Menu

Communicatie bij pensioenwijzigingen

Het naar behoren informeren van werknemers bij een pensioenwijziging. Een werknemer kan achteraf stellen dat hij niet goed is geïnformeerd of gewaarschuwd. Zeker als de uitkomsten achteraf tegenvallen. Het hof deed verleden week op 12 december 2023 uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2023:2323. Het betrof een pensioenwijziging uit 2001. Van eindloon naar een beschikbare premieregeling én tevens droeg de werknemer de gegarandeerde waarde over. Een zogenoemde waardeoverdracht. Als u over waardeoverdracht meer wilt weten is er het gelijknamige kennisbank-artikel ‘Waardeoverdracht pensioen‘.

De werknemer levert alle garanties in

22 jaar geleden is de pensioenregeling van een werknemer gewijzigd. De kantonrechter heeft de eis van de werknemer afgewezen in verband met verjaring. Het hof gaat er inhoudelijk op in.

Wijziging verleden én toekomstige pensioenopbouw

Naast de wijziging van de pensioenregeling van een uitkeringsovereenkomst (eindloon) naar een beschikbare premieregeling is de reeds opgebouwde pensioenwaarde ook nog eens overgedragen (waardeoverdracht). Daarmee kwamen alle garanties die een eindloonregeling zo kenmerken te vervallen voor het verleden en de toekomst. De overgedragen waarde en het nieuw op te bouwen pensioen was voortaan voor risico van de werknemer en volledig afhankelijk van toekomstige beleggingsresultaten en de rente op pensioendatum. U kunt meer lezen over de verschillende pensioenkarakters en risico’s in het artikel ‘Pensioenregeling inhoudelijk‘. De werknemer trad vervolgens 2 jaar later, inmiddels 20 jaar geleden uit dienst.

En toen zaten de beleggingsresultaten tegen

Jaren gingen voorbij totdat ……. het pensioen lager uitkwam dat gedacht en gehoopt. De werknemer wendt zich vervolgens tot de werkgeefster. De werknemer stelt dat de werkgeefster hem onvoldoende heeft geïnformeerd en gewaarschuwd voor de risico’s van de wijziging en waardeoverdracht.

De werkgeefster toont vervolgens aan dat deze werknemer in tegenstelling tot enkele collega’s heeft ingestemd met de pensioenwijziging door middel van het tekenen van een mutatieformulier. Tevens heeft hij een keuze gemaakt ten aanzien van de beleggingen. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest, een persoonlijke brief met daarin de consequenties van de wijziging, een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek en er waren twee pensioenadviseurs, één voor de werkgeefster en een onafhankelijk pensioenadviseur voor de vragen van de werknemers. De werknemer heeft toen nooit bezwaren geuit naar de werkgeefster.

Oordeel Hof Den Haag

Op grond van alle overwegingen komt het hof tot het oordeel dat op basis van de stellingen van de werknemer tegenover de gemotiveerde betwisting door de werkgeefster niet kan worden aangenomen dat de door hem aan de werkgeefster gemaakte verwijten gegrond zijn.

Tja, achteraf kan het tegenvallen. De werkgeefster heeft in dit geval de pensioenwijziging juist gecommuniceerd.

Bijgewerkt op 21 december 2023.