioenwijziging

Een werkgever moet zelf de ANW-hiaat uitkeringen betalen aan de partner van de overleden werknemer. De schade is meer dan € 100.000. Wat is er gebeurd? Bij een pensioenwijziging komt veel kijken. Vaak wijzigen er vele pensioenonderdelen. Zoals het ouderdomspensioen, het partnerpensioen, de eigen werknemersbijdrage en vele niet onbelangrijke details. Zoals een aanvullende ANW-hiaat verzekering. […]

Lees meer

Flexitarisch pensioen

Het pensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) is van mening dat een producent van vegetarische burgers onder de verplichtstelling van het fonds valt. Het pensioenfonds brengt naar voren dat weliswaar vroeger een frikandel, gehaktbal of hamburger altijd vlees bevatte, maar dat die tijd inmiddels achter ons ligt. In het huidige spraakgebruik kunnen frikandellen, […]

Lees meer

Eerder stoppen met werken

Zonder pensioen eerder stoppen met werken Eerder stoppen met werken hoeft niet automatisch het vervroegen van uw pensioen(en) te betekenen. Er zijn meerdere bronnen waarvan u wellicht kunt leven tot pensioendatum. De mogelijkheden zijn uitgebreid beschreven in de whitepaper ‘Eerder met pensioen’. In dit artikel licht ik toe dat zonder inkomen (zoals pensioen) ook eerder […]

Lees meer