Menu

WW minder vaak door pensioen gekort

Door Dirk-Jan Plate 

De WW-uitkering is bedoeld om een ontslagen werknemer, die beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, te voorzien van inkomen. Een ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering (OBU) en/of prepensioen worden voor de WW tot ‘inkomen in verband met arbeid’ gerekend. Zij komen in mindering op een WW-uitkering, want de gewezen werknemer is (gedeeltelijk) pensioengerechtigde geworden en niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De uitzonderingen op deze regel zijn vanaf 1 mei 2018 toegenomen. Zie ook de brief van de minister van SZW van 24 mei 2018, nr. 2018-0000078526.

WW minder vaak door pensioen gekort