Menu

Pensioentransitieplan.nl

Pensioentransitieplan.nl is een extra informatiebron aangeboden en geschreven door pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica. De website is bedoeld om praktische informatie te verstrekken over de aanstaande wijzigingen van het pensioenstelsel en de gevolgen die deze voor werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden kunnen hebben.

Pensioentransitieplan.nl

Een greep uit de vele wijzigingen, gevolgen en vragen waar werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden mee te maken krijgen:

  • Wijzigingen op het gebied van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • De gevolgen van deze wijzigingen per leeftijdsgroep;
  • Hoe alle wijzigingen zich op individueel en collectief niveau met elkaar verhouden;
  • Op welke manier een eventuele achteruitgang wordt gecompenseerd;
  • De kenmerken van de solidaire pensioenregeling, flexibele pensioenregeling en premie-uitkeringsovereenkomst moeten helder zijn voordat er een keuze tussen de pensioenkarakters kan worden gemaakt;
  • Hoe om te gaan met de oude pensioenrechten en pensioenaanspraken en op basis van welke uitgangspunten worden hierover keuzes gemaakt;
  • Keuzebegeleiding, pensioenuitvoerders mogen zelf bepalen hoe deze begeleiding te verzorgen en het is interessant wat deze begeleiding deelnemers en pensioengerechtigden daadwerkelijk oplevert; en
  • Versoepeling regels vroegpensioen.

Het pensioentransitieplan wordt nadat alle wijzigingen zijn besproken aan de ondernemingsraad meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst. Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij inhoudelijk over de pensioenwijzigingen gaan.

Het doornemen, aanpassen, berekenen van de gevolgen van de pensioentransitie enz. kost veel tijd. Het is mede daarom belangrijk dat alle partijen zo spoedig mogelijk met het wijzigingstraject aan de slag gaan. Afwachten totdat de uiterste transitiedatum is bereikt is onverstandig. De pensioenwijziging kan naar voren worden gehaald. Een goed moment is als de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar binnenkort afloopt. Dat voorkomt dubbel werk en meer tijd komt het draagvlak, vertrouwen en goede afloop ten goede.

Voor actuele informatie is de website een prima tool. Voor advies over de pensioentransitie en het pensioen-transitieplan kunt u als werkgever of ondernemingsraad contact opnemen met Dirk-Jan Plate.

“De naam van de website refereert naar het transitieplan waarin de werkgevers de te maken keuzes moeten verantwoorden”