Menu

Voorwaardelijk pensioen ABP behouden

Het ABP voorwaardelijk pensioen was een toezegging voor extra pensioen ter compensatie van het afschaffen van de VUT- en prepensioenregeling. Bij ontslag kwam het voorwaardelijk pensioen vaak te vervallen. Tenzij…..

Over het beschermen van onder andere het ABP voorwaardelijk pensioen schreef ik eerder in 2018 meerdere artikelen. Het voorwaardelijk pensioen ABP behouden is vanaf 2023 makkelijk tenzij u het eerder helaas bent kwijtgeraakt.

Vanaf 2023 is het voorwaardelijk pensioen ABP behouden

Vanaf 2023 hoeven er geen acties meer te worden ondernomen om het ABP voorwaardelijk pensioen te beschermen. Het voorwaardelijk pensioen is namelijk omgezet naar een onvoorwaardelijk pensioen waardoor het niet meer verloren kan gaan. Veel andere pensioenfondsen gingen ABP hierin voor. In dit artikel ga ik dieper op de voorwaardelijke aanspraken (ook wel VPL-aanspraken genoemd) in en de voorwaarden die tot 2023 van toepassing waren. Hoe was het voorwaardelijk pensioen bij ABP te behouden?

Was er sprake van een voorwaardelijk pensioen?

Het voorwaardelijk pensioen was zichtbaar op uw uniform pensioenoverzicht (UPO).

Stel, op uw uniform pensioenoverzicht stond een voorwaardelijk pensioen bij ABP van € 2.000 per jaar. Het ging niet om een eenmalig bedrag maar om een levenslang terugkerend bedrag. Vanaf pensioendatum levert het ABP voorwaardelijk pensioen een extra netto-uitkering van ongeveer € 120 per maand op. Levenslang! En na uw overlijden gaat een gedeelte van de uitkering over op uw partner. Voor de rest van zijn of haar leven. Kortom; een bedrag dat u niet graag zou willen verliezen.

Voorwaardelijk pensioen beschermen
Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate en het behoud van uw voorwaardelijk pensioen.

Voorwaardelijk pensioen ABP verviel bij ontslag tenzij… 

Als u werd ontslagen, kon u door middel van het eerder laten ingaan van het reguliere (onvoorwaardelijke) pensioen het voorwaardelijk pensioen veiligstellen. Daarvoor moest het pensioen voor minimaal 10% ingaan. Daar waren wel fiscale voorwaarden én de ABP voorwaarde aan verbonden dat u minimaal de leeftijd van 60 jaar moest hebben bereikt. Anders lieten zij het reguliere pensioen niet eerder tot uitkering komen en kwam het (extra) voorwaardelijk pensioen daarmee te vervallen. Tevens moest er ook rekening worden gehouden met een eventuele WW-uitkering. Een pensioen, hoe klein ook, kort een WW-uitkering. Dus wat was verstandiger, een korting op de WW-uitkering of het verlies van het voorwaardelijk pensioen? Het antwoord was en is nog steeds afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Of u ging weer in dienst bij een bij ABP aangesloten werkgever

Zolang u tot 2023 deelnemer en werknemer bij een bij ABP aangesloten werkgever bleef verhoogde u het reguliere pensioen met het ABP voorwaardelijk pensioen. Er mocht sprake zijn van een onderbreking. Een onderbreking hield in dat u weer terugkeerde bij een bij ABP aangesloten werkgever. De duur van de onderbreking was afhankelijk van uw situatie.

De duur van de onderbreking

  • De algemene onderbrekingsduur was 2 maanden;
  • tot 18 maanden als er tijdens de onderbrekingsperiode een wachtgeld- of werkloosheidsuitkering werd ontvangen; of
  • tot 60 maanden als er tijdens de onderbreking een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen werd ontvangen.

Voorbeeld

Stel, u werd arbeidsongeschikt. Volledig. De pensioenopbouw werd na ontslag premievrij voortgezet. Als u binnen 5 jaar weer in dienst kwam bij een bij ABP aangesloten werkgever was er geen probleem. Anders verviel het voorwaardelijk pensioen. Tenzij u op ontslagdatum reeds 60 jaar was en u 10% van het pensioen kon laten ingaan. Iedere situatie was en is weer anders.

Wilt u een advies op maat over vraagstukken die anno 2023 wel spelen? Neem contact met mij op. Als onafhankelijk pensioenadviseur help ik u graag op weg.

Bijgewerkt op 18 juni 2023.