Menu

VUT regeling

De VUT regeling is bedacht in een tijd dat de jeugdwerkloosheid erg hoog was. Het oorspronkelijke idee was dat de ouderen vervroegd zouden uittreden en dat de jongeren hun werk zouden overnemen. In de praktijk traden de ouderen tegen zeer goede voorwaarden eerder uit en kwamen hun functies te vervallen. Voor de VUT werd niet gespaard maar werd betaald door de werkenden (ook wel omslagstelsel genoemd).

VUT regeling leeftijd

De VUT regeling zorgde ervoor dat de pensioenleeftijd geleidelijk rond de 60 jaar kwam te liggen. Met de toenemende vergrijzing die de regering zag aankomen werd deze tendens onwenselijk geacht. Veel VUT regelingen werden daarom dan ook voor de eeuwwisseling omgezet in een prepensioen.

Het prepensioen zorgde ervoor dat de pensioenleeftijd geleidelijk steeg naar ongeveer 62 jaar. Voor prepensioen moest wel worden gespaard (kapitaaldekkingstelsel) en de uitkering werd lager.

VUT regeling afgeschaft

In 2005 werd de wet VUT, Prepensioen en Levensloop aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee werden de fiscale voordelen om voor prepensioen te sparen samen met de VUT regeling afgeschaft. De levensloopregeling werd geïntroduceerd echter deze is na een overgangsperiode per 1 januari 2022 afgeschaft.

Lees meer over het prepensioen in het artikel ‘Prepensioen‘.

We hebben iedereen nodig

De regering wil regelingen tegengaan die vervroegd pensioen stimuleren. We hebben iedereen nodig en verkapte VUT-regelingen zijn niet langer gewenst. Regelingen die het overbruggen tot pensioendatum stimuleren worden dan ook belast bij de werkgever met een extra heffing van 52% over het bedrag dat hij aan de werknemer meegeeft. Over een werkgever die is beboet is het artikel ‘Overbrugging tot pensioen beboet’ gewijd.

Voorkomen van een extra heffing

Er zijn mogelijkheden voor de werkgever om deze extra heffing te voorkomen. Er zijn meerdere vrijstellingstoetsen. De zogenoemde toets van de objectieve voorwaarden en de objectieve kenmerken. Als deze twee toetsen niet voor de gewenste vrijstelling zorgen kan de RVU-drempelvrijstelling de belastingheffing beperken.

Schematisch vereenvoudigd weergegeven:

RVU-vrijstellingsschema
RVU-vrijstellingsschema

RVU-drempelvrijstelling

De RVU-drempelvrijstelling is er sinds 2021 en zorgt ervoor dat de werknemer tot maximaal drie jaar voor AOW-leeftijd een uitkering kan ontvangen die netto gelijk is aan de AOW. Deze regeling kan tot uiterlijk 31 december 2025 worden aangeboden. De regeling heb ik uitgebreid beschreven in het artikel Vervroegd pensioen. Voor de fijnproever is er het boek: ‘Pensioenoplossingen bij ontslag’. Daar staan deze en andere praktische oplossingen uitvoerig in beschreven.   

Wilt u een pensioenadvies op maat? Neem contact op. Ik adviseer u graag.

Bijgewerkt op 7 januari 2024.