Menu

Pensioentransitieplan.nl

Pensioentransitieplan.nl is een extra informatiebron aangeboden en geschreven door Pensioenlogica. De website is bedoeld om praktische informatie te verstrekken over de pensioentransitie als gevolg van de invoering van de Wet toekomst pensioenen en de wijziging van de Pensioenwet per 1 juli 2023. De wijzigingen hebben een grote impact op bestaande pensioenregelingen, werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Er verandert namelijk veel.

Pensioentransitieplan.nl

De naam van de website refereert aan het transitieplan waarin de werkgevers de te maken keuzes moeten verantwoorden!

Een kleine greep uit het totaal aan pensioenwijzigingen

Wijzigingen en gevolgen voor werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zoals:

  • Wijzigingen op het gebied van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • De gevolgen van de pensioenwijzigingen per leeftijdsgroep;
  • Hoe alle wijzigingen zich op individueel en collectief niveau met elkaar verhouden;
  • Op welke manier een eventuele achteruitgang eventueel wordt gecompenseerd;
  • De kenmerken van de solidaire pensioenregeling, flexibele pensioenregeling en premie-uitkeringsovereenkomst moeten helder zijn voordat er een keuze tussen deze pensioenkarakters kan worden gemaakt;
  • Hoe om te gaan met de oude pensioenrechten en pensioenaanspraken en op basis van welke uitgangspunten worden er keuzes gemaakt;
  • Keuzebegeleiding, pensioenuitvoerders mogen zelf bepalen hoe deze begeleiding te verzorgen en het is interessant wat deze begeleiding deelnemers en pensioengerechtigden daadwerkelijk brengt; en
  • Versoepeling regels vroegpensioen.

Nadat alle wijzigingen zijn besproken ontvangt de ondernemingsraad het pensioentransitieplan met het verzoek om in te stemmen met de wijziging van de pensioenovereenkomst. Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij inhoudelijk over de pensioenwijzigingen gaan.

Ga zo snel mogelijk met de pensioentransitie aan de slag

Het doornemen, aanpassen en berekenen van de gevolgen van de pensioentransitie enz. kost tijd. Veel tijd. Het is mede daarom belangrijk dat alle partijen zo spoedig mogelijk met het wijzigingstraject aan de slag gaan. Afwachten totdat de uiterste transitiedatum is bereikt is onverstandig. De pensioenwijziging kan naar voren worden gehaald. Een goed moment is bijvoorbeeld als de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar afloopt. Dat voorkomt dubbel werk en er blijft meer tijd over om het wijzigingstraject goed te laten verlopen.

Voor actuele informatie is de website een prima tool. Voor advies over de pensioentransitie en het pensioen-transitieplan kunt u als werkgever of ondernemingsraad met mij (Dirk-Jan Plate) contact opnemen.