Menu

PMT vernieuwd

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft zijn transitieplan gepubliceerd en wil vanaf 1 januari 2026 over. Alle bestaande pensioenen worden naar het nieuwe pensioencontract overgeheveld. Er is geen sprake meer van een min of meer gegarandeerde pensioenhoogte (‘min of meer‘ want de pensioenen kunnen immers in nood worden verlaagd) maar van een pensioenvermogen waarmee op pensioendatum een variabel pensioen wordt gekocht. Bent u nog steeds actief deelnemer? Dan vult de nieuwe premie-inleg het pensioenvermogen samen met de te behalen rendementen aan en verhoogt daarmee de pensioenuitkering. In de volgende alinea’s wordt in het kort beschreven welke wijzigingen er bij PMT vermoedelijk plaatsvinden. ‘Vermoedelijk’ want er kan vóór 2026 nog van alles veranderen of misschien is mijn interpretatie anders dan dat sociale partners bedoelen.

Meer fondsonafhankelijke informatie over inhoudelijke wijzigingen die alle pensioenregelingen raken is te lezen in het artikel ‘Nieuw pensioenstelsel’.

Samenvatting van de wijzigingen

De hoogte van de premie is 24,35%. Fiscaal is het maximum 30%. Daar blijft PMT dus onder. Volgens PMT is de premiehoogte voldoende om het gestelde pensioendoel te behalen. Het doel is het behalen van een pensioen van 80% van de gemiddelde pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het verschil tussen het pensioengevend loon minus de AOW-franchise (u krijgt immers een AOW-uitkering). Deze 80% wordt gehaald als u 43 jaren deelneemt en de verwachtingen uitkomen. De kans dat de verwachtingen uitkomen is slechts 55% echter volgens het transitieplan hoger dan op het moment.

Spaarpremie nieuw pensioenstelsel

Los van de spaarpremie bepalen meer factoren de uiteindelijke pensioenhoogte!

Solidaire premieregeling tot bepaalde hoogte

PMT zal net zoals bijna alle pensioenfondsen een solidaire premieregeling uitvoeren. Verzekeraars en premiepensioeninstellingen voeren daarentegen een flexibele premieregeling uit. De verschillen tussen deze regelingen zijn te lezen in het artikel ‘Het nieuwe pensioencontract‘.

De verplichte pensioenregeling is nog steeds qua salaris begrenst. In 2024 is het bedrag € 89.382 ten opzichte van het fiscale maximum van € 137.800. Over het verschil mag een vrijwillige pensioenregeling worden overeengekomen.  

Solidariteitsreserve dient meerdere doelen

De solidariteitsreserve dient drie doelen:

  1. Het stabiliseren van de hoogte van de ingegane pensioenen en het verminderen van de kans op verlaging;
  2. Het afdekken van microlangleven risico voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden; en
  3. Het afdekken van het risico dat in de opbouwfase het persoonlijk pensioenvermogen van de deelnemer negatief wordt.

Hoe groter de reserve, hoe meer stabiliteit. De hoogte is bij aanvang afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Bij een invaardekkingsgraad van 110% is de solidariteitsreserve 3%, bij > 115% is de solidariteitsreserve 5%.

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en wezenpensioen en zorgt ervoor dat de achterblijvers, partner, kinderen, financieel worden ondersteund bij overlijden. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum kent voortaan een uniforme partnerdefinitie. Vanaf 2026 is er voor samenwoners geen notariële samenlevingsovereenkomst meer benodigd. Wel een samenlevingsverklaring. Hoe deze verklaring bij PMT kan worden verkregen, is nog niet bekend.

Berekening nabestaandenpensioen eenvoudiger

Daarnaast is de berekening van de hoogte van het nabestaandenpensioen eenvoudiger. Het nabestaandenpensioen is niet meer diensttijdafhankelijk maar een percentage van het pensioengevend loon. Namelijk 20% van het pensioengevend loon (levenslang uit te keren) en het wezenpensioen is 10% per kind tot de 25-jarige leeftijd van het kind. Tevens is er een nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat) die na overlijden een extra € 5.000 per jaar uitkeert.

Afhankelijk van het inkomen is het verzekerde percentage relatief laag. Het maximum van 50% (partnerpensioen) respectievelijk 20% (wezenpensioen) is misschien weer wat te hoog maar ik signaleer dat het verstandig is goed te bestuderen of uw achterblijvers na uw overlijden wel voldoende overhouden.

Een voorbeeld ten opzichte van andere pensioenuitvoerders:

Bij overlijden, partner zonder kinderen

Meer vergelijkingen met andere pensioenfondsen: Nabestaandenpensioen diverser dan ooit.

Wilt u meer weten over de wijzigingen of zijn er andere pensioenvraagstukken die u wilt voorleggen? Neem contact met mij op. Als onafhankelijk pensioenadviseur help ik u graag verder.  

Een ander specifiek PMT artikel

Verplichtstelling PMT of niet? – Pensioenrecht adviseur (pensioenlogica.nl)

Bijgewerkt op 5 juni 2024.