Menu

SBI-code en pensioen

Wat is de relatie tussen de SBI-code en pensioen? Dat wordt uitgelegd in dit artikel. Als de werkzaamheden wijzigen leidt dat meestal tot een aanpassing van de SBI-code in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook al zijn de unieke werkzaamheden niet altijd in een hokje te plaatsen, een ondernemer doet er verstandig aan de codes te kiezen die de actuele werkzaamheden zo goed mogelijk benaderen. Vervolgens kunnen de pensioengevolgen groot zijn. Het kan namelijk zo maar blijken dat een ondernemer en zijn werknemers onder een verplicht gesteld pensioenfonds vallen. Net zoals 80% van de andere ondernemers in Nederland.

SBI-code en Pensioenlogica
SBI-Code en Pensioenlogica

Verplicht gesteld pensioenfonds

Een bedrijf dat onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt heeft geen vrije pensioenkeuze. Het georganiseerde bedrijfsleven, die een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt, heeft al voor het bedrijf gekozen. Ter voorkoming van eventuele onderlinge concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Verplichtingen nagaan vóór aanname personeel

Iedere ondernemer zou voordat hij personeel aanneemt zich moeten afvragen of een pensioenverplichting (en/of cao) op zijn bedrijf van toepassing is. Daarnaast is het noodzakelijk regelmatig te controleren of er nog steeds sprake is van een al dan niet vrije keuze. Het bereik van de verplichtstelling kan namelijk worden uitgebreid of gewijzigde werkzaamheden zorgen ervoor dat hij er vanaf een bepaald moment wel onder valt.

Wijziging verplichtstelling of werkzaamheden hebben grote pensioengevolgen

Vaststellen wel of geen verplichtstelling

De verplichtstellingsbesluiten van de pakweg veertig verplicht gestelde pensioenfondsen zijn tekstueel vaak moeilijk leesbaar en voor meerdere interpretaties vatbaar. Het kan ook zijn dat het pensioenfonds de ondernemer op een verplichte aansluiting wijst naar aanleiding van de wijziging van de SBI-code. Een vervelende boodschap, zeker als het pensioenfonds vindt dat het bedrijf en de werknemers al veel eerder onder hun bereik vallen. Het pensioenfonds was alleen niet eerder op de hoogte van het bedrijf en de werkzaamheden. Het gevolg is dat zij met terugwerkende kracht de gemiste premie over vele jaren kunnen verhalen.

Hadden ze daar dan niet eerder mee kunnen komen?

Wel als ze het wisten, maar ze waren er niet van op de hoogte. Uiteindelijk is het de plicht van de ondernemer te controleren of hij onder de verplichtstelling valt. Het is dus belangrijk om voor personeelsaanname de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Bedrijfstakpensioenfonds 2000 en cao te (laten) onderzoeken. En dit periodiek te blijven doen. Ook al wijzigen de feitelijke werkzaamheden niet, het pensioenfonds kan haar terrein uitbreiden. Bijna ongemerkt, met grote gevolgen.

Kortom het actueel houden van de SBI-code is erg belangrijk. Ook al is een ondernemer niet in een hokje te plaatsen.

Verdere verdieping en een voorbeeld

Meer over verplichtstellingen is te lezen in het kennisbank-artikel: Totstandkoming pensioenregeling; en in het artikel ‘Andere activiteiten? Denk aan pensioen! gepubliceerd door FA Rendement (inclusief voorbeeld).

Bijgewerkt op 5 mei 2022.