Menu

Variabele uitkering met garantie

Een kenmerk van een solidaire premieregeling is dat de pensioenuitkering variabel is. Een vaste uitkering is niet mogelijk. Een variabele uitkering houdt in dat het pensioen omlaag en omhoog kan gaan. Dat is een nadeel voor gepensioneerden met verliesaversie. Verliesaversie houdt in dat de negatieve reactie op een verlies sterker is dan de positieve reactie bij een winst van gelijke omvang.

Het voorkomen van een pensioenverlaging is voor gepensioneerden een belangrijk item

Daarom is inmiddels in veel pensioentransitieplannen te lezen dat sociale partners gebruik willen maken van de ORTEC-methode. Ook wel een variabele uitkering zonder garantie. Deze methode tracht pensioenverlagingen te voorkomen door bij tegenvallende rendementen de pensioenuitkeringen aan te vullen vanuit de solidariteitsreserve. De kans op een verlaging blijft aanwezig echter is aanzienlijk kleiner dan bij een standaard variabele uitkering. Meer verschillen tussen de solidaire- en flexibele premieregeling zijn te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘.

Alternatief biedt meer zekerheid

Er is onlangs nog een alternatief door Netspar gepubliceerd: een variabele uitkering met garantie.

Bij een variabele uitkering zonder garantie kan de solidariteitsreserve de kans op pensioenverlagingen verkleinen. Er blijft echter altijd een risico dat het pensioen bij langdurig tegenvallende resultaten wordt verlaagd. Ook deelnemers die nog ver verwijderd zijn van hun pensioenleeftijd dragen bij aan de solidariteitsreserve ten behoeve van de gepensioneerden. Misschien denkt u: ‘Dat is toch geen probleem, de kans is groot dat ze zelf ook de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, dan genieten zij ook het voordeel dat de jongeren bijdragen aan een stabiel pensioen’. Misschien, echter het kan ook zijn dat zij ruim voor pensioenleeftijd geen deelnemer meer zijn vanwege bijvoorbeeld een ontslagprocedure.

We wilden juist af van het omslagelement!

Bij de ORTEC-methode blijft er sprake van een omslagelement. Dat is toegestaan echter blijft vreemd mede omdat we net de doorsneesystematiek, waar de jongeren de ouderen subsidieerden, hebben afgeschaft. Dat willen we dus eigenlijk niet meer. Een variabele uitkering met garantie werkt anders en kan onder andere een garantie bieden die door de genieter zelf wordt bekostigd.

Hoe werkt het?

Het persoonlijke vermogen wordt gesplitst in een garantievermogen en een toeslagvermogen. Uit het persoonlijke garantievermogen wordt de risicoloze pensioenuitkering gefinancierd. Dit zorgt voor een nominale pensioenuitkering. Het toeslagvermogen zal het garantievermogen periodiek verhogen (toeslagen verlenen) waardoor de pensioenuitkering geleidelijk wordt opgehoogd. Bij aanvang is het pensioen (door de reservering van een toeslagvermogen) wel lager dan bij een variabele uitkering.

Kenmerken variabele uitkering met garantie 

  • geen solidariteitsreserve voor dit doel nodig;
  • gepensioneerde betaalt zelf zijn eigen garantie door bij aanvang een lagere pensioenuitkering te ontvangen omdat een gedeelte van het kapitaal is gebruikt voor de aankoop van de garantie;
  • gepensioneerde begint dus met een lager pensioen;
  • pensioenuitkeringen hoeven nooit te worden verlaagd;
  • geen subsidiëring tussen generaties;
  • in de uitkeringsfase zijn voor alle deelnemers gelijke pensioenaanpassingen te realiseren zonder herverdelingseffecten; en
  • het opwaarts potentieel kan komen te vervallen, bij een variabele uitkering zonder garantie blijft er altijd een opwaarts potentieel.

Standaard variabele uitkering, ORTEC-methode, variabele uitkering met garantie……..keuze te over.

Welke variabele uitkering het beste past is maatwerk

Voor iedere pensioenregeling dient er een oplossing op maat te komen. Als onafhankelijk pensioenadviseur kan ik daarbij helpen. Ik hoor graag van u via het contactformulier.

Bijgewerkt op 8 maart 2024.