Menu

Pensioenbedrag ineens

Vanaf 1 juli 2023 krijgt de pensioengerechtigde er een keuze bij. Hij kan kiezen een gedeelte van het pensioenbedrag ineens (waardoor de periodieke uitkering lager wordt) te ontvangen. Naast alle andere keuzes zoals wel of niet uitruilen van het ouderdoms-/ nabestaandenpensioen, een vervroegd pensioen of kiezen voor de hoog-laagvariant.

Meer informatie over alle keuzes zijn te lezen in het artikel ‘Keuzes rond pensioendatum‘.

Wanneer is de ontvangst van het ‘bedrag ineens’ het meest gunstig?

Als de pensioengerechtigde een pensioenbedrag ineens wil ontvangen krijgt hij ook de keuze ‘wanneer’ hij het bedrag wil ontvangen. Waarom het tijdstip belangrijk is wordt in dit artikel behandeld.

Hoog-laagvariant of een bedrag ineens

Een hoog-laagvariant in combinatie met een bedrag ineens is niet toegestaan. Een aspirant pensioengerechtigde moet kiezen.

Beide kan niet, er moet immers wel genoeg pensioen voor de resterende oude dag overblijven.

Een AOW-overbrugging gaat ook niet samen met een pensioenbedrag van maximaal 10% ineens. Een AOW-overbrugging overbrugt in de praktijk bij een vervroeging van het pensioen het gemis aan AOW-uitkering tot AOW-leeftijd. 

Verschil in belastingdruk

In de meeste gevallen zal de éénmalige uitkering in het jaar vallen waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (58% van de gevallen). Dat kan tot problemen leiden. Ook wel ‘geboortedatumproblematiek’ genoemd. Als de AOW-leeftijd in december wordt bereikt is het belastingpercentage in de 1e schijf 35,58%. Dit in tegenstelling tot de maand januari van enig jaar. Dan is het percentage 19,17%. De verschillen zijn te lezen op de website van de belastingdienst.

Pensioenoplossing

De oplossing voor het in de vorige alinea besproken probleem is reeds meerdere malen aangepast. De laatste aanpassing was (voorlopig?) op 30 juni 2022. De andere onderwerpen RVU en verlofsparen uit het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ zijn terug te lezen in het artikel ‘Vervroegd pensioen, nieuwe fiscale regels‘.

Voor de uitvoerbaarheid is de doelgroep die van de uitstelmogelijkheid gebruik kan maken beperkt.

Doelgroep uitstelmogelijkheid

De uitstelmogelijkheid van het pensioenbedrag ineens is alleen beschikbaar voor deelnemers die met pensioen gaan in de maand van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of de eerste dag volgend op die maand. Zij kunnen uitstellen tot de maand januari volgend op het jaar waarin de AOW-leeftijd is bereikt en zo een belastingvoordeel behalen.

Werknemers die eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen gaan sparen geen AOW-heffing uit.

Werknemers die eerder met pensioen gaan betalen dus wel een eventueel hogere AOW-heffing. Ook over een maximale pensioenopname van 10% ineens. Daarnaast kan het hogere pensioenbedrag ineens van invloed zijn op toeslagen. Kortom, er spelen veel variabelen een rol bij wat voor de pensioengerechtigde de beste keuze is. Belangrijk om daar goed naar te (laten) kijken!

Voor een gedegen pensioencheck neemt u gerust contact op.

Bijgewerkt op 2 juli 2022.