Menu

Voorwaardelijk pensioen ABP behouden

Het voorwaardelijk pensioen is een toezegging uit 2005 voor extra pensioen ter compensatie van het afschaffen van de VUT- en prepensioenregeling.

Eerder in 2018 schreef ik meerdere artikelen over het beschermen van het voorwaardelijk pensioen. Het voorwaardelijk pensioen bij het ABP behouden was en is nog steeds een punt van aandacht. In dit artikel wil ik daar dieper op ingaan. Hoe is het voorwaardelijk pensioen bij het ABP te behouden?

Want zolang niet gefinancierd komt het voorwaardelijk pensioen bij ontslag te vervallen.

U loopt risico tot 2023

Naast het ABP zijn er meerdere pensioenfondsen met een voorwaardelijk pensioen (ook wel VPL-aanspraken genoemd). Echter de meeste andere pensioenfondsen hebben de VPL-aanspraken vanaf 2021 gefinancierd en omgezet naar onvoorwaardelijk aanspraken.

Bij het ABP loopt de financieringsperiode langer door. Bij het ABP zijn de voorwaardelijk aanspraken pas per 2023 gefinancierd, waardoor de deelnemer tot die datum risico loopt. Dat risico is uit te sluiten.

In dit nieuwsbericht kunt u een aantal mogelijkheden lezen die het verval van de VPL-aanspraken bij het ABP voorkomen. Bij twijfel is het belangrijk u door een deskundige te laten bijstaan.

Heeft u een voorwaardelijk pensioen?

Vaak is het voorwaardelijk pensioen zichtbaar op uw uniforme pensioenoverzicht.

Stel, op uw uniforme pensioenoverzicht staat een VPL-aanspraak van € 2.000 per jaar. Het gaat niet om een eenmalig bedrag maar om een levenslang terugkerend bedrag. Vanaf pensioendatum levert het voorwaardelijk pensioen een extra netto-uitkering van ongeveer € 120 per maand op. Levenslang! En na uw overlijden gaat een gedeelte van de uitkering over op uw partner. Voor de rest van zijn of haar leven.

Kortom; een bedrag dat u niet graag mist.

Voorwaardelijk pensioen beschermen
Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate kan u helpen het voorwaardelijk pensioen te beschermen.

De VPL-aanspraken vervallen bij ontslag tenzij… 

Als u eerder wordt ontslagen, kunt u door middel van het eerder laten ingaan van uw reguliere pensioen het voorwaardelijk pensioen veiligstellen. Het pensioen moet voor minimaal 10% ingaan. Daar zijn wel fiscale voorwaarden en de voorwaarde van het ABP aan verbonden dat u minimaal de leeftijd van 60 jaar moet hebben bereikt. Anders laten zij het reguliere pensioen niet eerder tot uitkering komen en komt het (extra) voorwaardelijk pensioen daarmee te vervallen.

‘Het laten ingaan van mijn pensioen kort mijn WW-uitkering, dat wil ik niet!’. Dat is te begrijpen, daarom is een goede bestudering van alle voor en tegens voordat u een onomkeerbare beslissing maakt absoluut noodzakelijk.

Wat het beste is, is maatwerk en geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Soms weegt een gedeeltelijk korting van uw WW-uitkering op tegen het behoud van het voorwaardelijk pensioen.

Of u gaat weer in dienst bij een bij het ABP aangesloten werkgever

Zolang u tot 2023 deelnemer en werknemer bij een bij het ABP aangesloten werkgever blijft verhoogt u het reguliere pensioen met dit extra pensioen. Er mag sprake zijn van een onderbreking.

De duur van de onderbreking is afhankelijk van uw situatie.

Echter voor alle onderbrekingen geldt dat als u niet binnen de maximale termijn weer in dienst treedt bij een bij het ABP aangesloten werkgever u de VPL-aanspraken kwijtraakt. De periode is dus een overbrugging tussen het ene en het andere dienstverband met een bij het ABP aangesloten werkgever. Een ontslag gevolgd door een onderbreking waarna u met pensioen gaat stelt het voorwaardelijk pensioen niet veilig.

De duur van de onderbreking

  • De algemene onderbrekingsduur is 2 maanden;
  • tot 18 maanden als er tijdens de onderbrekingsperiode een wachtgeld- of werkloosheidsuitkering wordt ontvangen; of
  • tot 60 maanden als er tijdens de onderbreking een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ontvangen.

Voorbeeld

Stel, u wordt arbeidsongeschiktheid. Volledig. De premievrije pensioenopbouw gaat door na uw ontslag. Als u binnen 5 jaar weer in dienst komt bij een bij het ABP aangesloten werkgever zou het goed kunnen gaan. Als dat niet het geval is, wat niet ondenkbaar is door uw arbeidsongeschiktheid, vervalt het voorwaardelijk pensioen. Tenzij u inmiddels 60 jaar bent en 10% van het pensioen kan laten ingaan.

Iedere situatie is weer anders.

Het is belangrijk uw strategie te (laten) controleren. Zeker bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het betreft een erg complexe materie waarbij een onherstelbare fout snel is gemaakt. Mijn nieuwsbericht is bedoeld om u daar op te attenderen.

Wilt u een advies op maat? Neem contact op met Dirk-Jan Plate.

Bijgewerkt op 20 september 2021.