Menu

Pensioenopbouw Box 3 belast

Eerder heb ik in het artikel Pensioenoplossing ZZP’ers een praktische pensioenoplossing uitgewerkt waardoor alle ZZP’ers meer voor later kunnen reserveren. Overigens niet alleen bruikbaar voor ZZP’ers maar ook voor DGA’s, werknemers zonder pensioen of werknemers met een pensioentekort. De oplossing is dat als de pensioenreservering niet eerder mag worden opgenomen, het vermogen vrijgesteld kan worden van vermogensrendementsheffing. Dit zou betekenen dat de pensioenopbouw in Box 3 tijdens de opbouwperiode niet wordt belast. Het is een denkrichting, tot op heden is de pensioenopbouw in Box 3 wel belast. Dat bevestigde de rechtbank Den Haag op 26 maart 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:3152) en tevens motiveerde de rechter waarom zelf pensioen opbouwen in Box 3 niet wordt gestimuleerd.

Geen gelijke gevallen

De eiser vindt dat het door hem voor pensioen gereserveerde bedrag vrijgesteld moet zijn van vermogensrendementsheffing. Net zoals bij een pensioenaanspraak via een werkgever (werknemerspensioen) of een pensioenopbouw in Box 1 (lijfrente).

De rechter is het niet eens met de stelling van de alternatieve pensioenbouwer. Er is volgens de rechter geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat er geen sprake is van gelijke gevallen.

Ze verschillen van elkaar.

Verschillen pensioen en sparen in Box 3

Een werknemerspensioen (en een lijfrente) verschilt van een pensioenopbouw in Box 3. Op onder andere de volgende punten:

  • Er is bij een werknemerspensioen sprake van een causaal verband tussen het pensioen enerzijds en de arbeidsduur en het inkomen anderzijds; en
  • Tevens kent een regeling die fiscaalrechtelijk als pensioenvoorziening kwalificeert veel meer beperkingen en regelgeving. Er gelden strikte voorwaarden zoals een maximale opbouw, een afkoopverbod en het uitvoerdersaanbod is beperkt.

Kortom, zelf pensioen opbouwen door middel van een tegoed op een bank- en/of spaarrekening kent veel meer vrijheden. Daar staat wel een directe belastingheffing en vermogensrendementsheffing tegenover. Vrijheid kost geld.

Andere relevante artikelen voor ondernemers:

Andere relevante artikelen zijn:

Vragen of wilt u een onafhankelijk pensioenadvies? Neem contact op.

Bijgewerkt op 9 januari 2024.