Menu

Training pensioenmogelijkheden bij ontslag

Voor wie is deze training bedoeld?

De training pensioenmogelijkheden bij ontslag is bedoeld voor alle arbeidsjuristen, HR managers en andere geïnteresseerden die vaak met ontslagzaken te maken hebben. De pensioengevolgen, mogelijkheden en interessante combinaties zijn van toegevoegde waarde voor uw praktijk. Vandaar de training pensioenmogelijkheden bij ontslag.

Meer informatie over de training

Gevolgen en mogelijkheden

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Ontslag heeft grote gevolgen voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en het voorwaardelijk pensioen. Daarnaast kunnen deze pensioenvormen van invloed zijn op een transitie- of ontslagvergoeding en op de WW- of wachtgelduitkering. Als de afhandeling hieromtrent niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd kan dit de werkgever een extra pensioenboete opleveren.

De pensioengevolgen zijn vaak niet bekend, laat staan de mogelijkheden.

Mogelijkheden, pensioenoplossingen

Tijdens de training maakt u kennis met de gevolgen en mogelijkheden van een ontslag voor het pensioen. Dat levert u en uw relatie voordeel op.

Er zijn interessante combinaties van regelingen mogelijk die voor een werknemer en/of werkgever tot een beter resultaat kunnen leiden. Dat maakt dat het ontslagtraject soepeler verloopt en voorkomt een eventuele aansprakelijkheid. U heeft immers een zorgplicht.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden die voorbij zullen komen (geen limitatieve opsomming):

  • is een waardeoverdracht verstandig;
  • wat zijn de gevolgen voor het pensioen als de arbeidsovereenkomst wordt hersteld;
  • zijn latere wijzigingen van invloed op de eerdere pensioenopbouw;
  • hoe dient de communicatie te verlopen;
  • wanneer is er sprake van dwaling; en
  • wat kan een voormalig werknemer het beste met zijn/haar ontslagvergoeding doen?

Allemaal vragen die worden beantwoord en uitgediept. Direct toepasbaar voor uw dagelijkse praktijk.

Fiscaliteiten komen ook aan bod

Naast de contractuele en arbeidsrechtelijke mogelijkheden moeten de fiscale consequenties worden meegewogen. De regeling voor vervroegde uittreding (RVU), generatiepact, vrijwillige voortzetting, deeltijdpensioen, en inhaal/inkoop van pensioen zijn allen aan fiscale regels gebonden.

Het voorkomen van aansprakelijkheid enerzijds, anderzijds een betere regeling voor uw klant en meer omzet voor u.

Waar, wanneer en hoe?

Bij u op kantoor (een incompany-training), of op een externe locatie, persoonlijk of via een videoconferentie, er is veel mogelijk.

De kosten worden afhankelijk van de gekozen vorm bepaald.

U krijgt er het volgende voor terug

  • 3 PO/PE punten;
  • boek Pensioenoplossingen bij ontslag (2e editie); en
  • veel praktische tools.

Contact opnemen