Menu

Vermogen voor later

Helaas is er geen vermogensvrijstelling meer op het vermogen dat u later, om het inkomen mee te verhogen, wilt gebruiken. Dit specifieke vermogen is sinds de eeuwwisseling (introductie Wet inkomstenbelasting 2001) helaas belast. Dus kiest u voor een voortzetting van de pensioenopbouw of een lijfrente als u zo fiscaal vriendelijk mogelijk wilt sparen. Of u hecht daar minder waarde aan en kiest voor een alternatief.

Oudedagsvrijstelling versus Fiscale OudedagsReserve

De oudedagsvrijstelling op vermogen moet niet worden verward met de Fiscale OudedagsReserve (FOR). De FOR was regelmatig slechts een papieren reserve waarbij toekomstige betalingen aan de belastingdienst vooruit werden geschoven. Het enige wat de oudedagsvrijstelling en de oudedagsreserve gemeen hadden was dat ze inmiddels beide zijn afgeschaft.

Oudedagsvermogen is geen papieren reserve

Oudedagsvermogen is dus anders. Bij een oudedagsvermogen staat er echt vermogen op een bankrekening, beleggingsrekening enzovoort. Natuurlijk is deze weg niet de enige route naar een financieel onbezorgde oude dag. Er zijn veel meer mogelijkheden die uitgebreid worden beschreven in het artikel: Pensioenopbouw ZZP – begin met een plan.

Als er is gekozen een inkomen voor later op een lijfrenterekening op te bouwen is het nog steeds verstandig ook direct beschikbaar vermogen achter de hand te houden. Handig in noodsituaties of om plotseling voorbij komende kansen als ondernemer te kunnen benutten (en bijvoorbeeld niet afhankelijk van de snelheid en bereidheid van een bank te zijn).

Direct beschikbaar vermogen geeft vrijheid

Hoe werkte de vermogensvrijstelling?

De vermogensvrijstelling was een functionele vrijstelling die geen onderscheid maakte tussen hoe belastingplichtigen hun inkomen voor later opbouwden. Het werkte als volgt:

De hoogte van de vrijstelling was afhankelijk van leeftijd, thuissituatie en er werd rekening gehouden met reeds opgebouwde pensioenen en lijfrenten. Het vrijgestelde bedrag nam tot pensioenleeftijd toe (de opbouwperiode) en daarna logischerwijs af (de opnameperiode).

Een extra vrijstelling in BOX 3, net zoals de eerdere levensloopregeling, is welkom!

Voor wie?

Voor mensen die er bewust voor kiezen hun inkomen voor later niet maximaal op een lijfrenterekening op te bouwen (of een vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling). Omdat ze een bepaalde mate van vrijheid willen behouden en wat helemaal aansluit bij het ondernemerschap waarvoor zij hebben gekozen.

Meer weten over alle reguliere en alternatieve methoden om als ondernemer het inkomen voor later veilig te stellen? Voor maatwerk ben ik u als onafhankelijk pensioenadviseur graag van dienst. Contact.

Bijgewerkt op 9 april 2024.