Menu

Pensioenopbouw Box 3 belast

Eerder benadrukte ik in een artikel over pensioenoplossingen voor ZZP’ers de vraag over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen genoeg voor later reserveert. Overigens niet alleen bruikbaar voor ZZP’ers maar ook voor DGA’s, werknemers zonder pensioen of werknemers met een pensioentekort. In het artikel kwam de denkrichting naar voren dat als de pensioenreservering niet eerder mag worden opgenomen, het vermogen vrijgesteld kan worden van vermogensrendementsheffing. Dit zou betekenen dat de pensioenopbouw in Box 3 tijdens de opbouwperiode niet wordt belast. Dat is een denkrichting, in werkelijkheid is deze pensioenopbouw in Box 3 tot op heden wel belast. De rechtbank Den Haag motiveerde op 26 maart 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:3152) waarom zelf pensioen opbouwen in Box 3 niet wordt gestimuleerd.

Geen gelijke gevallen

De eiser vindt dat het door hem voor pensioen gereserveerde bedrag vrijgesteld moet zijn van vermogensrendementsheffing. Net zoals bij een pensioenaanspraak via een werkgever (werknemerspensioen) of een pensioenopbouw in Box 1 (lijfrente).

De rechter is het niet eens met de stelling van de alternatieve pensioenbouwer. Er is volgens de rechter geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat er geen sprake is van gelijke gevallen.

Ze verschillen van elkaar.

Een werknemerspensioen (en een lijfrente) verschilt van een pensioenopbouw in Box 3. Op onder andere de volgende punten:

  • Er is sprake van een causaal verband tussen het werknemerspensioen enerzijds en de arbeidsduur en het inkomen anderzijds; en
  • Tevens kent een regeling die fiscaalrechtelijk als pensioenvoorziening kwalificeert veel meer beperkingen en regelgeving. Er gelden strikte voorwaarden zoals een maximale opbouw, een afkoopverbod en het uitvoerdersaanbod is beperkt.

Kortom, zelf pensioen opbouwen door middel van een tegoed op een bank- en/of spaarrekening kent veel meer vrijheden.

Nabije toekomst

Het voorstel van staatssecretaris Snel om vanaf 2022 spaargeld veel lager dan beleggingen te belasten is al weer van tafel. Daar komt bij dat alleen een focus op de te betalen belasting niet verstandig is. Sparen is relatief veilig en misschien ooit wel lager belast, maar een realistische kans op een hoog rendement bieden spaarrekeningen op dit moment niet. Beleggen biedt een betere kans op een hoger rendement en meer risico op koersdalingen.

Als een belastingvoordeel u toch blijft interesseren kan een zogenoemde Spaar B.V. uitkomst bieden. Zeker de eiser van de in dit bericht besproken rechtszaak kan daar zijn voordeel mee behalen. Of dit daadwerkelijk een duurzame oplossing is en blijvend voordeel oplevert is volledig afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen.

Vrijheid kan keuzestress geven en belasting kosten.

Bijgewerkt op 9 juli 2020.