Menu

Pensioen voor virtuele winkels

Ook al is een winkel virtueel, het vrijwaart ze niet van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds! Getir kocht Gorillas in december 2022. Gorillas en Getir zijn beide exploitant van virtuele winkels van waaruit zij levensmiddelen verkopen. Op 23 april 2024 heeft de kantonrechter zich over de ondernemingen uitgesproken. Beide zijn met terugwerkende kracht verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (hierna: BPFL). Voor als u de uitspraken wilt lezen: ECLI:NL:RBAMS:2024:2312 en ECLI:NL:RBAMS:2024:2313. Inhoudelijk is er weinig verschil als het om de beoordeling van de verplichtstelling gaat waardoor ik de uitspraken samen behandel.

Werkingssfeer BPFL

Onder de werkingssfeer van BPFL vallen alle fysieke en virtuele winkels van verbruiksartikelen. Gorillas blijkt net na de aanschrijving door het pensioenfonds een eigen pensioenregeling te hebben aangeboden aan de werknemers. Met het idee dat zij daardoor voor een vrijstelling in aanmerking komen?

Vrijstelling van toepassing?

In artikel 2 van het vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000 staat onder andere de voorwaarde dat de pensioenregeling al minimaal zes maanden, voordat de verplichtstelling van toepassing is, is ingegaan. Dat is hier niet het geval.

Artikel 6 van dezelfde wet biedt het pensioenfonds een discretionaire bevoegdheid. Echter het pensioenfonds verleent deze vrijstelling in deze niet. Meer over vrijstellingen en dispensaties is te lezen in het artikel gedispenseerde pensioenregeling.

We gaan verder naar de argumenten van beide partijen en de beoordeling door de kantonrechter.

Wat is het verweer van de ondernemingen?

Volgens de ondernemingen overlappen de werkingssferen van de pensioenfondsen Vervoer, Detailhandel en Levensmiddelen elkaar waardoor het verplichtstellingsbesluit onverbindend zou zijn. Tevens zou Gorillas inhoudelijk niet onder de werkingssfeer vallen. Het is volgens Gorillas namelijk niet duidelijk wat onder een virtuele winkel moet worden verstaan. Gorillas is een flitsbezorger en de focus ligt op logistieke dienstverlening op basis van ICT-technologie. De hoofdactiviteiten van Gorillas bestaan niet uit de verkoop van levensmiddelen maar uit het ontvangen, inpakken, sorteren en/of bezorgen van via de Gorillas app verkochte zaken (E-fulfilment). In een fulfilment centrum wordt niets verkocht en daarom geen winkel, aldus Gorillas.

Pensioenfonds en kantonrechter zijn het eens

Volgens BPFL zijn de werknemers wel in dienst van een werkgever die een online winkel exploiteert waarin het levensmiddelenbedrijf wordt uitgeoefend. Daarnaast heeft Gorillas zelf in 2021 aan BPFL in een vragenformulier laten weten een online supermarkt te zijn. De term virtueel is niet onduidelijk, Gorillas verkoopt via haar App (de virtuele winkel) allerlei verbruiksartikelen.

Kernactiviteit is de verkoop van verbruiksartikelen

De hele onderneming inclusief bezorgwerkzaamheden staan in dienst van de verkoop. Dat is de kernactiviteit. Het verpakken en bezorgen van de artikelen door de werknemers van Gorillas is geen zelfstandige economische bedrijfsactiviteit, maar is dienstbaar en ondersteunend aan de levensmiddelenverkoop. De verpakkings- en bezorgingsactiviteiten worden immers niet separaat van de verkoop van levensmiddelen en op commerciële basis aangeboden. Deze activiteiten vallen dan ook onder de exploitatie van de winkel.

Lijkt mij duidelijk, virtueel en werkelijk dezelfde kernactiviteit!

Wilt u meer lezen over verplichtstellingen? Dan is er het artikel: Verplichtstellingsbesluit pensioenfonds. Voor onafhankelijk pensioenadvies op maat ben ik u graag van dienst. Een overzicht van de pensioenvraagstukken waarmee ik u kan helpen is te vinden op de homepage.

Bijgewerkt op 27 april 2024.