Menu

Nieuws

Pensioenopbouw Box 3 belast

Eerder benadrukte ik in een artikel over pensioenoplossingen voor ZZP’ers de vraag over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen genoeg voor later reserveert. Overigens niet alleen bruikbaar voor ZZP’ers maar ook voor DGA’s, werknemers zonder pensioen of werknemers met een pensioentekort. In het artikel kwam de denkrichting naar voren dat als de pensioenreservering niet eerder […]

Lees meer

Pensioenfondsen en dierenleed

Dierenleed is helaas tot op heden geen of nauwelijks een thema voor de grote verplicht gestelde pensioenfondsen. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek gepubliceerd en onlangs geactualiseerd op de website van de Eerlijke Pensioenwijzer. De eerlijke Pensioenwijzer is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. […]

Lees meer

Pensioenoplossing ZZP’ers

In dit artikel maak ik een schets voor een mogelijke pensioenoplossing voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). De aanleiding daartoe vormen eerdere berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldde op 16 april 2020 dat 1 op de 5 ondernemers weinig financiële buffers heeft, een eerder onderzoek van hetzelfde bureau toonde aan […]

Lees meer

Keuzeformulier vernietigd vanwege dwaling

Een werknemer ontvangt een lagere transitievergoeding. Hij is met de werkgever in een keuzeformulier overeengekomen dat alle toekomstige pensioenpremies volledig met de transitievergoeding worden verrekend. Is de werknemer wel volledig en juist geïnformeerd? Was er bij een juiste voorstelling van zaken ook overeenstemming bereikt? Met andere woorden: was er sprake van dwaling en dient het […]

Lees meer

Vooraf pensioengevolgen bestuderen

Op 18 december 2019 deed de kantonrechter een logische uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2019:6107) over een onderwerp waar al vaker over is geschreven: het voorwaardelijk pensioen. Ook wel VPL-aanspraken genoemd. Zie bijvoorbeeld de publicatie over hoe de VPL-aanspraken bij ontslag te beschermen: ‘Doe er een schepje pensioen bovenop’. Het is een extra pensioen die, zodra gefinancierd, bovenop het […]

Lees meer

Overbrugging tot pensioen beboet

Loon zonder tegenprestatie een verkapte VUT-regeling? Kan een overbrugging tot pensioen worden beboet? De regering wil burgers stimuleren langer door te werken. Het middel dat wordt ingezet om dit doel te bereiken is het ontmoedigen van een regeling die het voor nagenoeg uitsluitend oudere werknemers financieel mogelijk maakt de periode tussen ontslag en de ingang van […]

Lees meer

Arbeidsongeschikt en geen pensioen

In april 2019 besprak ik ook al een arrest waarbij alleen een deelnemer recht had op een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.  De werknemer raakte arbeidsongeschikt tijdens het tijdelijke dienstverband. Toch had hij na afloop van het contract en nog steeds arbeidsongeschikt geen recht op een premievrije voortzetting van het pensioen. Het hof volgde het pensioenreglement. […]

Lees meer

Pensioengerechtigde leeftijd?

In een arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband in ieder geval op pensioengerechtigde leeftijd van rechtswege eindigt. Welke leeftijd wordt daarmee bedoeld? De AOW-leeftijd of de hogere sinds 2018 geldende pensioenrichtleeftijd die is opgenomen in het pensioenreglement? Hof Amsterdam sprak zich op 10 september 2019 uit (ECLI:NL:GHAMS:2019:3347). Eerst vat ik een verschil van inzicht samen tussen […]

Lees meer

Pensioenvoorziening en transitievergoeding?

Is de pensioenvoorziening(en) gelijkwaardig aan een transitievergoeding? Als dat zo is ontvangt de werkneemster in kwestie als pensioenvoorziening  een arbeidsongeschiktheidspensioen en een premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid maar geen transitievergoeding. Als de pensioenvoorziening gelijkwaardig aan een transitievergoeding is, scheelt het de werkgever € 53.111,94. In eerdere nieuwsberichten is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. In juli […]

Lees meer

Hoger pensioen, lagere ontslagvergoeding?

Hoger pensioen, lagere ontslagvergoeding? De oudste werknemers krijgen een lagere ontslagvergoeding omdat zij een hoger en onvoorwaardelijk extra pensioen hebben. Rechtvaardigt een hoger pensioen een leeftijdsgerelateerde lagere ontslagvergoeding? Dat bleef tot aan de Hoge Raad de vraag. In dit nieuwsbericht komen in het kort de verleden maand behandelde zienswijzen van de kantonrechter, het hof en […]

Lees meer