Menu

Minder werken vanaf 62 jaar

Minder werken vanaf 62 jaar is onder voorwaarden mogelijk. Het gaat erom of er genoeg pensioen en/of ander vermogen aanwezig is, weinig lasten, realistische financiële behoeften enzovoort. Echter misschien nog wel belangrijker: is er vroeg genoeg rekening gehouden met deze wens? Eerder stoppen vanaf bijvoorbeeld 62 jaar moet worden voorbereid. Hoe eerder, hoe beter.

Volledig stoppen met werken

Software (rekentool) is handig maar beperkt

Als u bij uw verkenning gebruik maakt van de rekentool van de pensioenuitvoerder is het belangrijk om het volgende te weten:
  1. Meestal gaat de rekensoftware ervan uit dat u het volledige pensioen direct wil laten ingaan; en
  2. tevens stelt het programma voor een extra bedrag voor pensioenleeftijd te laten uitkeren om het gemis aan AOW-uitkering te kunnen opvangen.
De bovenstaande benadering is vaak niet verstandig. Om meerdere redenen:
  • Hoe eerder het pensioen tot uitkering komt, hoe minder pensioen er later overblijft. Blijft er genoeg over?;
  • hoe meer pensioen u voor AOW-leeftijd laat uitkeren, hoe hoger het vervroegde pensioen wordt belast; en
  • tevens betaalt u over het vervroegde pensioen AOW-premie. Vanaf AOW-leeftijd betaalt u geen AOW-premie meer.

Praktisch verstandiger om uw blik te verruimen

Vaak is het verstandiger een combinatie te maken tussen pensioen en spaargeld. Of een gedeeltelijke afbouw van uw werkzaamheden. Tevens is het naar voren halen van het pensioen alleen verstandig als er sprake is van een overschotsituatie. Er zijn nog veel meer variabelen waarmee u voordeel kunt behalen. Daarom maak ik als onafhankelijk pensioenadviseur altijd eerst een pensioenplan. Dat zorgt voor overzicht en inzicht in de beste (eventueel) alternatieve oplossingen en een passende planning wanneer de verschillende pensioenen, lijfrenten enz. te laten ingaan.

Gedeeltelijke afbouw van de werkzaamheden

Door middel van een deeltijdpensioen of vitaliteitspact (voorheen vaak generatiepact genoemd) is een gedeeltelijk afbouw van de werkzaamheden mogelijk. Ik heb eerder artikelen geschreven over de voor- en nadelen van een generatiepact en een deeltijdpensioen. Zoals het artikel ‘Een generatiepact of deeltijdpensioen?‘. Een RVU-regeling is ook een mogelijkheid, of spaargeld, belegginsgeld enzovoort.

Wilt u meer weten en een pensioenadvies op maat waarbij alle mogelijkheden worden bestudeerd en op elkaar worden afgestemd? Neem contact op. Bijgewerkt op 15 juni 2023.