Menu

Training pensioenmogelijkheden bij ontslag

Voor wie is deze training bedoeld?

De training pensioenmogelijkheden bij ontslag is bedoeld voor alle arbeidsjuristen, HR managers en andere geïnteresseerden die vaak met ontslagzaken te maken hebben. De pensioengevolgen, mogelijkheden en interessante combinaties zijn van toegevoegde waarde voor uw praktijk. Door kennis te hebben én gebruik te maken van niet voor de hand liggende oplossingen zijn de werkgever en werknemer mogelijk beter af en loopt het ontslagtraject soepeler. Daarom is er naast het boek de training: Pensioenmogelijkheden bij ontslag.

Meer informatie over de training

Gevolgen en mogelijkheden

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Ontslag heeft grote gevolgen voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en de arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Daarnaast kunnen deze pensioenvormen van invloed zijn op een transitie- of ontslagvergoeding en op de WW- of wachtgelduitkering.

Als de afhandeling hieromtrent niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd kan de werknemer worden benadeeld. Het financiële nadeel kan hij eventueel op de werkgever verhalen. Zonde want de juiste insteek levert beide partijen voordeel op waardoor het ontslagtraject soepeler verloopt.

De pensioengevolgen zijn vaak niet bekend, laat staan de mogelijkheden.

Mogelijkheden, pensioenoplossingen

Tijdens de training maakt u kennis met de gevolgen en mogelijkheden van een ontslag voor het pensioen.

Er zijn interessante combinaties van regelingen mogelijk die voor een werknemer en/of werkgever tot een beter resultaat kunnen leiden. Een optimaal resultaat wordt van u verwacht en gewaardeerd en voorkomt een eventuele aansprakelijkheid. U heeft immers een zorgplicht.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden die voorbij zullen komen (geen limitatieve opsomming):

 • wat zijn de gevolgen van een ontslag voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • hoe kunnen de gevolgen worden opgevangen;
 • heeft pensioen invloed op een transitie- en/of ontslagvergoeding;
 • wanneer wordt een WW- of WIA-uitkering gekort met pensioen;
 • is een korting te voorkomen;
 • is een waardeoverdracht verstandig;
 • wat levert een vrijwillige voortzetting op;
 • wat zijn de gevolgen voor het pensioen als de arbeidsovereenkomst wordt hersteld;
 • zijn latere pensioenwijzigingen van invloed op de eerdere pensioenopbouw;
 • hoe dient de communicatie te verlopen;
 • wanneer is er sprake van dwaling;
 • wat kan een voormalig werknemer het beste met zijn/haar ontslagvergoeding doen; en
 • zijn de gevolgen en mogelijkheden gewijzigd sinds de Wet toekomst pensioenen vanaf 1 juli 2023 van toepassing is?

Allemaal vragen die worden beantwoord en uitgediept. Direct toepasbaar voor uw dagelijkse praktijk.

Fiscaliteiten komen ook aan bod

Naast de contractuele en arbeidsrechtelijke mogelijkheden moeten de fiscale consequenties worden meegewogen. De regeling voor vervroegde uittreding (RVU), generatiepact, vrijwillige voortzetting, deeltijdpensioen en inhaal/inkoop van pensioen zijn allen aan fiscale regels gebonden en komen aan bod.

Waar, wanneer en hoe?

Bij u op kantoor (een incompany-training), of op een externe locatie, persoonlijk of via een videoconferentie, er is veel mogelijk.

De kosten worden afhankelijk van de gekozen vorm bepaald.

U krijgt er het volgende voor terug

 • boek Pensioenoplossingen bij ontslag (3e editie); en
 • veel praktische tools.

Contact opnemen