Menu

Pensioenherstel

In het kort de feiten. De kantonrechter moest eraan te pas komen om te oordelen of het pensioenfonds (BpfBouw) terug mag komen op een te hoge inschatting van het pensioenbedrag. Het gaat om een verschil van € 15,96 per maand. De pensioengerechtigde wil het hogere bedrag. Meer dan waar hij recht op heeft op grond van het pensioenreglement. Het pensioenfonds wil pensioenherstel. De vraag is of het pensioenfonds haar fout mag herstellen.

Drie partijen kijken naar de casus

1. Commissie Pensioenzaken Reglementen en Communicatie

Het pensioenfonds laat de situatie beoordelen door de Commissie Pensioenzaken Reglementen en Communicatie. Deze schrijft onder andere: ‘De hoogte van de pensioenuitkering wordt bepaald door de reglementen en niet door de mededelingen van de zijde van het pensioenfonds’.

2. Ombudsman Pensioenen

Ook de Ombudsman Pensioenen wordt ingeschakeld. De ombudsman adviseert de pensioenuitkering te verhogen, zodat het pensioen weer gelijk is aan de vooraf te hoog afgegeven indicatie. Dit advies volgt het pensioenfonds niet op.

3. Kantonrechter

Uiteindelijk komt de kantonrechter eraan te pas (ECLI:NL:RBAMS:2021:7573). De kantonrechter volgt ook het pensioenreglement en geeft het pensioenfonds gelijk. Volgens de kantonrechter staat het een pensioenfonds vrij om een aanvankelijk te hoog vastgestelde pensioenuitkering te corrigeren (verlagen), tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Pensioenverlaging onaanvaardbaar als …

Het is onaanvaardbaar het bedrag te verlagen als de pensioengerechtigde er in de gegeven omstandigheden op mocht vertrouwen dat de aan hem verstrekte informatie juist was en hij op grond van de informatie ‘bepaalde concrete financiële verplichtingen is aangegaan die hij niet meer ongedaan kan maken, en waardoor hij in grote financiële problemen komt te verkeren als het pensioen lager wordt vastgesteld dan voorheen vgl. ECLI:NL:GHAMS:2018:4028)’.

Financieel nadeel?

De pensioengerechtigde heeft niet onderbouwd dat hij door de foutieve informatie nadeel heeft geleden. Hij ging niet met vervroegd pensioen op basis van verkeerde informatieverstrekking, maar omdat zijn WAO uitkering zou eindigen.

Het pensioenfonds mag het pensioenbedrag dus aanpassen (conform de rechten voortvloeiend uit het pensioenreglement). Het pensioenherstel is hiermee dus geoorloofd en de eerder gemaakte fout levert de pensioengerechtigde geen levenslang voordeel op.  

In de kennisbank op deze website zijn meer wetenswaardigheden over ‘Pensioencommunicatie’ te lezen.

Bijgewerkt op 7 januari 2022.