Menu

Ontslagvergoeding beperken

Een ontslagvergoeding beperken is toegestaan. De werknemer hoeft niet beter te worden van een ontslag vlak voor het bereiken van de pensioenleeftijd. Een leeftijdsgerelateerde aftoppingsregeling is, tenzij objectief gerechtvaardigd, meestal verboden. Echter een volledige ontslagvergoeding waardoor een werknemer veel beter af is dan als zij niet zou zijn ontslagen kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het beperken van een ontslagvergoeding is in deze situatie redelijk.

De kantonrechter

Op 15 november 2018 sprak de rechtbank Amsterdam zich uit over de aftopping van een stimuleringspremie (ECLI:NL:RBAMS:2018:8281). Een aftoppingsregeling in een sociaal plan maakt onderscheid in leeftijd; de ouderen ontvangen geen compensatie terwijl de jongeren 75% van de royale stimuleringspremie ontvangen. Daar komt nog eens bij dat de kans dat de inkomensachteruitgang door het ontslag voor jongeren blijft voortduren kleiner is, zij hebben immers een beter arbeidsmarktperspectief. ‘Onder die omstandigheden is het middel (de aftoppingsregeling) om het doel (redelijk en rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen over alle door het ontslag getroffenen) te bereiken niet passend’.

Het is onaanvaardbaar dat zij er beter van wordt

‘In lijn met hetgeen het Gerechtshof Amsterdam in haar arrest van 25 september 2018 (zaaknummer 200.215.151/01) heeft overwogen is aannemelijk dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat [verzoekster] 75% van de stimuleringspremie, een bedrag van € 133.566,00 bruto, ontvangt. Dat bedrag is aanzienlijk meer dan zij zou hebben verdiend wanneer zij tot aan de AOW-leeftijd (oktober 2020) door had gewerkt, zelfs indien rekening wordt gehouden met de kosten van pensioenopbouw over die periode’.

Aftopping is wel aanvaardbaar

‘In overeenstemming met genoemd arrest is om de vordering van [verzoekster] toe te wijzen tot het bedrag dat zij aan inkomen derft tot aan haar AOW-leeftijd en/of aan pensioenschade lijdt doordat zij tussen april 2018 en oktober 2020 geen verder pensioen opbouwt. Daarbij zou rekening kunnen worden gehouden met de toegekende WW-uitkering, danwel uit arbeid ontvangen inkomsten’.

Andere berichten over dit onderwerp:

Een logisch gevolg.

Voor het eerst gepubliceerd op 15 december 2018.