Menu

Premievordering pensioenfonds: € 30 miljoen

Kan een hulpmiddel een verpleegartikel zijn?

Een belangrijke vraag want als dat zo is vallen werkgever en werknemers terugwerkend onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat heeft grote financiële consequenties. Voor de werkgever leidt een verplichtstelling tot een extra premielast van ongeveer € 30 miljoen over een periode van ruim 6,5 jaar. De kantonrechter sprak zich uit op 19 april 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:1882).

Feiten

Gedurende de periode 1 juni 2014 tot 1 januari 2021 viel het uitlenen van verpleegartikelen onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van het pensioenfonds. Om onder de werkingssfeer te vallen was het niet nodig dat het uitlenen van verpleegartikelen werd gecombineerd met een verpleegactiviteit. Het enkel uitlenen zonder verpleegactiviteit was voldoende om onder de werkingssfeer te vallen.

De werkgever heeft het niet over verpleegartikelen maar over ‘hulpmiddelen ter bevordering van de zelfredzaamheid van de afnemers’. Dus rest de vraag:

Zijn hulpmiddelen ter bevordering van de zelfredzaamheid van de afnemers een verpleegartikel?

Opsomming uit te lenen artikelen

De werkgever leent het volgende uit:

  • hoog/laag bedden met toebehoren;
  • scootmobielen, aangepaste fietsen, loophulpmiddelen;
  • badliften, badplanken, toilet- en douchestoelen; en
  • drempelhulp, rolstoelen, trippenstoelen en aangepaste stoelen.

Gevolgen zijn groot

PFZW toont door middel van wet- en regelgeving aan dat toilet- en douchestoelen, badplanken, hoog/laagbedden en tilliften in ieder geval zijn aan te merken als verpleegartikelen. Tevens kan de werkgever geen voorbeelden noemen van uit te lenen verpleegartikelen die niet als hulpmiddel zijn te beschouwen.

De kantonrechter vindt dat deze werkgever en zijn werknemers onder de werkingssfeer vallen. Tevens is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat de werkgever de extra premie betaalt in plaats van dat het pensioenfonds en andere pensioenfondsdeelnemers daarvoor opdraaien.

Meer over verplichtstellingen en werkingssfeervraagstukken is te lezen in het artikel ‘Verplichtstelling pensioenfonds‘.

Bijgewerkt op 25 april 2023.