Menu

Hoe lang van te voren moet u vervroegd pensioen aanvragen?

De datum vanaf wanneer u het pensioen kunt laten ingaan verschilt per pensioenregeling. De aanvraagtermijnen verschillen ook en er zijn fiscale regels om rekening mee te houden. De vraag ‘hoe lang van te voren moet u vervroegd pensioen aanvragen‘ is makkelijker en effectiever te beantwoorden als er eerst een persoonlijk pensioenplan wordt gemaakt. Vaak is de uitkomst dat het volledig naar voren halen van het pensioen niet nodig en onverstandig is. Dit artikel wijst u op een aantal zaken waar u op mag letten als u vervroegd wilt pensioneren.

Hoe lang van te voren vervroegd pensioen aanvragen is van ondergeschikt belang

Laat ik meteen met het belangrijkste beginnen. Hoe lang van te voren het pensioen vervroegd moet worden aangevraagd is van ondergeschikt belang. Het gaat erom dat u afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden de juiste combinatie maakt van alle mogelijkheden die er zijn. Uitvoerig beschreven in de whitepaper ‘Eerder met pensioen‘.

Stel u zegt de arbeidsovereenkomst op en het valt uiteindelijk financieel allemaal erg tegen? Gedane zaken nemen geen keer. Ga daarom altijd eerst al uw opties na.

Timing en de juiste mogelijkheden combineren daar gaat het om!

Timing is cruciaal
Timing is cruciaal

Ingang ouderdomspensioen

Er zijn verschillende data (AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijden verschillen vaak per werknemerspensioen) waarmee rekening moet worden gehouden en die zijn beschreven in het artikel ‘Wanneer met pensioen‘. Daarnaast is het vervroegd laten ingaan van het ouderdomspensioen ook afhankelijk van:

  • het pensioenreglement;
  • fiscale regels
  • opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Afhankelijk van het pensioenreglement

ABP kent een minimale pensioenleeftijd van 60 jaar echter er zijn ook pensioenregelingen waar een eerdere ingang mogelijk is. De minimale pensioenleeftijd is afhankelijk van wat er is vastgelegd in het pensioenreglement. De vakbonden (zij bepalen veelal de inhoud van een pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds) willen u beschermen want hoe eerder het pensioen tot uitkering komt, hoe lager het pensioen zal zijn.

De verwerkingstijd die een pensioenuitvoerder nodig heeft, tussen uw aanvraag en dat u daadwerkelijk pensioen ontvangt verschilt ook. Meestal moet er tussen de aanvraag en de pensioeningang twee of drie maanden zitten.

Afhankelijk van de fiscale mogelijkheden

Eerder dan tien jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen gaan is sinds 1 juli 2023 (invoering Wet toekomst pensioenen) niet meer mogelijk. Er zijn een tweetal uitzonderingen die ik bespreek in het artikel ‘Versoepeling regels vroegpensioen‘.

Er zijn genoeg mogelijkheden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Als er bijvoorbeeld sprake is van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) kan een fiscale heffing tot 2026 gedeeltelijk worden voorkomen. Meer over te lezen in het artikel ‘Vervroegd pensioen: nieuwe fiscale regels‘.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst met de werkgever

Deze termijn is afhankelijk van de wet, wat u contractueel heeft afgesproken (arbeidsovereenkomst) en hoe soepel uw werkgever is. Misschien laat hij u wel eerder gaan.

Zoals u ziet is het verstandig pas na een gedegen voorbereiding eventueel een vervroegd pensioen aan te vragen. Ik help u graag met de juiste timing. Als u een onafhankelijk pensioenadvies wenst neem dan contact op.

Bijgewerkt op 20 december 2023.