Menu

Voorwaardelijk pensioen behouden

Voorwaardelijk pensioen is een aanvullend pensioen dat de pensioenaanspraken van de reguliere pensioenregeling verhoogt. Sociale partners konden deze arbeidsvoorwaarde collectief overeenkomen. Toen de pensioenleeftijd in 2005 in één klap naar 65 jaar ging, gebeurde dit veel. Bij uitdiensttreding blijft het voorwaardelijk pensioen echter niet automatisch overeind. Er moet actie worden ondernomen om dit aanvullend pensioen te behouden.

Verlies van voorwaardelijk pensioen voorkomen

Zolang het voorwaardelijk pensioen niet is gefinancierd, blijft het voorwaardelijk en dat betekent dat het bij een ontslag of faillissement komt te vervallen. Soms is het echter mogelijk om dit aanvullend pensioen na het einde van het dienstverband te behouden. De voorwaarden om het verlies van voorwaardelijk pensioen bij uitdiensttreding te voorkomen verschillen per sector en pensioenuitvoerder. Een werknemer heeft drie opties om het voorwaardelijk pensioen te behouden:

  1. Opnieuw in dienst treden bij een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds van de voorwaardelijke pensioenregeling. Als de werknemer aansluitend op zijn dienstverband bij uw onderneming een nieuwe baan vindt bij een andere werkgever uit dezelfde branche, zet hij de opbouw van de pensioenregeling bij hetzelfde pensioenfonds voort. Ook zijn voorwaardelijke pensioen komt dan niet te vervallen door het ontslag bij uw onderneming.
  2. Met pensioen gaan. Om met pensioen te kunnen gaan, moet de werknemer op de ontslagdatum de minimale pensioenleeftijd hebben bereikt. Of de werknemer kan de periode tot pensioen of tot de uiterlijke financieringsdatum overbruggen door vrijwillig zijn deelnemerschap aan de pensioenregeling voort te zetten. Als een werknemer volledig of gedeeltelijk met vervroegd pensioen wil gaan, is dat alleen mogelijk als de pensioenregeling deze mogelijkheid aanbiedt. Daarnaast moeten de fiscale eisen en consequenties voor een eventuele WW-uitkering worden meegewogen.
  3. Een aparte vrijwillige voortzetting. Er zijn fondsen waarbij een dienstverband met een bij het pensioenfonds aangesloten werkgever niet van belang is, maar wel het deelnemerschap in de pensioenregeling. De voormalig werknemer blijft er deelnemer door de regeling vrijwillig voort te zetten na zijn dienstverband.

Artikel ‘Een schepje erbovenop’

In Salaris Rendement van maart 2019 publiceerde Dirk Jan Plate het artikel ‘Een schepje erbovenop’. Dit artikel over het voorwaardelijk pensioen beschrijft de mogelijkheden die er zijn om dit aanvullend pensioen te behouden uitgebreider.