Menu

Verlies solidariteitsreserve bij waardeoverdracht

Als u van baan en/of pensioenregeling wisselt kunt u ervoor kiezen de waarde van de oude pensioenregeling over te hevelen naar de nieuwe regeling. Dit wordt ook wel een individuele waardeoverdracht genoemd. Vanaf inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel is deze waardeoverdracht nog steeds mogelijk. Er is echter een belangrijke extra overweging bijgekomen waar u in uw beslissing om wel of niet de pensioenwaarde over te dragen op moet letten. De solidariteitsreserve komt namelijk bij een individuele waardeoverdracht te vervallen. Wat een solidariteitsreserve is en wat het verlies voor u betekent leg ik in dit artikel uit.

Voor- en nadelen waardeoverdracht afwegen

‘Omdat het kan’, betekent niet ‘dat een waardeoverdracht moet’.

Het was altijd al belangrijk goed de voor- en nadelen te bestuderen voordat u besloot de pensioenwaarde over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Waar u zoal op moet letten bij een individuele waardeoverdracht wordt uitgebreid beschreven in het artikel ‘Waardeoverdracht pensioen’. Daarnaast is er dus sinds de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel een overweging (een nadeel) bijgekomen.

Individuele waardeoverdracht vanaf pensioentransitie

Individuele waardeoverdracht

Zodra uw pensioenregeling is omgezet naar een regeling die voldoet aan de Wet toekomst pensioenen komt er een nieuw aandachtspunt bij, de solidariteitsreserve bij een solidaire premieregeling, de risicodelingsreserve bij een flexibele premieregeling of een compensatiedepot gaat verloren bij een individuele waardeoverdracht naar een andere pensioenregeling. Het grootste deel van de deelnemers en pensioengerechtigden krijgen in Nederland te maken met een solidariteitsreserve. De verschillende pensioenvormen en bijhorende reserves zijn terug te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘.

Collectieve waardeoverdracht

In het eerder genoemde artikel (Waardeoverdracht pensioen) staan ook andere vormen van waardeoverdracht. Zoals een collectieve waardeoverdracht, invaren (interne collectieve waardeoverdracht) enzovoort. Bij een collectieve waardeoverdracht is het goed voorstelbaar dat de solidariteitsreserve niet verloren gaat en dat partijen daar op collectief niveau vóóraf afspraken over maken.

Wat is een solidariteitsreserve?

Een solidariteitsreserve is een reserve om tegenvallers op te vangen en deze reserve wordt in de praktijk vooral gevormd om de verlaging van de pensioenen van de gepensioneerden op te vangen of te dempen. De solidariteitsreserve kan op de volgende manieren worden gevuld, namelijk met:

  • beschikbaar vermogen op het moment dat de pensioentransitie wordt doorgevoerd en er wordt besloten de reeds opgebouwde pensioenen over te hevelen naar de nieuwe pensioenregeling (invaren). Meer over de pensioentransitie, invaren en andere nieuwe termen is te lezen in het artikel ‘Nieuw pensioenstelsel’;
  • overrendement. Er is sprake van overrendement als het totaal behaalde rendement hoger is dan de toebedeelde beschermingsrendementen; en
  • premie-inleg door alle actieve deelnemers.

Reserve overdrager gaat naar de achterblijvende deelnemers en gepensioneerden

De deelnemer heeft geen individuele aanspraak op een deel van de solidariteitsreserve. Bij waardeoverdracht gaat het gedeelte van de reserve dat hij eerder heeft gevoed voor hem verloren. Het komt de achterblijvende actieve deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (slapers) die niet voor een waardeoverdracht hebben gekozen ten goede. U hebt er hoe dan ook aan bijgedragen en bent deze toekomstige bescherming kwijt na waardeoverdracht. Als de voordelen van een individuele waardeoverdracht tegen dit verlies opwegen hoeft het geen probleem te zijn.

Wat ook kan..

Wat ook kan is dat de nieuwe pensioenuitvoerder en/of pensioenregeling ook een solidaire premieregeling inclusief solidariteitsreserve is. Of er is geen solidariteitsreserve of risicodelingsreserve aanwezig. Dat laatste is goed mogelijk als de nieuwe werkgever een verzekerde pensioenregeling aanbiedt of een pensioenregeling ondergebracht bij een premiepensioeninstelling.

Het gaat erom dat u alle elementen afweegt en u niet blindstaart op één element

Wat in het nieuwe pensioenstelsel niet wijzigt is dat deze waardeoverdrachtmaterie complex blijft. Voor onafhankelijk pensioenadvies ben ik u daarom graag van dienst om zo alle voor- en nadelen op waarde te schatten en op basis van uw wensen en financiële situatie uw keuze te ondersteunen.

Bijgewerkt op 13 mei 2024.