Menu

Minder werken voor pensioen

Aanleiding

Minder werken voor pensioen? Uit onderzoek dat Wijzer in geldzaken in 2018 heeft uitgevoerd blijkt dat 71% van de beroepsbevolking gemiddeld 7,5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd minder wil werken. Hoe kunnen zij dat realiseren? Met andere woorden; hoe geleidelijk met pensioen te gaan? Volgens de ondervraagde respondenten zijn daar meerdere opties voor beschikbaar. In de bijgevoegde whitepaper ga ik op de doelmatigheid van deze en andere middelen in.

Middelen om minder te werken voor pensioen

In de whitepaper staan uitgebreid de middelen beschreven die de werknemers ter beschikking staan om vóór pensioeningangsdatum minder te kunnen werken.

Wanneer vanaf pensioenleeftijd het totale pensioeninkomen (inclusief AOW) 70% van het laatstverdiende bruto loon bedraagt, is er sprake van een aanvaardbaar pensioen. Dat was in ieder geval de gedachte. Het wegvallen van premieverplichtingen en (hopelijk) lagere hypotheeklasten vanaf AOW-leeftijd zorgen voor een gelijkwaardig netto besteedbaar inkomen.

Het is een misverstand dat er sprake is van een pensioentekort als het totale pensioeninkomen bijvoorbeeld slechts 50% van het huidige inkomen bedraagt. Misschien is de persoon in kwestie nooit naar zijn inkomen uit arbeid gaan leven. Is hij gaan sparen waardoor hij eerder minder of helemaal kan stoppen met werken. Het gaat om de wensen van de vervroegd (gedeeltelijk) gepensioneerde en hoeveel hij bij elkaar kan sparen. Vooruit plannen is voor de meeste mensen moeilijk, toch is het dé basis voor het in stand houden van de eigen financiële zelfredzaamheid. De middelen die daarbij kunnen helpen worden in de volgende paragrafen besproken.

Geschikte middelen