Menu

Nieuws

Vooraf pensioengevolgen bestuderen

Op 18 december 2019 deed de kantonrechter een logische uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2019:6107) over een onderwerp waar al vaker over is geschreven: het voorwaardelijk pensioen. Ook wel VPL-aanspraken genoemd. Zie bijvoorbeeld de publicatie over hoe de VPL-aanspraken bij ontslag te beschermen: ‘Doe er een schepje pensioen bovenop’. Het is een extra pensioen die, zodra gefinancierd, bovenop het […]

Lees meer

Overbrugging tot pensioen beboet

Loon zonder tegenprestatie een verkapte VUT-regeling? Kan een overbrugging tot pensioen worden beboet? De regering wil burgers stimuleren langer door te werken. Het middel dat wordt ingezet om dit doel te bereiken is het ontmoedigen van een regeling die het voor nagenoeg uitsluitend oudere werknemers financieel mogelijk maakt de periode tussen ontslag en de ingang van […]

Lees meer

Arbeidsongeschikt en geen pensioen

In april 2019 besprak ik ook al een arrest waarbij alleen een deelnemer recht had op een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.  De werknemer raakte arbeidsongeschikt tijdens het tijdelijke dienstverband. Toch had hij na afloop van het contract en nog steeds arbeidsongeschikt geen recht op een premievrije voortzetting van het pensioen. Het hof volgde het pensioenreglement. […]

Lees meer

Pensioengerechtigde leeftijd?

In een arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband in ieder geval op pensioengerechtigde leeftijd van rechtswege eindigt. Welke leeftijd wordt daarmee bedoeld? De AOW-leeftijd of de hogere sinds 2018 geldende pensioenrichtleeftijd die is opgenomen in het pensioenreglement? Hof Amsterdam sprak zich op 10 september 2019 uit (ECLI:NL:GHAMS:2019:3347). Eerst vat ik een verschil van inzicht samen tussen […]

Lees meer

Pensioenvoorziening en transitievergoeding?

Is de pensioenvoorziening(en) gelijkwaardig aan een transitievergoeding? Als dat zo is ontvangt de werkneemster in kwestie als pensioenvoorziening  een arbeidsongeschiktheidspensioen en een premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid maar geen transitievergoeding. Als de pensioenvoorziening gelijkwaardig aan een transitievergoeding is, scheelt het de werkgever € 53.111,94. In eerdere nieuwsberichten is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. In juli […]

Lees meer

Hoger pensioen, lagere ontslagvergoeding?

Hoger pensioen, lagere ontslagvergoeding? De oudste werknemers krijgen een lagere ontslagvergoeding omdat zij een hoger en onvoorwaardelijk extra pensioen hebben. Rechtvaardigt een hoger pensioen een leeftijdsgerelateerde lagere ontslagvergoeding? Dat bleef tot aan de Hoge Raad de vraag. In dit nieuwsbericht komen in het kort de verleden maand behandelde zienswijzen van de kantonrechter, het hof en […]

Lees meer

Pensioenoplossingen bij ontslag (vroeger)

Vroeger waren er ook al pensioenoplossingen bij ontslag. Een vrijwillige voortzetting zette het deelnemerschap voort. De gewezen werknemer bleef deelnemer waardoor de pensioenopbouw werd voortgezet en de arbeidsongeschiktheidsdekking en het partnerpensioen behouden bleven. Op deze manier kon bijvoorbeeld de periode totdat de pensioenuitvoerder de premievrije voortzetting overnam worden overbrugd. Tegenwoordig kan een vrijwillige voortzetting afhankelijk […]

Lees meer

Pensioenvoorziening gelijkwaardig (Hoge Raad)?

Kan een pensioenvoorziening gelijkwaardig zijn aan een transitievergoeding waardoor de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen? De cao-partijen hebben de pensioenvoorziening als gelijkwaardig aangemerkt maar of dat voldoende is? In een eerder nieuwsbericht eindigde ik met ‘wordt vervolgd’. De ‘vervolging’ heeft inmiddels plaatsgevonden. Na de kantonrechter, het hof Arnhem-Leeuwarden en de advocaat – generaal was […]

Lees meer

Leeftijdsgerelateerde ontslagvergoeding (A-G)

In een sociaal plan is een leeftijdsgerelateerde ontslagvergoeding opgenomen; de werkgever past een maximeringsregeling toe. Geboren in 1950-1952: aftopping van de ontslagvergoeding op 62 jaar, geboren in 1953-1972 op 65 jaar. De oudste werknemers ontvangen door deze regeling geen of lage (leeftijdsgerelateerde) ontslagvergoeding. Zij hebben echter wel een onvoorwaardelijke aanspraak op een extra pensioen ter […]

Lees meer

Samenloop pensioen en WW

Een samenloop van pensioen en WW is meestal nadelig. Een pensioen kort nou eenmaal een WW-uitkering. Uitzonderingen kunnen uitkomst bieden, maar vanaf wanneer? Pensioen kort WW, moest het UWV anticiperen op een ruimer toekomstig uitzonderingsbeleid?  Een werknemer laat na ontslag zijn prepensioen ingaan. Hij wil zich niet volledig uit het arbeidsproces terugtrekken en gaat weer […]

Lees meer