Menu

Zelfstandige zonder pensioen

De term zelfstandige zonder pensioen komt regelmatig voorbij als het over de pensioensituatie van zelfstandig ondernemers gaat die geen personeel in dienst hebben. De bedoeling is duidelijk echter dat maakt deze populaire uitdrukking nog niet juist. In dit artikel behandel ik feiten, fictie en mogelijkheden.

Een ZZP’er bestaat niet als ondernemingsvorm

Zelfstandige zonder pensioen is afgeleid van een zelfstandige zonder personeel. Afgekort ZZP. Praktisch, echter volgens de wet bestaan alleen de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak;
 • Besloten vennootschap (bv);
 • Naamloze vennootschap (nv);
 • Vennootschap onder firma (vof);
 • Maatschap;
 • Commanditaire vennootschap (cv);
 • Vereniging; en
 • Coöperatie.

Een ZZP’er is dus in geen enkele wet- of regelgeving terug te vinden. Klopt de uitdrukking dan misschien op een andere manier?

Zelfstandige kan inderdaad vaak geen pensioen opbouwen

Het klopt dat een zelfstandige vaak helemaal geen pensioen kan opbouwen. Echter ik denk niet dat de mensen die de term zelfstandige zonder pensioen gebruiken dat bedoelen. Vermoedelijk willen ze alleen maar waarschuwen dat niet sparen (of beleggen) voor later niet verstandig is. De bedoeling is dus goed echter inhoudelijk wederom niet juist. Een zelfstandige kan namelijk onder voorwaarden wel pensioen opbouwen. In de praktijk geldt deze mogelijkheid (of zelfs verplichting) voor een beperkte groep. Ik leg dat in de volgende alinea uit.

Pensioenpijlers om zelfstandigen later van inkomen te voorzien

De pensioenopbouw in Nederland kan in meerdere pijlers worden ingedeeld. In het kort als volgt:

 1. Algemene Ouderdomswet (AOW);
 2. Werknemerspensioen;
 3. Lijfrente; en
 4. Spaargeld, beleggingsgeld, overwaarde woning enzovoort.

Voordat ik naar de tweede pijler ga, het werknemerspensioen, breng ik eerst nog een andere mogelijk verwarrende kwestie onder de aandacht.

Productnamen zorgen ook voor verwarring

Veel aanbieders (banken en verzekeraars) van lijfrenteproducten (derde pijler) noemen hun product vaak een pensioen of aanvullend pensioen of …….. u begrijpt de strekking. Verwarrend maar helaas toegestaan. Waarom? Ik denk omdat pensioen meer naamsbekendheid geniet dan een lijfrente.

Wanneer is pensioen wel mogelijk voor een zelfstandige of zelfs verplicht?

Een werknemerspensioen (tweede pijler) kan alleen tussen een werkgever en een werknemer tot stand komen. Dat maakt de term zelfstandige zonder pensioenopbouw juist. Er zijn echter uitzonderingen waardoor een zelfstandige toch pensioen kan opbouwen. De uitzonderingen zijn:

 • Een zelfstandige zet na beëindiging arbeidsovereenkomst aansluitend zijn werknemerspensioen vrijwillig voort. Op deze manier continueert hij de pensioenopbouw. Vaak bieden alleen pensioenfondsen deze mogelijkheid. Meer over een vrijwillige voortzetting is te lezen in het artikel ‘Voortzetting pensioen na ontslag‘;
 • Of een werkgever doet mee aan het Experiment pensioenregeling zelfstandigen (een mogelijkheid die volgt uit de nieuwe pensioenwetgeving). Er zijn mij echter geen pensioenuitvoerders bekend die dit product ook daadwerkelijk aanbieden; of
 • Een ondernemer is schilder. Hij moet dan verplicht pensioen opbouwen bij het Bedrijfstakpensioenfonds Schilders.

Verkeerde benaming is goed bedoeld

De in de vorige alinea beschreven uitzonderingen voorkomen niet dat zelfstandigen in de praktijk te weinig inkomen voor later opbouwen. Hoeveel en waar kunnen ze dan wel pensioen opbouwen? Die vragen kan ik beantwoorden. Het betreft altijd een onafhankelijk pensioenadvies op maat. Mij maakt het niet uit of u een product nodig hebt, die verkoop ik toch niet. Die kunt u steeds vaker rechtstreeks bij de aanbieder afsluiten. Het gaat om het doel, uw persoonlijke pensioendoel.

Hoeveel u nodig heeft om uw doel te bereiken?

Met het antwoord op deze vraag kan ik u helpen. Ik maak objectieve pensioenplannen voor onder andere zelfstandig ondernemers die er later ook goed bij willen zitten. Het begint namelijk allemaal met een plan. Te lezen in de whitepaper: Pensioen ZZP – begin met een plan.

Wilt u meteen of na het lezen van de whitepaper een pensioenadvies neem dan contact met mij op.

Bijgewerkt op 2 mei 2024.