Menu

Nieuws

In lijn met

Door Dirk-Jan Plate Op 15 november 2018 sprak de rechtbank Amsterdam zich uit over de aftopping van een stimuleringspremie (ECLI:NL:RBAMS:2018:8281). De kantonrechter: ‘Van belang bij de verdere beoordeling is dat het Sociaal Plan, waar de aftoppingsregeling deel van uit maakt, tussen ABN AMRO en de vakbonden tot stand is gekomen. Terecht heeft ABN AMRO opgemerkt […]

Lees meer

Geen transitievergoeding bij een gelijkwaardige voorziening

Door Dirk-Jan Plate De werknemer heeft geen aanspraak op een transitievergoeding als bij cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voor werknemers een gelijkwaardige voorziening is opgenomen (art. 7:673b BW). Het gaat in het te bespreken arrest (Hof Amsterdam 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4183) om het volgende: Een werkneemster is ziek geworden. Zij […]

Lees meer

Financieel beter af na ontslag

Door Dirk-Jan Plate  De vergoeding die een werknemer na ontslag vóór het bereiken van de pensioenleeftijd ontvangt mag worden begrensd. Het hof Amsterdam heeft zich hier op 25 september 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:3493) over uitgesproken. De rechtbank Amsterdam vond de aftopping eerder een verboden leeftijdsonderscheid. De werkgever (de ABN AMRO in deze) wilde geen vergelijking maken met […]

Lees meer

Geen transitievergoeding aan de gerechtigde van een onvolledige AOW–uitkering bij pensioenontslag

Door Dirk-Jan Plate  Op 4 juli 2018 liet de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2018:3064) zich uit over de vraag of een gerechtigde van een onvolledige AOW-uitkering recht heeft op een transitievergoeding indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houdt met het bereiken van de AOW-leeftijd. Een onvolledige AOW-uitkering kan ontstaan doordat een gerechtigde niet altijd ingezetene (waardoor […]

Lees meer

WW minder vaak door pensioen gekort

Door Dirk-Jan Plate  De WW-uitkering is bedoeld om een ontslagen werknemer, die beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, te voorzien van inkomen. Een ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering (OBU) en/of prepensioen worden voor de WW tot ‘inkomen in verband met arbeid’ gerekend. Zij komen in mindering op een WW-uitkering, want de gewezen werknemer is (gedeeltelijk) pensioengerechtigde geworden en niet […]

Lees meer

Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding kost werkgever incl. pensioenschade € 628.000.

Door Dirk-Jan Plate  Een transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken en ter compensatie voor ontslag. Een billijke vergoeding die aanvullend bovenop de transitievergoeding wordt uitgekeerd is echt uitzonderlijk. De memorie van toelichting heeft het over ‘laakbaar gedrag’ van de werkgever waarvoor een rechter eventueel een extra vergoeding aan de […]

Lees meer