Menu

Zelf pensioen opbouwen als ondernemer

Het komt regelmatig voor dat de zelfstandig ondernemer of directeur grootaandeelhouder zijn eigen pensioen vergeet. Het bedrijf is immers zijn of haar pensioen. Of er wordt voor een kant en klare productoplossing gekozen. Bij een verzekeraar of bank of vermogensbeheerder. De namen van de uniforme producten doen vermoeden dat er veel keuze is, in werkelijkheid zijn de verschillen klein alleen het variété aan zelf gekozen benamingen is groot. De producten kunnen aansluiten op uw wensen. Of niet.

Pensioenplan voor de ondernemer

Of een product aansluit op uw wensen, kunt u pas bepalen nadat uw wensen in kaart zijn gebracht en er een pensioenplan is gemaakt. Misschien is het aanpassen van een bestaand product effectiever. Pensioenlogica kan u helpen bij het opstellen van een persoonlijk pensioenplan. Dirk-Jan Plate luistert naar uw wensen, onderzoekt de juridische mogelijkheden en geeft daarna mondeling en schriftelijk advies. Zijn Unique Selling Point is het vertalen van civiele en fiscale pensioenwetgeving naar de praktijk.

Mogelijkheden voor de ondernemer

In Nederland bestaat de pensioenopbouw uit meerdere pijlers: AOW, pensioen via de werkgever, of zelf pensioen opbouwen. Mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen zijn bijvoorbeeld:
  1. Aflossen van de hypotheek;
  2. Beleggingspand(en) aankopen;
  3. Sparen en/of beleggen in privé (wel het nadeel van vermogensbelasting in Box 3);
  4. Sparen en/of beleggen in de B.V. (Box 2) en vanaf pensioengerechtigde leeftijd dividend uitkeren;
  5. Een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar; en/of
  6. Lijfrentevoorziening.
Combinaties zorgen soms voor optimalisatie. Tevens kan de beschikbaarheid van kapitaal belangrijker zijn dan de al dan niet tijdelijke fiscale voordelen. Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica kan samen met u uw pensioenplan opstellen en geeft u een kwalitatief hoog en betaalbaar advies. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen