Menu

Publicaties

Artikel – (Deeltijd)pensioen voor de AOW-leeftijd

Vervroegd met pensioen gaan is tegenwoordig niet meer gebruikelijk nu de collectieve voorzieningen niet meer zo gunstig zijn. Maar wat als er onder uw achterban toch een wens leeft voor een vervroegde pensionering? Deeltijdpensioen kan misschien uitkomst bieden. Zorg dat uw OR weet welke mogelijkheden er zijn om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werken! Lees […]

Lees meer
Pensioenadvies pensioenlogica

Artikel – Een schepje erbovenop

Voorwaardelijk pensioen is een aanvullend pensioen dat de pensioenaanspraken van de reguliere pensioenregeling verhoogt. Sociale partners konden deze arbeidsvoorwaarde collectief overeenkomen. Toen de pensioenleeftijd in 2005 in één klap naar 65 jaar ging, gebeurde dit veel. Bij uitdiensttreding blijft het voorwaardelijk pensioen echter niet automatisch overeind. Er moet actie worden ondernomen om het voorwaardelijke pensioenspaarpotje […]

Lees meer
pensioenoplossingen bij ontslag

Boek: ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’

Het op 28 maart 2018 verschenen boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’, is geschreven in de taal van de HRM-manager en is in de voetnoten volledig juridisch onderbouwd. Verkrijgbaar via Uitgeverij Paris te Zutphen. Bekijk het boek

Lees meer

Whitepaper – Minder werken voorafgaand aan pensioen 2018

Uit onderzoek dat Wijzer in geldzaken in 2018 heeft uitgevoerd blijkt dat 71% van de beroepsbevolking gemiddeld 7,5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd minder wil werken. In het onderzoek wordt niet op de (on)mogelijkheden van de aangedragen oplossingen ingegaan. Daar gaat deze whitepaper wel op in, waar mogelijk in samenhang met elkaar […]

Lees meer

Artikel – Behoud voorwaardelijk pensioen bij ontslag

In 2005 werd de pensioenleeftijd, in die tijd vaak zestig jaar, naar 65 jaar verhoogd. Deze verslechtering van de arbeidsvoorwaarden kon (gedeeltelijk) worden gecompenseerd met een extra voorwaardelijk pensioen. Echter, zolang dit pensioen niet is gefinancierd, blijft het voorwaardelijk en komt het bij een ontslag of faillissement te vervallen. Of toch niet? Dit artikel geeft […]

Lees meer

Artikel – Het in rekening brengen van informatie-/advieskosten

De politiek verwacht dat het langer en minder defensief doorbeleggen, zelfs in de uitkeringsfase, een positief effect zal hebben op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit leidt tot een toename van de keuzemogelijkheden en informatieverplichtingen. Tevens nemen de kosten toe. Naar schatting hebben de communicatieverplichtingen tussen 2002 en 2012 minstens 3,2 miljard euro gekost. […]

Lees meer