Menu

Pensioensituaties verschillen

In meerdere artikelen schrijf ik over het feit dat pensioen een WW-uitkering kort en dat er uitzonderingen zijn om dat te voorkomen. Soms haalt een ontslagen werknemer er een ex-collega bij om zijn verhaal te ondersteunen. Is er sprake van gelijke gevallen of zijn er verschillen tussen de pensioensituaties van de oud-collega’s? Daar gaat het om. En meer kansrijk, de uitzonderingen op de hoofdregel die restrictief worden uitgelegd. Laat ik daar in dit artikel mee beginnen.

Pensioen kort WW, ook in deze zaak

De kantonrechter sprak zich op 30 april 2024 (ECLI:NL:RBZWB:2024:2818) uit over een werknemer die meent uitgezonderd te zijn en wel recht te hebben op én een volledige WW-uitkering én een volledig pensioen. Het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de kantonrechter zien dat anders.

Ik zie overigens regelmatig uitspraken voorbij komen waarin een werknemer of zijn advocaat een haakje met één van de drie uitzonderingen zoekt. Logisch echter dan moet er wel een kans zijn. In deze zaak is er geen kans, de volgende uitzonderingen gaan niet op:

  • Werknemer heeft altijd fulltime gewerkt, het pensioen hangt dan ook niet samen met een eerder verlies aan arbeidsuren. Daarom gaat de eerste uitzondering niet op (artikel 3:5, vijfde lid van het inkomensbesluit); en
  • Tevens werd het ouderdomspensioen nog niet ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking van waaruit het recht op WW is ontstaan (artikel 3:5, zevende lid van het inkomensbesluit).

Voor meer jurisprudentie en informatie over de uitzonderingen is er het artikel Pensioen en WW.

Gelijkheidsbeginsel

Vervolgens stelt de werknemer dat een oud-collega niet wordt gekort op zijn WW-uitkering. Kortom, de werknemer doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Hij wil de naam van de collega niet noemen en onderbouwt daardoor niet zijn stelling. Tevens is er misschien wel helemaal geen sprake van een gelijk geval. De rechter gaat er dan ook niet in mee.

Zoveel zaken, zoveel verschillen

Ik hoor dat in mijn praktijk natuurlijk ook vaker. Voorbeelden van (ex) collega’s die anders zijn behandeld. Als dat zo is dan hebben we er nog steeds weinig aan.

Het gaat vaak om de details en die verschillen nog vaker van elkaar!

Alle omstandigheden van het geval zijn meestal anders, dat maakt mensen uniek en mijn werk uitdagender.

Wat kan ik voor u doen?

Ik bestudeer graag uw situatie en wat er eventueel niet goed is gegaan. Dat kan ook iets anders betreffen dan de samenloop tussen pensioen en WW. Een pensioencheck kan in een relatief kort tijdsbestek. Ik ben onafhankelijk pensioenspecialist waardoor ik de situatie objectief kan beoordelen en u (als er geen kans is) niet onnodig op kosten jaag. Contact.  

Bijgewerkt op 15 mei 2024.