Menu

Voortzetting pensioen na ontslag

Ontslag en pensioen. Een combinatie waar niet iedereen gelijk aan denkt. Vanzelfsprekend wel aan een andere baan of aan een eigen onderneming. Tenzij het ontslag net voor pensioendatum plaatsvindt. Het zou mooi zijn als een ontslag op jongere leeftijd de voormalig werknemer ook aanzet tot nadenken over een voortzetting van pensioen na ontslag. Afhankelijk van het pensioenfonds en de voortzettingsvoorwaarden kan een vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw interessant zijn. In dit artikel vindt u een aantal mogelijkheden.

Werkgever betaalt pensioenpremie na ontslag ABP

Bij arbeidsongeschiktheid zet de pensioenuitvoerder de pensioenopbouw afhankelijk van de voorwaarden en mate van arbeidsongeschiktheid voort. De vrijwillige voorzetting waar ik het in dit artikel over wil hebben is anders.

Een voorbeeld.

Ab bouwt bij ABP pensioen op. Hij wordt ontslagen en zolang hij een WW-uitkering ontvangt wordt 50% van de pensioenopbouw voor hem voortgezet. Gedurende een maximale periode van twee jaar. ABP betaalt de premie en verhaalt deze op de werkgever. Ab kost deze voortzetting van de pensioenopbouw dus niets en kan ervoor kiezen zelf de pensioenopbouw te verhogen naar 100%. De extra opbouw komt dan wel volledig voor zijn rekening. Of deze extra opbouw interessant voor hem is moet nader worden bestudeerd en is afhankelijk van zijn totale financiële situatie.      

Beleid andere pensioenfondsen bij ontslag en pensioen

Het pensioenfonds voor de Bouw betaalt voor een WW-gerechtigde afhankelijk van de cao 65% van de premie voor een maximale periode van zes maanden. Dat gaat niet automatisch, de voormalig werknemer moet er wel om vragen.

PME en PMT (metaal)

De pensioenfondsen Metaal en Techniek en Metalektro gaan nog verder. In de whitepaper ‘Pensioenoplossingen bij ontslag‘ worden meerdere oplossingen besproken waaronder een actueel PME voorbeeld. Daarnaast ga ik in mijn boek met de gelijknamige titel nog dieper (en breder) op deze materie in. Ook dan geldt dat een voortzetting van pensioen na ontslag interessant kan zijn en afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de financiële situatie en de wensen. Wederom vormt maatwerk hier de sleutel.

Pensioenoplossingen bij ontslag (derde druk)

Onderneem op tijd actie

Een vrijwillige voortzetting moet binnen negen maanden na ontslag worden gemeld aan de pensioenuitvoerder. Zelfstandig ondernemers krijgen langer de tijd om eventueel een vrijwillige voortzetting aan te vragen indien de verlengde aanvraagperiode van maximaal 3 jaar in het pensioenreglement is opgenomen. Zij krijgen meer tijd omdat een startende ondernemer binnen de kortere termijn wellicht te weinig zicht heeft op het wel of niet slagen van zijn onderneming of de kosten van de vrijwillige voortzetting zijn bij aanvang voor hem te hoog.

Voortzettingsduur

De mogelijkheid van vrijwillig voortzetten stopt:

  • op het moment dat de inkomensvervangende loongerelateerde uitkering stopt;
  • na drie jaar, voor een ondernemer is deze termijn tien jaar en zelfs onder voorwaarden 15 jaar. Tenzij deze termijnen in het pensioenreglement zijn beperkt;
  • als het pensioen ingaat; of
  • als de werknemer een andere baan inclusief pensioenregeling wordt aangeboden.  

Interessant?

Of het interessant is kunnen we samen bestuderen. Voor pensioenadvies en vragen ben ik (Dirk-Jan Plate) u graag van dienst. Neem contact op. 

Bijgewerkt op 12 januari 2024.