Menu

Deeltijdpensioen voor de AOW-leeftijd

Vervroegd met pensioen ligt tegenwoordig minder voor de hand dan voorheen. De tijd van goudomrande regelingen is voorbij. Individueel is er echter nog steeds veel mogelijk. Als onder de werknemers de wens van een vervroegde pensionering leeft, kunt u hen wegwijs maken in de mogelijkheden. Al dan niet bijgestaan door Pensioenlogica.

Een overschot slim inzetten

In de eerste plaats moet er sprake zijn van een overschot. Er is sprake van een pensioensurplus als het inkomen vanaf pensioenleeftijd hoger is dan het benodigde inkomen. Bij een overschot is een deeltijdpensioen eerder inzetbaar. Bij een tekort is het gedeeltelijk vervroegd laten ingaan van het pensioen niet verstandig: dat maakt het tekort alleen maar groter.

Deeltijdpensioen is ook een kwestie van timing

Financiële middelen waarover nog belasting en premie volksverzekeringen moeten worden betaald kunnen het beste pas vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd worden benut. Denk hierbij aan een werknemerspensioen, een lijfrentevoorziening of een goudenhanddrukpolis. De gepensioneerde is namelijk vanaf AOW-leeftijd vrijgesteld van het betalen van een AOW-premie over zijn inkomsten. Dat scheelt 17,9% tot € 36.000 van de te belasten inkomsten (2021). Tevens is het totaalinkomen vanaf die leeftijd meestal lager, waardoor de pensioengerechtigde minder belasting betaalt. Een werknemer met lage levensverwachtingen, kan zijn brutovoorzieningen misschien beter eerder laten uitkeren.

De middelen die kunnen worden ingezet om eerder minder te werken

  • Deeltijdpensioen;
  • Prepensioen;
  • Levenslange lijfrente;
  • Goudenhanddrukpolis/stamrecht-bv;
  • Ontslagvergoeding/ WW-uitkering;
  • RVU-regeling;
  • Generatiepact (vitaliteitspact);
  • Goedkoper wonen; en/of
  • Periodiek een bedrag opzij zetten.

Doe uw voordeel met het vergaren van extra informatie

Minder werken vóór het bereiken van de pensioenleeftijd is inmiddels een luxe. Gelukkig zijn er nog steeds genoeg mogelijkheden. Mogelijkheden waar de werkgever de werknemers op collectief en individueel niveau kan bijstaan. Collectief door het optuigen en openstellen van bijvoorbeeld een generatiepact (vitaliteitspact), RVU-regeling en/of vervroegde deeltijdpensionering. Individueel door de werknemers op de hoogte te brengen van de beschikbare middelen. Wat kunnen al deze middelen voor hen betekenen? De ondernemingsraad kan de bestuurder motiveren ermee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten en obstakels die het handelen bemoeilijken uit de weg te ruimen.

Artikel van Pensioenlogica over deeltijdpensioen

In OR Rendement van juli 2019 is een uitgebreider artikel gepubliceerd over de middelen die de werknemer kan aanwenden om eerder minder te gaan werken, Deeltijdpensioen voor de AOW-leeftijd.

Deze publicatie is geschreven door Dirk Jan Plate, onafhankelijk pensioenadviseur