Menu

Pensioenverschillen pensioenfondsen

In het nieuwe pensioenstelsel wordt er een premie-inleg beloofd. De premiehoogte bepaalt in belangrijke mate de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Echter niet de volledige premie wordt voor het ouderdomspensioen gebruikt. Een gedeelte van de premie is bestemd voor het partnerpensioen, administratiekosten, arbeidsongeschiktheidsdekkingen enzovoort. Wat overblijft is de spaarpremie waarmee het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden vanaf pensioendatum wordt opgebouwd. Sommige pensioenfondsen hebben de toekomstige spaarpremie gepubliceerd in een transitieplan (lees ook het artikel Transitieplannen verzameld). Deze spaarpremies heb ik vergeleken en kunnen een indicatie van de pensioenverschillen geven. Pas op, er zijn veel meer onderdelen die de kwaliteit bepalen. Deze benoem ik dan ook in het artikel.

Transitieplannen geven alvast een inkijkje

Pensioenfonds Vervoer, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice, Pensioenfonds Recreatie, Pensioenfonds voor de bouw (bpfBouw), Pensioenfonds Schoonmaak, Pensioenfonds Horeca & Catering, Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) hebben allemaal een (voorlopig) transitieplan gepubliceerd waaruit de spaarpremie valt te herleiden.

Vanaf implementatie van het nieuwe pensioenstelsel zijn de spaarpremies van deze pensioenfondsen naar verwachting:

Spaarpercentages pensioenfondsen

Spaarpremies zeggen niet alles

Pas wel op als u deze spaarpremies met de spaarpremies bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen vergelijkt. Verzekerde regelingen en premiepensioeninstellingen voeren namelijk voornamelijk flexibele premieregelingen uit. Pensioenfondsen solidaire premieregelingen. Een solidaire premieregeling bevat altijd een solidariteitsreserve die vaak wordt gevuld met een deel van het overrendement en soms met een gedeelte van de reguliere spaarpremie. De spaarpremies van verzekerde pensioenregelingen, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen kunnen daardoor niet een-op-een worden vergeleken. Meer over de verschillen tussen een solidaire en flexibele premieregeling is te lezen in het artikel Het nieuwe pensioencontract.

Kwaliteit pensioenregelingen

Daarnaast zijn er meer onderdelen die de kwaliteit van de pensioenregeling bepalen. Zoals:

  • hoe er wordt belegd;
  • zijn er vrije keuzes te maken (Pensioenfondsen en de flexibele premieregeling);
  • wat voor nabestaandenpensioen wordt er aangeboden bij overlijden vóór pensioendatum (Nabestaandenpensioen diverser dan ooit);
  • welke loonbestanddelen tellen mee voor het pensioengevend loon; en
  • is de gebruikte AOW-franchise minimaal (een zo’n laag mogelijke drempel waarboven pensioen wordt opgebouwd) of is deze franchise hoger dan het minimum?

Uiteindelijk dient bij een volledige vergelijking alle onderdelen te worden gewogen!

Voor een overzicht van alle onderdelen verwijs ik u naar het kennisbank-artikel Pensioenregeling inhoudelijk. Wilt u pensioenfondsen toevoegen aan het bovenstaande overzicht of heeft u vragen dan hoor ik het graag. Voor een onafhankelijk pensioenadvies kunt u mij via het contactformulier bereiken.

Bijgewerkt op 10 juni 2024.