Menu

Verplichtstelling PMT of niet?

De werknemers van ACS hangen bij kleine en grote congressen schermen op, zorgen voor de projectie van beelden, lichten de ruimte goed uit en sluiten alle benodigde apparatuur aan. ACS was voor verzelfstandiging onderdeel van de RAI in Amsterdam. Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is van mening dat de werkzaamheden van de werknemers van ACS onder de verplichtingstelling valt. Eerder was de rechter het daar niet mee eens. Hoe kijkt Hof Den Haag daar tegenaan? Zij deden op 12 maart 2024 uitspraak (ECLI:NL:GHDHA:2024:328).

Beoordeling Hof Den Haag

Het hof beoordeelt op basis van de cao-norm of ACS onder het verplichtstelling valt. PMT is van mening dat het verplichtstellingsbesluit verder strekt. Het hof gaat daarin niet mee. Meer over de cao-norm en andere uitgangspunten is te lezen in het artikel Verplichtstelling pensioenfonds. De argumenten van PMT worden in de volgende alinea’s besproken en weerlegd.

Metaalbewerkingsbedrijf?

Volgens het hof heeft de werkgever gemotiveerd en onderbouwd aangevoerd dat het samenstellen van metalen (truss)constructies en het daaraan ophangen van verlichting en apparaten uitsluitend door externen (zogenaamde “riggers”) gebeurt. Daarmee valt zij niet onder het metaalbewerkingsbedrijf. Zoals bekend uit het Unis arrest zijn de overeengekomen feitelijke werkzaamheden van werknemers leidend voor PMT. Niet ingehuurde externen. Wilt u meer over ‘riggers’ weten dan verwijs ik u naar de laatste alinea.

Aardingsbedrijf, radio- en televisie enzovoort?

Onvoldoende onderbouwing dat ACS een aardingsbedrijf, radio- en televisie installatie- en reparatiebedrijf, een installatiebedrijf voor – collectieve – antennes, kabeltelevisie, telematica, overige (tele)communicatie, elektrotechnisch paneelbouwbedrijf en elektrotechnisch reparatiebedrijf is.  

Tentoonstellingsinstallatiebedrijf?

De inspecteur van de belastingdienst had ACS tijdelijk verkeerd ingedeeld. Namelijk bij de sector Tentoonstellingsinstallatiebedrijf. Echter hij corrigeerde dit uiteindelijk naar de sector Zakelijke Dienstverlening III.

Een stekker in het stopcontact steken valt niet onder PMT, gelukkig maar

Volgens het hof valt het enkel steken van een stekker in een stopcontact of het middels een snoertje aan elkaar verbinden van kant en klare apparatuur niet onder de verplichtstelling. Gelukkig maar, anders zouden wel heel veel bedrijven onder PMT vallen. Voor ingrijpende aanpassingen huurt ACS wederom externe partijen in.

Rolluiken-, markiezen- en zonweringsbedrijf?

PMT vindt dat het ophangen van de gordijnen door de ACS werknemers tussen de trussen onder de verplichtstelling valt. De gordijnen dienen ter afscherming en/of afsluiting en/of compartimentering ten behoeve van evenementen. Het hof wijst het argument af omdat niet is bewezen dat de werknemers dit zelf doen en PMT notabene zelf bij haar beargumentering de werknemers tussen aanhalingstekens plaatst.

Nader onderzoek?

PMT wilde eerder een nader werkingssfeeronderzoek. ACS werkte niet mee. Over het niet meewerken aan een nader werkingssfeeronderzoek is het hof kort: deze verplichting heeft ACS pas als er concrete aanwijzingen zijn. Die zijn er niet. Duidelijk, ACS valt op dit moment niet onder de verplichtstelling van PMT.

Rigger (achtergrondinformatie)

Wat riggers zijn is een vraag die u zich kan stellen. Het antwoord is tegenwoordig snel op het internet te vinden. Dat was vroeger anders. Uw auteur is altijd langspeelplaten blijven luisteren. De hoezen en binnenhoezen zijn vaak kunstwerkjes op zich. Tevens vol achtergrondinformatie. Bij sommige liveplaten staan de functies van de roadies die de band vergezellen op tournee. Zo ook tientallen jaren geleden. Toen had ik een elpee waar de namen van de riggers in stonden. Deze elpee heb ik gelukkig nog steeds. Omdat ik toentertijd naar de bibliotheek ben gereden om het uit te zoeken is mij deze term bijgebleven.

.

Zie de blauwe bolletjes, deze band had twee riggers mee op tournee.

Wat doet een rigger?

Een rigger is dus een specialist die de (dak)constructie analyseert en zich er van vergewist dat een bepaald gewicht (bijvoorbeeld theaterlampen) eraan kan hangen. En regelmatig hangt hij het ook zelf op (of onder zijn leiding). Er zijn ook riggers in andere bedrijfstakken te vinden.

Het gaat om de details, zeker bij verplichtstellingsbesluiten. Als u wilt lezen waar ik mij naast verplichtstellingen verder mee bezighoud verzoek ik u de volgende link aan te klikken: onafhankelijk pensioenadviseur.

Bijgewerkt op 22 maart 2024.