Menu

RVU-drempelvrijstelling tijdelijk beschikbaar

Vertrekregelingen die ervoor zorgen dat voornamelijk oudere werknemers de periode tussen ontslag en pensioen kunnen overbruggen worden niet gestimuleerd. Ze worden ook wel verkapte VUT-regelingen genoemd of beter een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Mocht een vertrekregeling als RVU-regeling wordt aangemerkt dan betaalt een werkgever een extra fiscale heffing van 52% over de totale vergoeding. De kans is groot dat de werkgever in verband met deze heffing de vergoeding aan de werknemer verlaagt om niet meer kwijt te zijn. Het is voor werkgever en werknemer daarom van belang één van de uitzonderingsmogelijkheden te gebruiken. De mogelijkheden beschrijf ik in paragraaf 10 van de whitepaper ‘Pensioenoplossingen bij ontslag’.

RVU-drempelvrijstelling moet binnen 2 jaar worden benut

Eerder met pensioen gaan is zeker gedurende de komende twee jaar voor een relatief grote doelgroep makkelijker te realiseren. Als de werkgever en werknemer vóór 31-12-2025 schriftelijk een vertrekregeling overeenkomen kan de vertrekregeling voor een beperkt bedrag en voor een maximale periode zijn vrijgesteld van de eerder besproken fiscale boete. Het vrijgestelde bedrag is in 2024 bruto op jaarbasis € 26.184 en de duur is maximaal drie jaar.

Op welke doelgroep is de drempelvrijstelling van toepassing?

Doelgroep: iedereen die voor 31-12-2025 een leeftijd bereikt die drie jaar vóór AOW-leeftijd ligt. De AOW-leeftijd is voor iedereen die voor 2028 deze leeftijd bereikt 67 jaar. Vervolgens 67 jaar en drie maanden voor zij die de AOW-leeftijd bereiken in 2028. Meer over de stijging van de AOW leeftijd is te lezen in het artikel ‘Met pensioen’.

Paar voorbeelden. U bent geboren op:

  • 1 januari 1961. Dan is de AOW-datum 1-4-2028 en zou u op basis van uw geboortedatum voor een RVU-drempelvrijstelling in aanmerking komen;
  • 1 januari 1962. Dan is de AOW-datum 1-4-2029 en zou u op basis van uw geboortedatum niet voor een RVU-drempelvrijstelling in aanmerking komen; en
  • 30 september 1961. Dan is de AOW-datum 30-12-2028 en zou u op basis van uw geboortedatum voor een RVU-drempelvrijstelling in aanmerking komen.

De AOW-leeftijd is te controleren op de SVB website.

Hoe groot is de doelgroep?

Hoe groot de doelgroep is, is te herleiden uit de informatie op de website van het CBS.

Bevolkingspiramide CBS

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komen er de komende jaren meer dan 1,1 miljoen mannen en vrouwen in aanmerking voor een RVU-drempelvrijstelling als er sprake is van een dienstverband en deze regeling voor hen open staat. Echter….

  • In veel cao’s wordt de doelgroep beperkt tot enkel functiegroepen die de bij de totstandkoming van de cao betrokken partijen als een zwaar beroep aanmerken. Door deze afbakening wordt de RVU-drempelvrijstelling in werkelijkheid veel minder vaak aangeboden; en
  • Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden die misschien beter bij de werkgever en werknemer passen. Deze bespreek ik in meerdere artikelen en tevens zeer uitgebreid in het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag‘.

Onbekend maakt onbemind

Het gaat mij er vooral om dat ook deze mogelijkheid, de RVU-drempelvrijstelling, onder de aandacht komt en/of blijft. Er zijn meerdere mogelijkheden om eerder (deels) te kunnen stoppen met werken. Ik merk bijna dagelijks dat veel belanghebbenden niet (volledig) op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Vandaar dit artikel.

Verlenging RVU-drempelvrijstelling

Het kan zijn dat deze regeling, de RVU-drempelvrijstelling, wordt verlengd. Of niet. Verstandig om niet op een verlenging te wachten en indien gewenst met de verschillende mogelijkheden aan de slag te gaan als u aan de voorwaarden voldoet. Een uitgebreid artikel waarin de voorwaarden aangevuld met veel voorbeelden wordt beschreven is het artikel ‘Vervroegd pensioen: dit zijn de mogelijkheden in 2024’

Interessant want als de werkgever minder kosten maakt om u te helpen bij een vervroegd pensioen dan houdt u wellicht meer over.

Bijgewerkt op 30 december 2023.