Menu

Pensioenrobot

Robo-advies effectief?

Er is nog steeds sprake van een adviesgat. Of zoals ze dat zo mooi in het Verenigd Koninkrijk noemen: een ‘Advice-gap’. Het hiaat ontstaat omdat mensen het niet weten, of wel weten maar een advies en/of oplossing niet willen of kunnen betalen. Veel partijen zijn bekend met deze oorzaken en zoeken een manier om het adviesgat te verkleinen. Een oplossing zou bijvoorbeeld een goedkoper of gratis advies kunnen zijn. Ik vind dit heel interessant en in een eerder artikel gepubliceerd in het vakblad ‘Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, TPV 2017/11’ met de titel ‘Het in rekening brengen van informatie-/advieskosten‘ schreef ik al mijn vermoeden op dat geautomatiseerd/gerobotiseerd advies prima kan als het om standaardvragen en standaardantwoorden gaat.  

Standaardisering, uniformering of maatwerk

Zelf begeef ik mij niet in de wereld van standaard, uniformering enzovoort. Pensioenlogica verleent adviezen met betrekking tot complexe pensioenvraagstukken. Juist in de details en de vaak kleine lettertjes zitten de oplossingen. Echter dat kost de aanbrenger van het vraagstuk geld, geld wat hij of zij uiteindelijk terugverdient. De kosten kunnen alleen omlaag als de geboden oplossingen platgeslagen worden. Of niet.

Maatwerk verdient zich terug en levert betere oplossingen.

Echter de geautomatiseerde ontwikkelingen zijn interessant genoeg om te blijven volgen.

Nederlands experiment

In Nederland experimenteert een hypotheekverstrekker voor een relatief makkelijke hypotheekaanvraag met geautomatiseerd advies. Een gemakkelijk advies is vaak een advies voor starters die in loondienst werken met algemene wensen en uitgangspunten. Bij doorstromers of ondernemers zal een geautomatiseerd advies vaak minder passen.

Doorstromers hebben vaak een bestaande hypotheek, eventueel een scheiding achter de rug, zijn al eerder verhuisd met als gevolg veel (fiscale) complexiteit. Op pensioengebied wordt verwacht (of is al gaande) dat vooral beheer, administratie en beleggingsbeslissingen worden geautomatiseerd. De mensen die daarmee te maken hebben zullen er terecht blij mee zijn.

Kunstmatige intelligentie

Zal AI niet voor een versnelling en verdieping kunnen zorgen? Misschien en het is gepast dat ze dan wel aan bronvermelding doen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze misschien al verder. Een artikel geplaatst op de website van de Financial Times leert ons onder andere dat robo-advies wordt ingezet voor beleggingsadvies. Mensen die met weinig geld beleggen maken er gebruik van. Het gevolg is dat het voor aanbieders moeilijk is om er een goede boterham aan te verdienen en om te groeien. Ze groeien enkel in aantallen, niet qua investering per klant. Valt tegen, temeer ik dit dus al jaren volg en baanbrekende toepassingen vooralsnog uitblijven. Echter dat kan veranderen, het blijft in ontwikkeling.

Menselijk maat

Vooralsnog past mijn eerdere conclusie opgeschreven in het op papier uitgegeven artikel nog steeds:

De informatie zet alleen maar aan tot handelen als zij door de ontvanger zelf kan worden gewogen. Een adviseur kan hierbij hulp bieden, echter de advieskosten kunnen leiden tot een ‘advice-gap’. Het zo laag mogelijk houden van de individueel en collectief in rekening te brengen kosten kan helpen bij het verkleinen van de advieskloof en een beter pensioenresultaat. Dit kan door het ‘standaardwerk’ steeds meer te automatiseren. Voor specialistische werkzaamheden zijn de opstartkosten van (volledige) automatisering door de geringe vraag te kostbaar. Een natuurlijk persoon kan daar uitkomst blijven bieden tegen een passende en redelijke in rekening te brengen vergoeding.

Een natuurlijk persoon kunt u voor pensioenadvies als volgt bereiken. Contact.

Bijgewerkt op 19 januari 2024.