Menu

Pensioeninformatie doorberekenen

De gebruiker betaalt

De politiek verwacht dat het langer en minder defensief doorbeleggen, zelfs in de uitkeringsfase, een positief effect zal hebben op de hoogte van het pensioen. Dit leidt tot een toename van de keuzemogelijkheden en informatieverplichtingen. Tevens nemen de kosten toe. Naar schatting hebben de communicatieverplichtingen tussen 2002 en 2012 minstens 3,2 miljard euro gekost. Kunnen de pensioenuitvoerders de kosten gemoeid met de pensioeninformatie doorberekenen? Met andere woorden; is het mogelijk de informatie-/advieskosten (anno 2017) in rekening te brengen bij de gebruiker? Relevant want een verhoogd kostenbewustzijn kan tot lagere kosten en een hoger pensioen leiden.

Essentiële informatie

Het uitgangspunt was bij de totstandkoming van de Pensioenwet dat essentiële informatie kosteloos moest zijn. Essentiële informatie is volgens de nota van toelichting informatie met een groot rechtstreeks belang voor de geïnformeerde. In de Beleidsregel Informatieverstrekking interpreteert de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de gedragstoezichthouder, essentiële informatie jaren later als “informatie die een consument in ieder geval nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen”. Zijn de informatieverplichtingen voortvloeiend uit onder andere de Wet verbeterde premieregeling essentieel? Als dat zo is, kan deze pensioeninformatie niet aan de gebruiker worden doorberekend.

Deelvragen

De volgende deelvragen komen aan bod:

  • Welke informatie-/advieskosten worden collectief gedragen en welke kunnen individueel in rekening worden gebracht?
  • Wat is het verschil tussen informatie en advies?
  • Indien de informatie-/advieskosten individueel kunnen worden doorbelast, door wie wordt dit dan gedaan, hoe en wat is een passende vergoeding?

Mogen pensioenfondsen adviseren?

De antwoorden op de deelvragen zullen leiden tot een onderbouwde conclusie. Daarnaast wordt de vraag behandeld of verzekeraars, premiepensioeninstellingen en/of pensioenfondsen mogen adviseren. Of dat zij zich moeten beperken tot informeren. Kortom hoe ver mogen zij gaan in hun collectief en/of individueel door te belasten dienstverlening.

Het artikel verscheen in april 2017 in het vakblad ‘Tijdschrift voor pensioenvraagstukken’, TPV 2017/11.