Menu

Publicaties

Pensioenoplossingen bij ontslag, tweede druk, Uitgeverij Paris 2020

Pensioenoplossingen bij ontslag

Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld Op 16 juni 2020 is het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (tweede druk) verschenen. Het boek is geschreven in de taal van de HR-manager en is in de voetnoten volledig juridisch onderbouwd. Verkrijgbaar via Uitgeverij Paris te Zutphen. Het boek is onderverdeeld in […]

Lees meer
Pensioenlogica

Pensioen in hoofdlijnen

Begin van het jaar (2020) vroeg de redactie van het blad Salaris Rendement om een aantal artikelen over pensioen. Om de werkgever in hoofdlijnen bekender te maken met pensioen. Complex? Zeker. Aan mij de uitdaging pensioen in hoofdlijnen te vertalen naar de praktijk. Voor de goede orde: andere geïnteresseerde lezers zijn niet minder welkom. Het […]

Lees meer
Pensioenlogica

Een generatiepact of deeltijdpensioen?

Tools om de keuze voor één van beide regelingen te vergemakkelijken  Enerzijds belicht vanuit de werkgever/HR professional (HR Rendement 12-2019); en anderzijds vanuit de ondernemingsraad (OR Rendement- Eén pact tussen diverse generaties).  Een euro kan slechts eenmaal worden uitgeven. Bij een generatiepact of een RVU-regeling wordt het beschikbare budget besteed aan oudere werknemers. Een deeltijdpensioen […]

Lees meer
Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen voor de AOW-leeftijd

Vervroegd met pensioen ligt tegenwoordig minder voor de hand dan voorheen. De tijd van goudomrande regelingen is voorbij. Individueel is er echter nog steeds veel mogelijk. Als onder de werknemers de wens van een vervroegde pensionering leeft, kunt u hen wegwijs maken in de mogelijkheden. Al dan niet bijgestaan door Pensioenlogica. Een overschot slim inzetten […]

Lees meer
Voorwaardelijk pensioen beschermen

Voorwaardelijk pensioen bij ontslag beschermen

Door de introductie van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (kortweg Wet VPL) werd onder andere de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar verhoogd. Het opschuiven van de pensioenleeftijd versoberde de arbeidsvoorwaarden. Een  voorwaardelijk pensioen kon uitkomst bieden. Ook wel VPL-aanspraken genoemd. Het is een mooie oplossing zodra het voorwaardelijk  pensioen is […]

Lees meer

Pensioeninformatie doorberekenen

De gebruiker betaalt De politiek verwacht dat het langer en minder defensief doorbeleggen, zelfs in de uitkeringsfase, een positief effect zal hebben op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit leidt tot een toename van de keuzemogelijkheden en informatieverplichtingen. Tevens nemen de kosten toe. Naar schatting hebben de communicatieverplichtingen tussen 2002 en 2012 minstens 3,2 […]

Lees meer