Menu

Pensioenbedrag ineens

Vanaf 2025 krijgt de pensioengerechtigde er een keuze bij. Hoewel? Of dit onderdeel van de Wet toekomst pensioenen doorgaat blijft onzeker. De inwerkingtreding is al meerdere malen uitgesteld en van uitstel kan afstel volgen. Toch behandel ik de laatste stand van zaken.

Laatste stand van zaken pensioenbedrag ineens

Een aspirant pensioengerechtigde kan ervoor kiezen een gedeelte van het pensioenbedrag ineens te ontvangen. Hierdoor neemt het pensioen (de periodieke uitkeringen) af, omdat de pensioengerechtigde een deel vooraf heeft ontvangen. Is dat wel verstandig? Het antwoord is afhankelijk van zijn persoonlijke financiële situatie. Daarnaast krijgt de pensioengerechtigde rond pensioendatum te maken met veel meer keuzes; zoals wel of niet uitruilen van het ouderdoms-/ nabestaandenpensioen, een vervroegd pensioen of kiezen voor de hoog-laagvariant. Meer informatie over alle keuzes zijn te lezen in het artikel ‘Keuzes rond pensioendatum‘.

Als de pensioengerechtigde een pensioenbedrag ineens wil ontvangen krijgt hij ook de keuze ‘wanneer’ hij het bedrag wil ontvangen. Waarom het tijdstip belangrijk is wordt in dit artikel behandeld.

Wanneer is de ontvangst van het ‘bedrag ineens’ het meest gunstig?

Hoog-laagvariant of een bedrag ineens

Een hoog-laagvariant in combinatie met een bedrag ineens is niet toegestaan. Een aspirant pensioengerechtigde moet kiezen.

Beide kan niet, er moet immers wel genoeg pensioen voor de resterende oude dag overblijven.

Een AOW-overbrugging gaat ook niet samen met een pensioenbedrag van maximaal 10% ineens. Een AOW-overbrugging overbrugt in de praktijk bij een vervroeging van het pensioen het gemis aan AOW-uitkering tot AOW-leeftijd. 

Verschil in belastingdruk

In de meeste gevallen zal de éénmalige uitkering in het jaar vallen waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (58% van de gevallen). Dat kan tot problemen leiden. Ook wel ‘geboortedatumproblematiek’ genoemd. Als de AOW-leeftijd in december wordt bereikt is het belastingpercentage in de 1e schijf namelijk 35,85%. Dit in tegenstelling tot de maand januari van enig jaar. Dan is het percentage 19,45%. De percentages kunnen wijzigen, de actuele percentages zijn te lezen op de website van de belastingdienst. Voor deze geboortedatumproblematiek is een pensioenoplossing gevonden: de ontvangst van het pensioenbedrag ineens kan worden uitgesteld.

Doelgroep uitstelmogelijkheid

De uitstelmogelijkheid van het pensioenbedrag ineens is alleen beschikbaar voor deelnemers die met pensioen gaan in de maand van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of de eerste dag volgend op die maand. Zij kunnen uitstellen tot de maand januari volgend op het jaar waarin de AOW-leeftijd is bereikt en zo een belastingvoordeel behalen.

Werknemers die eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen gaan, sparen geen AOW-heffing uit.

Werknemers die eerder met pensioen gaan betalen dus wel een eventueel hogere AOW-heffing. Ook over een maximale pensioenopname van 10% ineens. Daarnaast kan het hogere pensioenbedrag ineens van invloed zijn op toeslagen. Kortom, er spelen veel variabelen een rol bij wat voor de pensioengerechtigde de beste keuze is. Belangrijk om daar goed naar te laten kijken door een onafhankelijk pensioenadviseur.

Neemt gerust contact op.

Bijgewerkt op 4 januari 2024.