Menu

Pensioen in hoofdlijnen

Begin van het jaar (2020) vroeg de redactie van het blad Salaris Rendement om een aantal artikelen over pensioen. Om de werkgever in hoofdlijnen bekender te maken met pensioen. Complex? Zeker. Aan mij de uitdaging pensioen in hoofdlijnen te vertalen naar de praktijk. Voor de goede orde: andere geïnteresseerde lezers zijn niet minder welkom.

Het is een serie van vier artikelen geworden. Ze zijn als volgt ingedeeld:

  1. De basis op orde;
  2. Keuzevrijheid bij pensioen;
  3. Overeenkomst met karakter;
  4. Informeren over pensioen.

De basis op orde (deel 1)

Het eerste deel van de serie behandelt het werknemerspensioen onderverdeeld in het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. De overheid stimuleert pensioenopbouw. Door middel van de omkeerregeling. De omkeerregel heeft tot gevolg dat er over de premieinleg geen belasting hoeft te worden betaald, wel over de toekomstige uitkeringen. De belastingheffing wordt uitgesteld. Maar het moet wel binnen de perken blijven, het uitstellen van belastingbetaling kent zijn grenzen. Qua bedrag en qua duur.

Salaris Rendement 2020-02 Pensioen de basis op orde

Keuzevrijheid bij pensioen (deel 2)

Deel twee behandelt de totstandkoming van de pensioenovereenkomst. Een pensioenovereenkomst komt tot stand als de werknemer het pensioenaanbod van de werkgever accepteert. Een schriftelijke afwijzing van het aanbod noemt men vaak een afstandsverklaring. Is dat toegestaan en welke risico’s gaat u daarbij aan?

De pensioenmaterie komt in dit artikel in vogelvlucht voorbij. Evenals de situatie waarbij een afstandsverklaring niet mogelijk is omdat de pensioenovereenkomst van rechtswege tot stand komt. Een pensioenovereenkomst komt van rechtswege tot stand als er sprake is van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zodra u personeel in dienst wil nemen is het verstandig te controleren of deze verplichting ook voor u geldt. Daarnaast is een periodieke controle geen overbodige luxe. Zeker als de bedrijfsactiviteiten wijzigen. De controle wordt een werkingssfeeronderzoek genoemd.

De pensioengelden moeten veilig buiten de onderneming worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn pensioenuitvoerders. Meer over deze pensioenuitvoerders en keuzevrijheid bij pensioen is terug te vinden in het artikel.

Salaris Rendement 2020-03 Keuzevrijheid bij pensioen

Overeenkomst met karakter (deel 3)

Wat is het pensioenkarakter dat is overeengekomen in de pensioenovereenkomst? Er is keuze uit drie verschillende pensioenkarakters:

  1. uitkeringsovereenkomst (een middelloon- of eindloonregeling);
  2. kapitaalovereenkomst; of
  3. premieovereenkomst.

De naam verklapt de belofte. Al deze karakters zijn er ook weer in alle vormen en maten. De uitkomst, het pensioen, kan gelijk zijn. Het is maar wat werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen. Welk budget is er voor de arbeidsvoorwaarde pensioen beschikbaar? De werkgever heeft deze vrijheid alleen als hij niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt (zie ook deel 2) en er bij cao geen minimale verplichtingen zijn overeengekomen.

In het artikel zijn tevens een aantal voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om een premieovereenkomst vergelijkbaar te laten zijn aan een middelloonregeling (een middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst).

Salaris Rendement 2020-04 Overeenkomst met karakter 

Informeren over pensioen (deel 4)

Het vierde deel behandelt de informatieverplichtingen van de werkgever. Wat u als werkgever aan pensioencommunicatie moet doen. Pensioen 1-2-3 komt voorbij, hoe u moet informeren, waarover en wanneer. Is het verstandig over waardeoverdracht te informeren? Mag u verder gaan dan informeren, mag of moet u zelfs uw werknemers adviseren?

Salaris Rendement 2020-05 Informeren over pensioen

De toekomst? Altijd onzeker, maar veel informatie is op pensioengebeid te vinden op de informatieve website Pensioentransitieplan.nl (u wordt meteen bij een aantal praktische voorbeelden afgezet).

U proeft van de materie. Puur als basisingrediënt. Mocht u extra informatie wensen of dieper op de materie in willen gaan, kunt u contact opnemen.