Menu

Pensioenveranderingen 2023

De Pensioenwet is op 1 juli 2023 gewijzigd. Het nieuwe pensioenstelsel brengt veel wijzigingen met zich mee. Zoals de toekomstige pensioenopbouw die wijzigt in een premieafspraak. De hoogte van het pensioen wordt daarmee afhankelijk van de hoogte van de premie, beleggingsresultaten, rente op pensioendatum, overlevingskansen enz. Tevens zullen de meeste pensioenfondsen de bestaande pensioenen overdragen (invaren) naar het nieuwe systeem. De verwachting is dat de uitkeringen in het nieuwe stelsel volatieler zullen zijn (sneller omhoog en omlaag gaan).

Andere wijzigingen én de jaarlijks terugkerende fiscale pensioencijfers zijn in dit beknopte overzicht terug te vinden.

Andere pensioenwijzingen

De bovenstaande wijzigingen zijn al ingegaan of zullen vanaf 2024 naar verwachting gefaseerd ingaan. Tevens zijn er wijzigingen waarmee u jaarlijks te maken heeft en die te lezen zijn in de volgende paragraaf.

Fiscale pensioencijfers 2023

Jaarlijks wijzigen de minimale AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon. Onder een overzicht:

Middelloon franchiseEindloon franchiseMaximaal pensioengevend loon
2015€ 12.642,00€ 14.305,00€ 100.000,00
2016€ 12.953,00€ 14.657,00€ 101.519,00
2017€ 13.123,00€ 14.850,00€ 103.317,00
2018€ 13.344,00€ 15.099,00€ 105.075,00
2019€ 13.785,00€ 15.599,00€ 107.593,00
2020€ 14.167,00€ 16.030,00€ 110.111,00
2021€ 14.544,00€ 16.458,00€ 112.189,00
2022€ 14.802,00€ 16.749,00€ 114.866,00
2023€ 16.322,00€ 18.470,00€ 128.810,00
Pensioenveranderingen 2023 – Pensioenlogica

Een lagere franchise is mogelijk als het opbouwpercentage lager is dan het maximum.

Bijgewerkt op 1 juli 2023.