Menu

Publicaties

Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen voor de AOW-leeftijd

Vervroegd met pensioen ligt tegenwoordig minder voor de hand dan voorheen. De tijd van goudomrande regelingen is voorbij. Individueel is er echter nog steeds veel mogelijk. Als onder uw achterban de wens van een vervroegde pensionering leeft, kunt u het collectief op individueel niveau wegwijs maken in de mogelijkheden. Al dan niet bijgestaan door Pensioenlogica. […]

Lees meer
Voorwaardelijk pensioen behouden

Voorwaardelijk pensioen behouden

Voorwaardelijk pensioen is een aanvullend pensioen dat de pensioenaanspraken van de reguliere pensioenregeling verhoogt. Sociale partners konden deze arbeidsvoorwaarde collectief overeenkomen. Toen de pensioenleeftijd in 2005 in één klap naar 65 jaar ging, gebeurde dit veel. Bij uitdiensttreding blijft het voorwaardelijk pensioen echter niet automatisch overeind. Er moet actie worden ondernomen om dit aanvullend pensioen […]

Lees meer
Pensioenoplossingen bij ontslag

Pensioenoplossingen bij ontslag

Het op 28 maart 2018 verschenen boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’, is geschreven in de taal van de HR-manager en is in de voetnoten volledig juridisch onderbouwd. Verkrijgbaar via Uitgeverij Paris te Zutphen. Het boek is onderverdeeld in de gevolgen (informatieverstrekking) en de mogelijkheden die de lezer tot handelen kan aanzetten. Beschrijving […]

Lees meer
Minder werken voorafgaand aan pensioen

Minder werken voor pensioen

Aanleiding Minder werken voor pensioen? Uit onderzoek dat Wijzer in geldzaken in 2018 heeft uitgevoerd blijkt dat 71% van de beroepsbevolking gemiddeld 7,5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd minder wil werken. Hoe kunnen zij dat realiseren? Met andere woorden; hoe geleidelijk met pensioen te gaan? Volgens de ondervraagde respondenten zijn daar meerdere […]

Lees meer
Voorwaardelijk pensioen beschermen

VPL-aanspraken bij ontslag beschermen

Door de introductie van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (kortweg Wet VPL) werd onder andere de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar verhoogd. Het opschuiven van de pensioenleeftijd versoberde de arbeidsvoorwaarden. Een  voorwaardelijk pensioen kon uitkomst bieden. Ook wel VPL-aanspraken genoemd. Het is een mooie oplossing zodra het voorwaardelijk  pensioen is […]

Lees meer

Pensioeninformatie doorberekenen

De gebruiker betaalt De politiek verwacht dat het langer en minder defensief doorbeleggen, zelfs in de uitkeringsfase, een positief effect zal hebben op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit leidt tot een toename van de keuzemogelijkheden en informatieverplichtingen. Tevens nemen de kosten toe. Naar schatting hebben de communicatieverplichtingen tussen 2002 en 2012 minstens 3,2 […]

Lees meer