Menu

Pensioenvlekken inkleuren

Er zijn bedrijven waar geen pensioenregeling wordt aangeboden. We noemen dat een zogenoemde witte vlek. Een grijze vlek is een pensioenregeling die niet optimaal is.

Ontwikkeling witte pensioenvlekken in cijfers

Volgens het CBS waren er eind 2019 in totaal 6.983.000 werknemers. In totaal bouwden 936.000 geen pensioen op. Dat is ruim 13%. De vakbonden en werkgevers hebben in oktober 2022 afgesproken dit tekort te willen halveren en hebben als doel een extra 450.000 werknemers pensioen te laten opbouwen.

Twee maanden later bleek een afname zichtbaar, anders gezegd de witte vlek werd licht ingekleurd. Deze cijfers zijn van de week (februari 2024) gepubliceerd. Per december 2022 zijn er 7.248.000 werknemers. In totaal bouwen 766.000 geen pensioen op. Dat is 10,5%. Een lichte verbetering is dus zichtbaar.

Hoe deze witte pensioenvlek verder reduceren?

Om de witte vlek in te kleuren zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • eventuele wachttijden om aan de pensioenregeling mee te mogen doen zijn afgeschaft;
  • de pensioenleeftijd is verlaagd naar 18 jaar; en
  • eerder (vanaf 2021) was er al voor payroll werknemers een minimale pensioenopbouw verplicht gesteld.

Het wegwerken van de witte vlek is belangrijk want enkel een AOW-uitkering is geen vetpot. Echter met het inkleuren van de witte vlekken zijn we er niet. Ik houd sowieso meer van gekleurde vlekken.

Pensioenvlekken

Grijze pensioenvlek

Daarnaast is er ook nog een grijze vlek. Dat is de gebruikte term voor pensioenregelingen die niet maximaal zijn. Daar zijn er ook veel van. Bij verzekeraars, premiepensioeninstelling en bij pensioenfondsen. Oplossingen bovenop een verplicht gestelde basisregeling bij een pensioenfonds zijn uitgewerkt in het artikel ‘Excedent pensioenregeling’.

Oorzaak grijze pensioenvlek

De oorzaak van de grijze vlekken werd mede genoteerd in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Daarin is te lezen dat de gemiddelde premie-inleg bij een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds circa 50% hoger ligt dan bij een verzekeraar. Nu is het wel zo dat bedrijfstakpensioenfondsen andere rekenmethodieken hanteren, er is sprake van een doorsneesystematiek enzovoort waardoor de premie-inleg niet helemaal is te vergelijken. Echter dat verklaart niet het verschil van 50%.

De premie-inleg daar gaat het om!

Een inleg van bijvoorbeeld 3% van de pensioengrondslag zet geen zoden aan de dijk. Het is een begin echter er moet veel meer bij. Belangrijk dat de werkgever de werknemer daarop wijst. Meer over de verschillen in premie-inleg is te lezen in het artikel ‘Pensioenregeling inhoudelijk’

En als de premie-inleg maximaal is over een lange periode? Dan kan het resultaat zijn dat er sprake is van een overschot waardoor u misschien wel eerder met pensioen kan gaan.

Andere interessante pensioenweetjes:

In de CBS-cijfers zijn ook andere interessante feiten te lezen zoals:

  • 267.000 van de werknemers bouwt op dit moment geen pensioen op en heeft geen eigen woning;
  • 397.000 heeft wel een eigen woning maar ja hoeveel eigen schuld erop zit kunnen we niet herleiden;
  • 202.000 van de witte vlek werknemers heeft een eigen vermogen van < € 10.000;
  • 500.000 van de werknemers zonder pensioenopbouw verdient minder dan € 35.000 bruto per jaar; en
  • 486.000 van de werknemers zonder pensioenopbouw werken in de commerciële dienstverlening.

Bij veel van deze werknemers is een actie benodigd die pas zal plaatsvinden als men zich daarvan bewust is.

Bewustwording is eenvoudig

Interessant echter het zijn alleen maar cijfers, verbanden kunnen we er niet uithalen. Het blijft dus zaak om de situatie per persoon op maat te bestuderen. Dat kan relatief eenvoudig. Hoe? Door het pensioenregister te openen. Als u van het getoonde netto inkomen schrikt is het belangrijk om tot actie over te gaan. Ik schets een plan van aanpak in het artikel ‘Pensioenopbouw ZZP – begin met een plan’. Eenvoudig en praktisch.

Als u pensioenadvies op maat wenst ben ik u als onafhankelijk pensioenadviseur graag van dienst. De verschillende diensten die ik aanbied zijn overzichtelijk in kaart gebracht op de homepage.

Contact

Bijgewerkt op 1 maart 2024.