Menu

Nieuws

CAO-voorziening gelijk aan transitievergoeding?

Is een CAO-voorziening gelijkwaardig aan een transitievergoeding? Als dat zo is hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. In art. 7:673b BW staat dat de werknemer geen aanspraak op een transitievergoeding heeft als bij cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voor werknemers een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In een cao kan […]

Lees meer

Ontslagvergoeding aftoppen

Als een werknemer de minimale pensioenleeftijd bereikt en wil doorwerken is het verboden de ontslagvergoeding in haar geheel niet uit te keren (tenzij objectief gerechtvaardigd). Maar is het aftoppen van de ontslagvergoeding wel toegestaan? Een volledige ontslagvergoeding kan op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Zie ook Rb. Amsterdam 24 februari 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:1251). De […]

Lees meer

Pensioenontslag en transitievergoeding?

Pensioenontslag geeft de werkgever extra mogelijkheden de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. Er is geen transitievergoeding verschuldigd indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houdt met het bereiken van de pensioenontslagleeftijd, of als deze niet geldt, de AOW-gerechtigde leeftijd (art. 7:673 lid 7 BW). Een eerder ontslag geeft wel recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding […]

Lees meer

Pensioen en WW

Pensioen en WW gaan niet goed samen. De WW-uitkering is bedoeld om een ontslagen werknemer, die beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, te voorzien van inkomen. Een pensioengerechtigde is niet meer (volledig) beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering (OBU) en/of prepensioen korten daarom dan ook de WW-uitkering. Deze pensioenuitkeringen zijn inkomens in verband met arbeid. Er […]

Lees meer

Pensioenschade als billijke vergoeding

Een transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken en ter compensatie voor ontslag. Aanvullend op de transitievergoeding kan een werkgever bij hoge uitzondering worden veroordeeld tot het betalen van een (extra) billijke vergoeding in de vorm van inkomens- en pensioenschade. De memorie van toelichting heeft het over ‘laakbaar gedrag’ van […]

Lees meer