Menu

Nieuws

Pensioenoplossingen bij ontslag (vroeger)

Vroeger waren er ook al pensioenoplossingen bij ontslag. Een vrijwillige voortzetting zette het deelnemerschap voort. De gewezen werknemer bleef deelnemer waardoor de pensioenopbouw werd voortgezet en de arbeidsongeschiktheidsdekking en het partnerpensioen behouden bleven. Op deze manier kon bijvoorbeeld de periode totdat de pensioenuitvoerder de premievrije voortzetting overnam worden overbrugd. Tegenwoordig kan een vrijwillige voortzetting afhankelijk […]

Lees meer

Pensioenvoorziening gelijkwaardig (Hoge Raad)?

Kan een pensioenvoorziening gelijkwaardig zijn aan een transitievergoeding waardoor de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen? De cao-partijen hebben de pensioenvoorziening als gelijkwaardig aangemerkt maar of dat voldoende is? In een eerder nieuwsbericht eindigde ik met ‘wordt vervolgd’. De ‘vervolging’ heeft inmiddels plaatsgevonden. Na de kantonrechter, het hof Arnhem-Leeuwarden en de advocaat – generaal was […]

Lees meer

Leeftijdsgerelateerde ontslagvergoeding (A-G)

In een sociaal plan is een leeftijdsgerelateerde ontslagvergoeding opgenomen; de werkgever past een maximeringsregeling toe. Geboren in 1950-1952: aftopping van de ontslagvergoeding op 62 jaar, geboren in 1953-1972 op 65 jaar. De oudste werknemers ontvangen door deze regeling geen of lage (leeftijdsgerelateerde) ontslagvergoeding. Zij hebben echter wel een onvoorwaardelijke aanspraak op een extra pensioen ter […]

Lees meer

Samenloop pensioen en WW

Een samenloop van pensioen en WW is meestal nadelig. Een pensioen kort nou eenmaal een WW-uitkering. Uitzonderingen kunnen uitkomst bieden, maar vanaf wanneer? Pensioen kort WW, moest het UWV anticiperen op een ruimer toekomstig uitzonderingsbeleid?  Een werknemer laat na ontslag zijn prepensioen ingaan. Hij wil zich niet volledig uit het arbeidsproces terugtrekken en gaat weer […]

Lees meer

Pensioen en wachtgelduitkering

Een samenloop van pensioen en WW is meestal nadelig. Een pensioen kort een WW-uitkering. Uitzonderingen daargelaten. Kort pensioen ook een wachtgelduitkering? Was er in de te bespreken zaak (ECLI:NL:RBOVE:2019:498) wel sprake van een aan pensioen respectievelijk WW gelijk te stellen regeling? Is de polis gelijk te stellen aan pensioen?  Werkgever heeft eerder eenmalig een bedrag […]

Lees meer

Pensioenvoorziening gelijkwaardig (A-G)?

Kan een pensioenvoorziening gelijkwaardig zijn aan een transitievergoeding waardoor de werkgever gevrijwaard blijft van betaling van een transitievergoeding? De CAO-partijen hebben de pensioenvoorziening als gelijkwaardig aangemerkt maar of dat voldoende is? Ik schreef eerder een nieuwsbericht over dit onderwerp. Tevens zijn de onderstaande alinea’s opgenomen in het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid […]

Lees meer

Onjuiste pensioeninformatie

Onjuiste pensioeninformatie kan bijvoorbeeld per brief worden verstrekt. Als een door een pensioenuitvoerder opgestelde brief fouten bevat, is een pensioenuitvoerder niet automatisch aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuiste pensioeninformatie. Zo ook in dit arrest: Hof Den Haag 29 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:76. Inleiding Werknemer verzoekt pensioenfonds de hoogte van zijn vroegpensioen door te geven. Het […]

Lees meer

Ontslagvergoeding beperken

Een ontslagvergoeding beperken is toegestaan. De werknemer hoeft niet beter te worden van een ontslag vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd. Een leeftijdsgerelateerde aftoppingsregeling is, tenzij objectief gerechtvaardigd, meestal verboden. Echter een volledige ontslagvergoeding waardoor een werknemer veel beter af is dan als zij niet zou zijn ontslagen kan naar maatstaven van redelijkheid en […]

Lees meer

CAO-voorziening gelijk aan transitievergoeding?

Is een CAO-voorziening gelijkwaardig aan een transitievergoeding? Als dat zo is hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. In art. 7:673b BW staat dat de werknemer geen aanspraak op een transitievergoeding heeft als bij cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voor werknemers een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In een cao kan […]

Lees meer

Ontslagvergoeding aftoppen

Als een werknemer de minimale pensioenleeftijd bereikt en wil doorwerken is het verboden de ontslagvergoeding in haar geheel niet uit te keren (tenzij objectief gerechtvaardigd). Maar is het aftoppen van de ontslagvergoeding wel toegestaan? Een volledige ontslagvergoeding kan op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Zie ook Rb. Amsterdam 24 februari 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:1251). De […]

Lees meer