Menu

Pensioen kort IOW

IOW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Het is een inkomen die oudere werklozen (minimaal 60 jaar oud) na afloop van de WW-uitkering kunnen ontvangen tot pensioengerechtigde leeftijd. De IOW-uitkering is niet meer dan een uitkering op sociaal minimumniveau en is bedoeld om te voorkomen dat werklozen na afloop van de WW- of WGA-uitkering hun eigen vermogen of dat van hun partner moeten opeten.  

Veel inkomsten blijven buiten beschouwing

Veel inkomsten blijven ongemoeid (volgens de website van het UWV). Zoals:

  • de inkomsten van de partner en de vergoeding voor vrijwilligerswerk hoeven in de meeste gevallen niet te worden opgegeven;
  • eigen vermogen;
  • spaargeld;
  • transitievergoeding;
  • bijstandsuitkering;
  • belastingvrije schenking;
  • schadevergoeding;
  • erfenis;
  • alimentatie; en
  • kinderbijslag en huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Echter pensioen kort wel de IOW

Bij samenloop tussen een pensioen, prepensioen en een IOW-uitkering zal de IOW worden verrekend met het (pre)pensioen (art. 10 van de Wet IOW). Zo ook in deze zaak (ECLI:NL:RBAMS:2022:6474).

De IOW-gerechtigde ontving eerst een IOW-uitkering om die vervolgens aan te vullen met een prepensioen. Het prepensioen gaf hij niet aan het UWV door. Daarmee schond hij zijn informatieplicht.

Verweer IOW-gerechtigde

De pensioengerechtigde verweert zich door onder andere te stellen dat de toekenningsbrief in de tegenwoordige tijd is geschreven, waardoor het voor een leek onduidelijk is of het gaat om inkomsten ten tijde van de toekenning of inkomsten die hij later ontving. Hij ontving namelijk eerst alleen een IOW en pas later tijdens de IOW-uitkeringsperiode ook prepensioen.

De voorzieningenrechter gaat niet in het verweer mee. De pensioengerechtigde moet betalen. In delen of in één keer? Niets van dat alles. Omdat hij geen aflossingscapaciteit heeft, hoeft de IOW- en tevens pensioengerechtigde niets terug te betalen.  

Een ander relevant artikel is Pensioen en WW.  

Voor vragen en advies over pensioenzaken ben ik u als onafhankelijk pensioenadviseur graag van dienst. Neem contact op.  

Bijgewerkt op 10 januari 2023.