Menu

Voorwaardelijk pensioen leidt tot schade

Voorwaardelijk pensioenen zullen nog jaren tot onvoorwaardelijke schadeclaims blijven leiden. Als de werknemer zich ervan bewust is. Hoe zit het ook alweer? Het voorwaardelijk pensioen was een toezegging voor extra pensioen ter compensatie van het afschaffen van de VUT– en prepensioenregeling. Ook al is het voorwaardelijk pensioen bij de meeste pensioenfondsen inmiddels gefinancierd (en daardoor onvoorwaardelijk geworden) onzorgvuldigheid en/of onbekendheid met deze materie zal nog jaren leiden tot schadeclaims. Hof Den Haag sprak zich er op 18 juli 2023 over uit (ECLI:NL:GHDHA:2023:1244).

Gevolgen verlies voorwaardelijk pensioen terugwerkend claimen

Wat was er aan de hand? Een werknemer is in dienst bij een werkgever die verplicht is aangesloten bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (hierna: Pensioenfonds VLEP).

VLEP heeft op het moment van uitdiensttreding van de werknemer het voorwaardelijk pensioen nog niet gefinancierd. Daardoor komt het voorwaardelijk pensioen volledig te vervallen. Een schade van € 5.400 bruto per jaar, levenslang. Dus als de werknemer nog 20 jaar mag leven praten we over meer dan € 100.000.

Als de werknemer 8 maanden langer in dienst was gebleven tot pensionering of tot 1 januari 2021 was er niets aan de hand. Echter op initiatief van zijn nieuwe werkgever stapt hij over. De oude werkgever was aangesloten bij VLEP, de nieuwe niet.

Rustte op de nieuwe werkgever voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst een plicht tot onderzoek en informatie over dit voorwaardelijke pensioen?

In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat: ‘Afspraken en opgebouwde gewoonterechten vanuit Luvac BV zullen worden overgenomen door Feburo Global Meat BV‘.

Pensioenschade vergoeden

De kantonrechter en het hof zijn het eens dat de nieuwe werkgever de schade moet vergoeden. Vele argumenten spreken in het voordeel van de werknemer. Zoals:

  • De tekst in de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer (onterecht bleek later) gerustgesteld;
  • De werkgever is tekortgeschoten in haar verplichtingen op grond van goed werkgeverschap;
  • De nieuwe werkgever was niet een willekeurige werkgever, de aandeelhouder was ook de indirecte eigenaar van de oude werkgever;  
  • Het initiatief ging van de nieuwe werkgever uit;
  • De werknemer was slechts 8 maanden van de pensioendatum verwijderd (de veilige haven voor het behoud van het voorwaardelijk pensioen was in zicht); en
  • Van de deelnemer kan onmogelijk worden verwacht dat hij deze complexe materie vooraf zou begrijpen, hij mocht op de uitlatingen van de werkgever vertrouwen.

Er zullen meer discussies volgen

Ik ben de tel kwijt hoe vaak ik het bovenstaande bij verschillende werkgevers en werknemers bijna heb zien gebeuren. Gelukkig kon het verloren gaan van het voorwaardelijk pensioen op dat moment nog worden voorkomen.

Echter….het blijkt dus ook verkeerd te zijn gegaan. Een kwestie van tijd en er zal meer duidelijkheid zijn over hoe vaak het verkeerd is gegaan.

Voor meer informatie over waar u op moet of moest letten bij ontslag is er de whitepaper Pensioenoplossingen bij ontslag.

Wenst u meer informatie of een pensioenadvies. Neem contact op.

Bijgewerkt op 27 juli 2023.